Medverkande: Framtidens Lärande Norr

Framtidens Lärande Digitalt Norr äger rum den 23 mars 2021. Den blir helt digital och som deltagare har du tillgång till konferensen digitalt i efterhand. Arrangörer är stiftelsen DIU och Luleå kommun i samverkan med nationella och regionala partners. 

TEMA Skolans digitalisering har hamnat i fokus i samband med pandemin. De digitala samarbetsformerna har utvecklats språngartat. Vi har lärt oss massor. Nu går vi vidare. Framtidens Lärande Digitalt Norr tar både ett ledarskaps- och ett lärarperspektiv i utvecklingen av skolan. Vi summerar och spänner en bro mellan beprövad erfarenhet och vetenskap. 

Program Framtidens Lärande


Framtidens Lärande Digitalt Norr möter du lärare och skolledare med praktiska exempel, bland annat från Luleå och Norrbotten. Men också forskare och företrädare från andra delar av landet.

Agnieszka Kemi, specialpedagog och förstelärare i grundskolan, Luleå

Annika Agélii Genlott projektledare på SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, disputerade nyligen med sin avhandling Leading Transformational Change in School – Digitalizing the Digitized.

Annika Sannerström, teater- och UF-lärare, Luleå kommun.

Arja Holmstedt Svensson, Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne – Guldtrappan

Britt-Louise Eklund arbetar som rektor vid Spira förskola och Persö förskola i Luleå kommun och är en av de rektorer som medverkar i IT-rådet för förskolan i Luleå.

Britt-Marie Ejnestrand, avdelningschef IT/Administration, Barn- och utbildningsförvaltningen, Luleå kommun

Caroline Graeske, docent och biträdande professor i svenska med didaktisk inriktning vid Luleå tekniska universitet. Medverkar i Utredningen om stärkta skolbibliotek och läromedel

Chanette Nilima, grundskollärare sv/so, förstelärare i SO. 
Arbetar på 1-1 skola, på Alviksskolan utanför Luleå i åk 4-6. Har 18 år i yrket.

Elin Andersson och Maria Ekström, förskollärare
Elin och Maria är förskollärare och arbetar på Charlottendals förskola i centrala stan i Luleå.

Emma Engelmark, ordförande Barn- och utbldningsnämnden, Luleå kommun

Ingela Åström, förskollärare på Spira förskola i Luleå kommun, och medverkar i IT-rådet för förskolan i Luleå.

foto v

Elisabet Nihlfors, professor i pedagogik med inriktning mot ledarskap, leder forskningsmiljön Educational Leadership (REL), ständig sekreterare i den nationella samordningsgruppen för ULF.

Eva Martinsson, förvaltningschef Barn- och utbildningsförvaltningen, Gällivare kommun

Gabriella Törngren, rektor för två av förskolorna inom Björkskatans Förskoleområde samt projektledare för Kreativt Kompetenscentra i Norra Hamnen, Luleå kommun.

Ingela Johansson, yrkeslärare, Hotell- och turismprogrammet, Luleå.

Helene Fägerblad, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten 

Johan Runesson, leg lärare i engelska, svenska och musik, förbundsstyrelsen Lärarnas Riksförbund,

Johan Sköld, lärare i svenska och tyska samt förstelärare inom IKT på Forshagaakademin i Forshaga. Guldäpplepristagare 2019.

Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet

Katarina Eriksson, verksamhetsutvecklare IT, i Luleå kommun och Eva Rännar, specialpedagog

Katarina Gidlund, professor och digitaliseringsforskare vid Mittuniversitetet i Sundsvall.

Kristina Hansson, lektor och vetenskaplig ledare vid utbildningsförvaltningen, Piteå kommun

Lotta Ramqvist, undervisningsråd Skolverket

Maarit Enbuske, skolchef, Luleå kommun

Maria Glawe, speciallärare, inriktning språk-, läs-, och skrivutveckling, och förstelärare på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg. Vinnare av Guldäpplet 2018.

Marie-Helen Menmark, It-utvecklare i Luleå kommun

Martin Norman, lärare i matematik och fysik, Luleå gymnasieskola

Mikael Svensson, programansvarig för skolans digitalisering på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

P-A Petersson Ronander, Musik- och förstelärare, Luleå

Peter Karlberg, undervisningsråd Skolverket

Peter Parnes, professor, Luleå tekniska universitet

Robert Fahlgren, 2:e vice ordförande Lärarförbundet

Staffan Selander, professor i didaktik vid Stockholms universitet

foto Susanne Kjällander

Susanne Kjällander, fil dr och lektor vid Stockholms universitet, forskar kring  lärande i den digitaliserade skolan/förskolan. Mottog Guldäpplejuryns särskilda pris 2019.

Åke Grönlund, professor i informatik, Örebro universitet.

Åsa Larsson, förskollärare, Luleå
Nominerad till Guldäpplet 2019.

Moderator:

Andreas Skog, samordnare digitalisering, Region Västerbotten. Arbetar med att utveckla digital kompetens 

– Jag har medverkat och deltagit i Framtidens lärande många gånger och är därför extra glad att få arbeta med konferensen i rollen som moderator. Jag ser mycket fram emot att ta del av de erfarenheter som lärare och elever har fått under året som gått. Vilka arbetssätt har utvecklats och hur påverkas relationerna och lärandet? Extra roligt är det förstås att vi i Luleå får med oss röster från norra Sverige. Lärare i norr är skickliga på att använda ny teknik och vi ligger bland annat långt fram med fjärrundervisning som jag tror kommer att förändra förutsättningarna för både elever och skolhuvudmän när det gäller att höja kvalitén och öka jämlikheten. Det blir också intressant att se framåt och samtala med forskare som följer utvecklingen.

Håll koll. Denna sida uppdateras kontinuerligt med nya inslag.