Framtidens Lärande
– mötesplatsen för dialog och erfarenhetsutbyte

Mötesplatsen Framtidens lärande har sedan tio år varit en motor för erfarenhets- och kunskapsutbyte kring skolans digitalisering. Nu har Framtidens Lärande startat nya regionala arenor för samverkan och dialog, i Väst och Norr. Framtidens Lärande Digitalt NORR äger rum i Luleå den 23 mars 2021 och Framtidens Lärande Digitalt VÄST äger rum i Trollhättan våren 2021.

Framtidens lärande har varit nydanande med fokus på dialog mellan praktiker, forskare och myndigheter, en nationell arena för erfarenhetsutbyte och kunskapsbildning kring digitalt stöd i lärandet. Nu finns en nationell strategi för skolans digitalisering och då blir den lokala utvecklingen avgörande. Stiftelsen DIU inleder därför en ny fas med regionala mötesplatser kring skolutveckling och digitalisering.

– För att skolan ska ta klivet in i det digitala krävs mötesplatser för erfarenhets- och kunskapsutbyte kring IT och lärande, mellan huvudmän i framkant och skolans professioner på alla nivåer, i dialog med forskning och högskola, säger Peter Becker, ordförande stiftelsen DIU.

Framtidens Lärande Norr och Väst skulle arrangerats under hösten 2020. Stiftelsen DIU tillsammans med Högskolan Väst och Trollhättans stad och Luleå kommun flyttade konferenserna till våren 2021, och båda konferenserna genomförs digitalt. Framtidens Lärande NORR äger rum den 23 mars 2021 i Luleå och Framtidens Lärande VÄST senare i vår 2021 i Trollhättan.

Luleå
Framtidens Lärande Norr, 
23 mars 2021, Luleå

Nu kommer Framtidens Lärande till norra Sverige – en ny arena för samverkan och dialog. I samverkan med Luleå kommun, mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2019 … Läs mer

Foto Trollhättan
Framtidens Lärande Väst,  
våren 2021, Trollhättan

Framtidens Lärande Väst är tillbaka till Trollhättan i höst. I samverkan med Högskolan Väst och Trollhättans stad och övriga partners … Läs mer