Framtidens Lärande Norr
#1 Valbara parallella pass
kl 9.50 – 10.35

Under detta pass väljer du fritt att delta på antingen ett seminarium eller två pedagogiska inspirationsmöten. Valet gör du direkt under konferensen och här kan du läsa mer om de olika valbara pass du kan välja mellan. Du kan välja att delta antingen i två 20-minuters inspirationsmöten eller i ett 45-minuters seminarium under detta pass.

Och som deltagare har du tillgång till hela programmet i tre veckor efter konferensen (från 1 april), så du har gott om tid att ta del av alla programpunkter.


Till dagsprogrammet

Inspirationsmöten: kl 9.50-10.10 (20 min)

Digitalt skapande på fritids

Att gå från att skapa en bok, som blir en film, som blir ett sällskapsspel med 3D-printade pjäser. På fritids sker mycket skapande i alla möjliga material och på många olika sätt. Så vad kan man göra på fritids med de digitala verktygen? Hur bygger man på det man gjort tidigare med de digitala verktygen – och når nya dimensioner. 

Medverkande: Marie-Helen Menmark, It-utvecklare
– Älskar att kombinera det analoga med det digitala. Jag har jobbat som Lärare i fritidshem i många år, nu har jag förmånen att få jobba som It-utvecklare i Luleå Kommun där jag utbildar och stöttar pedagogerna i deras digitala arbete.


Distans, dispens och drama  

Passet handlar om gymnasiets teaterkurser och hur undervisningen bedrevs under ”skola hemma”: vad som fungerade bra och vilka svårigheterna var med distansstudierna. Vidare kommer Annika Sannerström att beskriva hur studierna förändrades när alla återkom till skolan i höstas och genomförde de praktiska momenten på plats.

Medverkande: Annika Sannerström, lärare Luleå
– Jag har undervisat sedan 1994 och känner mig trygg i yrket. Så pass trygg att jag alltid vill ha nya utmaningar och inte är rädd för att ge mig ut i det okända. Kultur och rörelse upptar mycket av min tid och jag älskar att vara ute i naturen. Med rötter i Tornedalen uppvuxen i en minoritetskultur, är jag van att korsa gränser och förändra mönster. Både inom och utanför mig själv.

Inspirationsmöten: kl 10.15-10.35 (20 min)

Fjärrundervisning i musik

Under passet kommer vi att gå igenom vad som gått bra och vad som inte gått alls under det senaste årets fjärrundervisning i ämnet musik på gymnasiet. Vilka lärdomar har vi gjort? Vad kan vi få användning av i framtiden och vad hoppas vi helst av allt slippa uppleva någonsin igen?

Några länkar inför inspirationsmötet: Musikernas avskedskonsert vårterminen 2020 Kulturgymnasiet på Facebook och på Instagam

Medverkande: P-A Petersson Ronander, Musik- och förstelärare
– Musiker och musiklärare uppvuxen i norra Jämtland. Norrbottning sedan 2001. Har jobbat som musiklärare på estetiska programmet sedan 2006. Inne på sitt sjunde år som förstelärare i estetiska ämnen. Brinner för datorn som verktyg i undervisningen men allt mer kritisk till digitaliseringen.


Undervisning och utforskande med digitala verktyg i förskolan

I ett värdegrundsarbete under en vårtermin ger vi oss in i en resa i att utforska hur vi själva ser ut och hur vi skulle vilja se ut.  Vad är en superhjälte och kan vi själva vara superhjältar. Vi använder oss av drama och filmskapande för att ge möjlighet till en adekvat digital kompetens och för att få kunna grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik.

Medverkande:  Åsa Larsson, förskollärare

Medverkande:  Åsa Larsson, förskollärare
Förskollärare med stort intresse att utveckla förskolans undervisning med digitala verktyg genom struktur, organisation och förhållningssätt och även att utveckla den digitala kompetensen hos både pedagoger och barn. Visionen är att de digitala verktygen ska vara en naturlig del i både undervisning och i utbildningen. Nominerad till Guldäpplet 2019.

Seminarier kl 9.50-10.35 (45 min)

Skolans distans- och fjärrundervisning under pandemin – utmaningar, resultat och framtidsutsikter

Ett seminarium som tar avstamp i de erfarenheter och reflektioner skolorna har från undervisning under pandemiåret som gått, men också blickar framåt.

Medverkande:
Moderator: Susanna Kjällander, forskare Stockholms universitet
Åke Grönlund, professor Örebro universitet, Solange Perdahl, rektor, F-6, Per Lindberg rektor 7-9 Stadsöskolan. Maria Skoog, gymnasiesär, Ellinor Bäckström Larsson, rektor HA/HT, Eva-Marie Ohlander, rektor förskola. Samtliga rektorer från Luleå


Målen i den nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet ska vara uppnådda 2022 – om två år! 

Vi utgår från den nationella strategin för skolans digitalisering och tittar på vad som hänt och vad som kommer att hända de närmaste åren. Utifrån det Skolverket hittills gjort i form av olika former av stöd beskriver vi en del av arbetet inom de nya uppdrag som genomförs framgent. Hur målen i strategin följs upp och andra undersökningar och rapporter som  kommer att göra det möjligt att utvärdera.

Medverkande:
Lotta Ramqvist och Peter Karlberg, Skolverket i samtal med representanter för några av de kommuner som erhållit kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan: Anna-Lena Bresell, rektor, Lidingö stad, Love Fredholm, Hoppetossa förskolor, Sanna Nyberg, rektor, Kävlinge och Ville Nykänen, utvecklingsstrateg, Kävlinge

Till dagsprogrammet