Framtidens Lärande Väst 2019

Foto Medverkande Framtidens Lärande Väst 2019

Dokumentation från konferensen Framtidens Lärande Väst 2019, som ägde rum 14-15 november 2019, på Nova Arena i Trollhättan. 

Framtidens lärande har varit nydanande med fokus på dialog mellan praktiker, forskare och myndigheter, en nationell arena för erfarenhetsutbyte och kunskapsbildning kring digitalt stöd i lärandet. I och med att det nu finns nationell strategi för skolans digitalisering och blir den lokala utvecklingen avgörande. Stiftelsen DIU inledde därför en ny fas 2019 med regionala mötesplatser kring skolutveckling och digitalisering. Först ut var Framtidens lärande Väst i samverkan med Trollhättans stad.

– För att skolan ska ta klivet in i det digitala krävs mötesplatser för erfarenhets- och kunskapsutbyte kring IT och lärande, mellan huvudmän i framkant och skolans professioner på alla nivåer, i dialog med forskning och högskola. Därför tar vi nu Framtidens lärande ut i landet och först till Trollhättan och Västsverige, säger Peter Becker, ordförande stiftelsen DIU.

– Jag är stolt över att vi i Trollhättan står som medarrangör i ett sammanhang där framtiden är så närvarande, säger Ulrika Strandroth Frid, stadsdirektör i Trollhättan Stad.

Guldtrappan – framgångsrika skolhuvudmän
Under Framtidens Lärande Väst delades kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan ut till sex skolhuvudmän.

Programmet för Framtidens Lärande Väst 2019 (PDF)

Under de två dagar som konferensen pågick  fanns möjligheten att delta i många intressanta programinslag, på huvudscenen, i seminariesalarna och vid våra runda bord för dialogsamtal. Det fanns rikliga tillfällen till dialog med medverkande och andra deltagare kring många olika aspekter kring skolutveckling och digitalisering. På Framtidens Lärande Väst 2019 möttes beslutsfattare på alla nivåer, skolledare, lärare, forskare, myndighets- och organisationsföreträdare samt leverantörer för samtal och erfarenhetsutbyte, för att bli informerade, inspirerade och utmanade. Allt med syfte att stödja team och deltagare från skolor och huvudmän i arbetet med en medveten och meningsfull användning av digitala verktyg i den svenska skolan.

Torsdag 14 november

Dagens teman: Samhällsmedborgare i en digital tid, Ledarskap för ett utvecklat lärande, Framgångsrikt lärande  

SAMHÄLLSMEDBORGARE  – I EN DIGITAL TID

foto Ulrika Strandroth Frid
Inledning och välkommen

Ulrika Strandroth Frid, stadsdirektör,Trollhättans stad
Film från Trollhättan

Ung och digital

En rymdresa med barn från förskolan Toppluvan i Trollhättan

Anette Nova
Unga, medier och det demokratiska samtalet

Anette Novak, direktör Statens Medieråd

Anders Backerholm
5G, revolution eller evolution?

Anders Backerholm, Ericsson Studio

KAFFE – med tid för utställningsbesök

LEDARSKAP FÖR UTVECKLAT LÄRANDE – I EN DIGITAL TID

foto v
Ledarskap för utvecklat lärande – att möjliggöra professionernas systematiska kunskapsutveckling

Elisabet Nihlfors, professor vid Uppsala universitet
Ledarskap för utvecklat lärande (PDF)

Helena Elwin
Lärande i en digital tid

Helena Elwin, enhetschef, Skolverket
Lärande i en digital tid  (PDF)

foto v
Digital praktik – vad innebär det för skola och ledarskap

Panelsamtal, med: Annelie Schwartz, förvaltningschef Alingsås, kommun, Maarit Enbuske, skolchef i Luleå och Emma Engelmark (S), ordförande för barn- och utbildningsnämnden i Luleå, moderator Arja Holmstedt Svensson.

LUNCH – med tid för utställningsbesök

VALBARA PASS 1, 2 och 3

• Valbart pass 1, seminarium eller dialogmöten (dokumentation)
• Valbart pass 2, seminarium eller dialogmöten (dokumentation)
• Valbart pass 3, seminarium eller dialogmöten (dokumentation)

FRAMGÅNGSRIKT LÄRANDE I EN DIGITAL TID

foto Abdul Chohan
Att bejaka teknologi i skolan skapar större jämlikhet

Abdul Chohan, en av grundarna av the Olive Tree Primary Free School i Bolton, England. Han arbetade tidigare som rektor och VD för omtalade Essa Acadamy.

foto Trollhättan mottar Guldtrappan
Skolhuvudmän i digital framkant – Guldtrappan

Hemligheten bakom ett framgångrikt digitaliseringarbete – utdelning av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan.
Representanter för de skolhuvumän som tilldelas kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2019 

Kvällsevent
Nätverksmingel och middag – en förtrollad afton

Nätverksmingel och middag. För alla deltagare. Värd Trollhättans stad.


Fredag 15 november

Dagens teman: Miljöer för lärande, Nästa steg – vad väntar runt hörnet

MILJÖER FÖR LÄRANDE

Foto Anna Törnquist
Är det dags att skrota skolhuset?

Anna Törnquist, arkitekt SAR/MSA med lång erfarenhet av skolhusplanering utmanar våra vanligaste föreställningar om skolhuset, och söker alternativa sätt att organisera tid och rum för hållbart lärande, personlig utveckling och socialt samspel.
Presentationsbilder (PDF)

foto Elever från Trollhätta från scenen
Hur och var lär jag mig bäst?

Elever från Trollhättan om när, var och hur de lär sig bäst och vilken skolmiljö de föredrar.
Hur lär jag bäst (PDF)

foto Tobias Gard
Rum för lärande – spelifierade textsamtal

Tobias Gard, bibliotekarie Trollhätans stad
Rum för lärande (PDF)


KAFFE – med tid för utställningsbesök

VALBART PASS 4

• Valbart pass 4, seminarium eller dialogmöten (dokumentation)

LUNCH – med tid för utställningsbesök

VALBART PASS 5

• Valbart pass 5, seminarium eller dialogmöten (dokumentation)

KAFFE – med tid för utställningsbesök

NÄSTA STEG – VAD VÄNTAR RUNT HÖRNET

foto Andreas de Blanche
Digitala Revolutioner: Artificiell intelligens i vår tid

Andras de Blanche, universitetslektor, Högskolan Väst
ART_Artificial Rsearch and Tchnology (PDF)

foto Anders J Persson
Framtidens lärare – Framtidens skola

Anders J Persson, akademisk ledare för lärarutbildningen vid Södertörns högskola och en av regeringens utredare för att reformera lärarutbildningen
Presentationsbilder (PDF)

foto Ulrika Unell
Utmaningen –  att utveckla den svenska skolan för att förbereda eleverna för framtidens samhälle

Ulrika Unell, VD Lärandegruppen i Sverige AB, tidigare global utvecklingschef och platschef på Ericsson i Linköping
Presentationsbilder (PDF)


Övriga sidor med dokumentation från Framtidens Lärande Väst 2019
Programmet i PDF
Huvudsida Framtidens Lärande Väst 2019 med scenprogrammet
Medverkande
Valbart pass 1
Valbart pass 2
Valbart pass 3
Valbart pass 4
Valbart pass 5