Dokumentation från Framtidens Lärande 2019
– Valbart pass 2

foto Anna Bergqvist och Lisa Hylen
Film – ett verktyg för att utveckla lärarpraktiken

Lisa Hylén, förskollärare och utvecklingslärare och Anna Bergqvist, planerare och utvecklare utvecklingsförvaltningen, Trollhättan
Hur påverkar ditt kroppsspråk, tonfall, språknyanser, ögonkontakt  och förhållningssätt mötet mellan dig och barn/elever. Vad händer när vi lägger fokus på oss vuxna istället för barnen i våra observationer?

Film  ett verktyg för att utveckla lärarpraktiken (PDF)


foto Linda Plarsson och Louise Kyrk
Ordning och reda, Nyhetsbrev på Freda´ – att samordna IKT i skolan

Louise Kyrk  och Linda Plarsson, it-samordnare Trollhättans stad
Skolan digitaliseras i rasande fart och hur kombinerar man ”alla blommor ska blomma” och lokal uppfinningsrikedom med lagar, riktlinjer och centrala beslut. Hur gör man lika när alla vill olika och hur ”tråkig” är man när man säger nej till “världens bästa app”? Vi berättar om hur IKT-organisationen är uppbyggd, vad innebär vårt uppdrag och vad är det som gör arbete så roligt och inspirerande.

Ordning och reda, Nyhetsbrev på Freda (PDF)

Louise Kyrk  och Linda Plarsson, presentationsbilder


Anna Thoresson

Förskolans roll i en digital omvärld

Anna Thoresson, förskollärare på Frida förskola, Vänersborg
Digital kompetens är i grunden en demokratifråga. Vi behöver digital kompetens för att kunna ta tillvara våra rättigheter och våra skyldigheter i det digitala samhälle vi lever i. Hur kan förskolan lägga grunden för detta?

Vilka erfarenheter och upplevelser blir viktiga för att ge barnen möjlighet att utveckla digital kompetens? Vad innebär läroplanens skrivningar om etik och ett ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik för en treåring? Hur kan digitala verktyg öka de yngsta barnens inflytande och ge dem erfarenhet av att göra sina röster hörda? Anna tar upp de tankar och erfarenheter som uppstått i arbetet med digitala verktyg på den egna förskolan, kopplat till styrdokument och aktuell forskning.

Förskolans roll i en digital omvärld (PDF)


Digistegen – samverkan för skola 2022

Jessika Paulsson, undervisningsråd på skolutvecklingsavdelningen  och Jeanette Borg, undervisningsråd på skolutvecklingsavdelningen, Skolverket
Skolverket arbetar med att ta fram en insats som riktar sig till huvudmän och skolor med stora utvecklingsbehov gällande digitalisering. Genom en kombination av ett riktat, och ett generellt stöd ska insatsen stärka skolan och huvudmannen i arbetet med att planera, följa upp och utveckla verksamheten inom område digitalisering. På dialogmötet får du mer information om insatsen och även vara med och dela med dig av dina erfarenheter kring utmaningar och möjligheter med skolans digitalisering.

Digitstegen – samverkan för skola 2020 (PDF)


foto Cecilia Glimstrand och Jerry Alrup
Att organisera för lärande i digitala kompetenser

Cecilia Glimstrand och Jerry Alrup, Innovatum Science Center
Under läsåret 2018-2019 samarbetade Innovatum Science Center och Trollhättans stad kring fortbildning i programmering för Trollhättans grundskollärare. Närmare 500 lärare deltog och detta är den enskilt största fortbildningsinsats vi som Science Center genomfört. Hur organiserade, genomförde och följde vi  upp denna satsning. Vad lärde sig lärarna? Vad lärde vi oss? Vad blir nästa steg? Vi berättar också om det erbjudande om fortbildning som alla Science Centers i Sverige arbetat fram och vad vi kan erbjuda inom programmering och andra områden inom framtidens lärande.

Att organisera för lärande i digitala kompetenser (PDF)


foto Maria Gidå och Kajsa Andersson
En metareflektion om källkritik med hjälp av qr-koder

Maria Gidå och Kajsa Andersson, förskollärare och nyckelpersoner på förskolan Myrtuvan, Trollhättans stad
Hur kan vi medvetandegöra de yngsta barnen om sina egna lärprocesser med hjälp av QR-koder? Ta del av hur vi arbetar med metareflektion, bland annat kring källkritik, med hjälp av QR-koder. För oss har denna arbetsmetod skapat möjligheter till att låta barnen få syn på och reflektera över sin egen utveckling samtidigt som metoden gett oss verktyg för att utveckla vår undervisning.

En metareflektion om källkritik med hjälp av qr-koder (PDF)

Maria Gidå och Kajsa Andersson, presentationsbilder


foto Lena Ekstrand, Mattias Berglund och Anna Mauritzson

Digitala verktyg för att upptäcka sitt eget lärande i idrott och hälsa

Anna Mauritzson Skogshöjdens skola, Mattias Berglund, Paradisskolan och Lena Ekstrand, Strömslundsskolan, samtliga lärare i Idrott och Hälsa
Som elev är det viktigt att få ”syn” på sitt eget lärande och få möjligheten att utvecklas utifrån sina egna behov. IT är ett viktigt stöd och hjälpmedel i denna process. Om att arbeta utifrån olika teman och samverka över skolgränserna i ämnet Idott och hälsa.

Digitala verktyg för att upptäcka sitt eget lärande i idrott och hälsa (PDF)

Presentationsbilder


Callisto Utriainen och Jessika Paulsson
Leda säker och hållbar digitalisering

Callisto Utriainen, undervisningsråd och Jessika Paulsson, undervisningsråd, Skolverket
Detta dialogmöte är för dig som arbetar på ledningsnivå i skolan och vill få och/eller dela insikter om hur man kan leda en verksamhet för att uppnå hållbar och säker digitalisering. Det handlar mycket mer om ledning och organisation än datorer, och mer om verksamhetslogik än mjukvara.

Leda säker och hållbar digitalisering (PDF)
 


Övriga sidor med dokumentation från Framtidens Lärande Väst 2019
Programmet i PDF
Huvudsida Framtidens Lärande Väst 2019 med scenprogrammet
Medverkande
Valbart pass 1
Valbart pass 2
Valbart pass 3
Valbart pass 4
Valbart pass 5