Framtidens Lärande
– mötesplatsen för dialog och erfarenhetsutbyte

Mötesplatsen Framtidens lärande har sedan tio år varit en motor för erfarenhets- och kunskapsutbyte kring skolans digitalisering. Nu har Framtidens Lärande startat nya regionala arenor för samverkan och dialog, i Väst och Norr. Framtidens Lärande VÄST äger rum i Trollhättan den 11-12 februari 2021 och Framtidens Lärande NORR äger rum i Luleå den 22-23 mars 2021. 

Framtidens lärande har varit nydanande med fokus på dialog mellan praktiker, forskare och myndigheter, en nationell arena för erfarenhetsutbyte och kunskapsbildning kring digitalt stöd i lärandet. Nu finns en nationell strategi för skolans digitalisering och då blir den lokala utvecklingen avgörande. Stiftelsen DIU inleder därför en ny fas med regionala mötesplatser kring skolutveckling och digitalisering.

– För att skolan ska ta klivet in i det digitala krävs mötesplatser för erfarenhets- och kunskapsutbyte kring IT och lärande, mellan huvudmän i framkant och skolans professioner på alla nivåer, i dialog med forskning och högskola, säger Peter Becker, ordförande stiftelsen DIU.

Framtidens Lärande Norr och Väst skulle arrangerats under hösten 2020. Nu har stiftelsen DIU tillsammans med Trollhättans stad och Luleå kommun beslutat att flytta konferenserna till första kvartalet 2021, med hänsyn till situationen kring Covid-19. Framtidens Lärande Väst, äger rum 11-12 februari 2021 i Trollhättan och Framtidens Lärande Norr, 22-23 mars 2021 i Luleå.

Foto Trollhättan
Framtidens Lärande Väst,  
11-12 februari 2021, Trollhättan

Framtidens Lärande Väst är tillbaka till Trollhättan i höst. I samverkan med Trollhättand stad och partners … Läs mer

Luleå
Framtidens Lärande Norr, 
22-23 mars 2021, Luleå

Nu kommer Framtidens Lärande till norra Sverige – en ny arena för samverkan och dialog. I samverkan med Luleå kommun, mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2019 … Läs mer