Framtidens Lärande
– mötesplatsen för dialog och erfarenhetsutbyte

Mötesplatsen Framtidens lärande har sedan tio år varit en motor för erfarenhets- och kunskapsutbyte kring skolans digitalisering. Nu har Framtidens Lärande startat nya regionala arenor för samverkan och dialog, nu senast Framtidens Lärande Väst i Karlstad, 13-14 juni 2023, i samverkan med Karlstads kommun och Karlstads universitet.

Framtidens lärande har varit nydanande med fokus på dialog mellan praktiker, forskare och myndigheter, en nationell arena för erfarenhetsutbyte och kunskapsbildning kring digitalt stöd i lärandet. Nu finns en nationell strategi för skolans digitalisering och då blir den lokala utvecklingen avgörande. Stiftelsen DIU har därför inlett en ny fas med regionala mötesplatser kring skolutveckling och digitalisering.

– För att skolan ska ta klivet in i det digitala krävs mötesplatser för erfarenhets- och kunskapsutbyte kring IT och lärande, mellan huvudmän i framkant och skolans professioner på alla nivåer, i dialog med forskning och högskola, säger Peter Becker, ordförande stiftelsen DIU.

Tidigare regionala konferenser

Luleå
Framtidens Lärande Norr, 
23 mars 2021, Luleå

Framtidens Lärande Norr Digitalt, ägde rum den 23 mars 2021. I samverkan med Luleå kommun, mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2019 … Läs mer

Foto Trollhättan
Framtidens Lärande Väst,  
2019 i Trollhättan

Framtidens Lärande Väst i Trollhättan ägde rum hösten 2019, i samverkan med Högskolan Väst och Trollhättans stad och övriga partners … Läs mer