Framtidens Lärande Digitalt Norr, 23 mars 2021
–från Luleå och Norrbotten

Framtidens Lärande Digitalt ­Norr, 23 mars 2021: Vad har skolorna lärt sig om arbete med stöd av digitala resurser under pandemins år? Dela erfarenhet med lärare och ledare från kommuner/huvudmän skolor i norra Sverige, med de som fått kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan liksom med ledande forskare. Du medverkar live – eller väljer själv tid och plats. Nu går vi vidare!

Program Framtiden Lärande Norr

Framtidens Lärande Digitalt Norr äger rum den 23 mars 2021. Den blir helt digital och tillgänglig digitalt i efterhand. Arrangörer är stiftelsen DIU, som arrangerat de nationella Framtidens Lärande i tio år, och Luleå kommun i samverkan med nationella och regionala partners. 

TEMA Det senaste året har skolans digitalisering hamnat i fokus i samband med pandemin. De digitala samarbetsformerna har utvecklats språngartat. Vi har lärt oss massor. Nu går vi vidare. Vad tar vi med oss framöver av erfarenheter från pandemin om arbetsformer, digitala resurser, arbete online och i klassrummet? Framtidens Lärande Digitalt Norr tar både ett ledarskaps- och ett lärarperspektiv i utvecklingen av skolan. Vi summerar och spänner en bro mellan beprövad erfarenhet och vetenskap. 

I Luleå och i regionen finns en imponerande samlad utvecklingskraft, i skolan liksom i samhället runt omkring. På den nya arenan välkomnas regionens alla skolor och huvudmän tillsammans med nationella aktörer och forskare att dela erfarenheter och perspektiv.

foro Maarit Enbuske

– Pandemin har verkligen ställt vår digitala förmåga på prov samtidigt som den påskyndat utvecklingen av digitaliseringen av undervisningen. Det blir intressant att fortsätta arbetet med de nya erfarenheterna i bagaget. Framtidens Lärande Digitalt Norr ger ett tillfälle att reflektera över de erfarenheter vi gjort och också ett tillfälle för att skapa ny kunskap som för oss framåt tillsammans med andra, säger Maarit Enbuske, skolchef i Luleå kommun. Luleå kommun mottog kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2019 för digital skolutveckling.

Foto Peter Becker

– För att skolan ska kunna ta vara på erfarenheterna från året som gått krävs mötesplatser för erfarenhets- och kunskapsutbyte kring IT och lärande, mellan huvudmän i framkant och skolans professioner -– i dialog med forskning och högskola. Vi är glada över att tillsammans med Luleå kommun och partners kunna inbjuda till Framtidens lärande Digitalt Norr med utgångspunkt i Luleå och Norrbotten i vår, säger Peter Becker, ordförande stiftelsen DIU även ordförande för initiativet och juryn för Guldtrappan.


Guldtrappan är en nationell kvalitetsutmärkelse som lyfter fram kommuner och andra skolhuvudmän som arbetar med skolutveckling med tillvaratagande av digitaliseringens möjligheter. Guldtrappans prisbelönta huvudmän 2020 medverkar på konferensen Framtidens Lärande Digitalt Norr från förskola till gymnasium. Luleå kommun mottog kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2019.

Program Framtiden Lärande Norr