Framtidens Lärande
– mötesplatsen för dialog och erfarenhetsutbyte

Mötesplatsen Framtidens lärande har sedan tio år varit en motor för erfarenhets- och kunskapsutbyte kring skolans digitalisering. Nu har Framtidens Lärande startat nya regionala arenor för samverkan och dialog, i höst i Väst och Norr. Framtidens Lärande NORR äger rum i Luleå den 27-28 oktober och  Framtidens Lärande VÄST äger rum i Trollhättan den 12-13 november 2020.

Framtidens lärande har varit nydanande med fokus på dialog mellan praktiker, forskare och myndigheter, en nationell arena för erfarenhetsutbyte och kunskapsbildning kring digitalt stöd i lärandet. Nu finns en nationell strategi för skolans digitalisering och då blir den lokala utvecklingen avgörande. Stiftelsen DIU inleder därför en ny fas med regionala mötesplatser kring skolutveckling och digitalisering.

– För att skolan ska ta klivet in i det digitala krävs mötesplatser för erfarenhets- och kunskapsutbyte kring IT och lärande, mellan huvudmän i framkant och skolans professioner på alla nivåer, i dialog med forskning och högskola, säger Peter Becker, ordförande stiftelsen DIU.

Luleå
Framtidens Lärande Norr, 
27-28 oktober, Luleå

Nu kommer Framtidens Lärande till norra Sverige – en ny arena för samverkan och dialog. I samverkan med Luleå kommun, mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2019 … Läs mer

Foto Trollhättan
Framtidens Lärande Väst,  
12-13 november, Trollhättan

Framtidens Lärande Väst är tillbaka till Trollhättan i höst. I samverkan med Trollhättand stad och partners … Läs mer