Dokumentation från Framtidens Lärande 2019
– Valbart pass 4

foto Susanne Kjällander
Digitalisering i förskolan – på vetenskaplig grund

Susanne Kjällander, forskare och förskollärarutbildare på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, vinnare av Guldäpplejuryns särskilda pris 2019
Digital kompetens blir allt viktigare i förskolan, vilket både läroplanen och den nationella digitaliseringsstrategin slagit fast. Men varför ska digitala verktyg användas i förskolan, för att undvika digitala klyftor eller för att ge barnen en ökad delaktighet? Susanne Kjällander, Stockholms universitet, tar ett helhetsgrepp om förskolans digitalisering utifrån tre perspektiv: undervisning, profession och etik.

Digitalisering i förskolan – på vetenskaplig grund (PDF)


foto Johan Zetterström
Tillgänglig och variationsrik undervisning

Johan Zetterström, Ma/No/Tk-lärare åk 7-9 på Stavreskolan. Medlem i Trollhättan Stads digitaliseringsgrupp (DigIT)
Johan Zetterström visar hur undervisningen med hjälp av lärplattform kan bli mer tillgänglig för alla och ge vårdnadshavare möjlighet att lättare följa med i sina barns undervisning, även på högstadiet. Hur datorn används för att skapa en variation i undervisningen och vilka digitala resurser som får eleverna att utvecklas så mycket som möjligt.

Tillgänglig och variationsrik undervisning (PDF)

Presentationsbilder från dialogseminariet


Foto Christian Apelqvist
När digitala verktyg möts

Christian Apelqvist, Fritidspedagog och lärare på Fridaskolan Göteborg
Jag tror på de stora möjligheterna de digitala verktygen erbjuder. Det är en utmaning att ge det digitala plats i undervisningen och att använda de digitala verktygen på ett bra sätt.
Jag kommer att visa hur vi arbetat med digitala verktyg när de satts i ett större sammanhang. Ni kommer få en inblick i ett delprojekt inom arbetsområdet trafik. Där kopplar vi samman verktyg som 3D-programmering, 3D-utskrift, Stop motion, Imovie och digitalt musikskapande i Garage Band. Elevinflytande och entreprenörskap har genom detta arbetssätt fått ta stor plats, vilket jag också kommer att beskriva.

När digitala verktyg möts (PDF)

Mobilinspelning från Christians dialogseminarium


foto Jeanette Borg och Jenny Sellberg
Digitala nationella prov

Jenny Sellberg, undervisningsråd och Jeanette Borg, undervisningsråd, Skolverket
Det här dialogmötet riktar sig till dig som är huvudman, skolchef eller rektor och ska förbereda inför att de nationella proven blir digitala.

Digitala nationella prov (PDF)


foto Cecilia Glimstrand o Sara Welen
En tre-stegs-raket i digitalisering

Cecilia Glimstrand, Innovatum Science Center och Sara Welén, Vänersborgs kommun
Innovatum Science Center har efter år av fortbildning av lärare kommit fram till en tre-stegs-raket för digitalisering: Kompetensutveckling för lärare, elevprogram på vårt science center och materiallådor till klasserna. Just nu pågår en sådan satsning med lärare och skolklasser i årskurs fem i Vänersborgs kommun. Ta del av upplägget och erfarenheterna från denna satsning som bland annat handlar om programmering med fokus på verktyget Microbit.

En tre-stegs-raket i digitalisering (PDF)


foto Karin Carlsson
FaceTime a Farmer

Karin Carlsson, agronom, Hushållningssällskapet Västra
FaceTime a Farmer är ett nytt pedagogiskt pilotprojekt som skapar intresse och kunskap om matens ursprung, miljö och hållbar utveckling. Genom videosamtal med en lantbrukare får elever och lärare möjlighet att ta del av det som sker på en gård under olika delar av året, ställa frågor och diskutera aktuella händelser. Hushållningssällskapet berättar om projektet och ger praktiska tips på hur du som lärare kan arbeta med metoden i din klass och koppla arbetet till läroplanen.

FaceTime a Farmer (PDF)


foto Lena Lennde, Sabina Stroh Pettersson och Kristina Wallden
Framgångsfaktorer på en mångkulturell skola

Lena Lennde, Sabina Stroh Pettersson och Kristina Wallden är förstelärare med lång erfarenhet av att arbeta på en mångkulturell skola i Trollhättan
På Kronan F-6 är språket i fokus i alla ämnen. Tillsammans i kollegiet har man under tid funnit vad som är framgångsfaktorer i undervisningen. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt används i form av cirkelmodellen och genrepedagogik tillsammans med Bornholmsmodellens språklekar och ASL. Dessa ger oss förutsättningar att bygga lärande och språk tillsammans. Digitala verktyg med fokus på smartboard är en förutsättning för oss i vårt arbete. Den skapar en mer tillgänglig lärmiljö för alla elever.

Framgångsfaktorer på en mångkulturell skola (PDF)

Presentationsbilder från dialogseminariet


Foto Birgit Ruth, Helena Hansander och Carina Nordén
Skriva sig till lärande – STL i förskoleklass

Birgit Ruth, Helena Hansander och Carina Nordén, förskollärare som arbetar i förskoleklass på Lyrfågelskolan i Trollhättan
Att utveckla den språkliga medvetenheten hos eleverna med genom STL, att skriva sig till lärande.  STL är en modell som, enligt forskning ökar lärandet och språkutvecklingen genom att kombinera pedagogik och digital teknik. Vi delar med oss av våra erfarenheter av hur vi implementerat STL i våra förskoleklasser.

Skriva sig till lärande – STL i förskoleklass (PDF)

Presentationsbilder från dialogseminariet


foto Veronica Sülau
Framgångsfaktorer för kollegialt lärande

Veronica Sülau, forskare Didaktikcentrum
Hur kan vi arbeta för att skapa kollegiala lärandegemenskaper som ger bestående förändring i praktiken? Vilka hinder och utmaningar bör vi vara uppmärksamma på? Med utgångspunkt i min avhandling och med hjälp av annan forskning diskuterar jag dessa frågor i relation till den trend kring kollegialt lärande som råder inom skolutvecklingssammanhang idag.

Mobilfilm från Veronicas dialogseminarium


Övriga sidor med dokumentation från Framtidens Lärande Väst 2019
Programmet i PDF
Huvudsida Framtidens Lärande Väst 2019 med scenprogrammet
Medverkande
Valbart pass 1
Valbart pass 2
Valbart pass 3
Valbart pass 4
Valbart pass 5