Framtidens Lärande Digitalt Norr, 23 mars 2021
–från Luleå och Norrbotten

Dokumentation från konferensen Framtidens Lärande Norr, som ägde rum som webbkonferens, 23 mars 2021.

Framtidens lärande har varit nydanande med fokus på dialog mellan praktiker, forskare och myndigheter, en nationell arena för erfarenhetsutbyte och kunskapsbildning kring digitalt stöd i lärandet. I och med att det nu finns nationell strategi för skolans digitalisering och blir den lokala utvecklingen avgörande. Stiftelsen DIU inledde därför en ny fas 2019 med regionala mötesplatser kring skolutveckling och digitalisering.

Framtidens Lärande Norr Digitalt, med anledning av coronapandemin, blev det första gången som Framtidens Lärande genomfördes helt digitalt. Temat för konferensen vad: Vad har skolorna lärt sig om arbete med stöd av digitala resurser under pandemins år? Nu går vi vidare! Konferensen arangerades av stiftelsen DIU i samverkan med Luleå kommun.

Program Framtiden Lärande Norr

foro Maarit Enbuske

– Pandemin har verkligen ställt vår digitala förmåga på prov samtidigt som den påskyndat utvecklingen av digitaliseringen av undervisningen. Det blir intressant att fortsätta arbetet med de nya erfarenheterna i bagaget. Framtidens Lärande Digitalt Norr ger ett tillfälle att reflektera över de erfarenheter vi gjort och också ett tillfälle för att skapa ny kunskap som för oss framåt tillsammans med andra, säger Maarit Enbuske, skolchef i Luleå kommun. Luleå kommun mottog kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2019 för digital skolutveckling.

Foto Peter Becker

– För att skolan ska kunna ta vara på erfarenheterna från året som gått krävs mötesplatser för erfarenhets- och kunskapsutbyte kring IT och lärande, mellan huvudmän i framkant och skolans professioner -– i dialog med forskning och högskola. Vi är glada över att tillsammans med Luleå kommun och partners kunna inbjuda till Framtidens lärande Digitalt Norr med utgångspunkt i Luleå och Norrbotten i vår, säger Peter Becker, ordförande stiftelsen DIU även ordförande för initiativet och juryn för Guldtrappan.