Dokumentation från Framtidens Lärande 2019
– Valbart pass 3

Foto Daniel Sjöberg
Digitalt skapande i förskolan

Daniel Sjöberg, förskollärare på Förskolan Stämporten, Trollhättan
Hur man kan använda digitala tekniker, som greenscreen och stop-motion, för att utveckla barnens estetiska uttrycksformer? Genom att använda en lärplatta för att söka kunskap, skapa egna berättelser, göra egen musik eller filmer använder vi digitala verktyg så att de blir pedagogiska verktyg.

Digitalt skapande i förskolan (PDF)

Daniel Sjöbergs presentationsbilder


foto Tina Rolf, Bente Boqvist och Jessica Bergsten
Från aktivitetsstyrd till målstyrd verksamhet på fritidshemmet

Tina Rolf, Bente Boqvist och Jessica Bergsten, förskollärare Stavreskolans fritidshem F-3 i Trollhättan
Hur en kompetensutveckling ledde fram till ett helt nytt arbetssätt på fritidshemmet. Att arbeta utifrån FRIPPAR, fritidspedagogiska planeringar, som grundar sig på det kompensatoriska uppdraget inom ett av årets arbetsområden programmering.

Från aktivitetsstyrd till målstyrd verksamhet på fritidshemmet (PDF)

Presentationsbilder från dialogseminariet


Foto Callisto Utriainen och Justina Grahn
Skolverkets kommunikation – hur vill du få information?

Callisto Utriainen, undervisningsråd och Justina Grahn, kommunikatör, Skolverket
Skolverket informerar sin målgrupper i många olika kanaler. Men hur vill du få informationen? Ta chansen att ge inspel på hur Skolverket kan bli en mer närvarande myndighet.

Skolverkets kommunikation – hur vill du få information? (PDF)


foto Kajsa Berg och Erika Holm
50 000 elever i programmering!

Kajsa Berg och Erika Holm, Innovatum Science Center 
I Sverige finns 20 Science Centers som arbetar för att stimulera barn och ungas intresse för teknik, naturvetenskap, matematik, innovation och entreprenörskap. År 2018 kom ca 50 000 elever till ett Science Center för att utveckla sina kunskaper i programmering! Är du nyfiken på vad vi på Innovatum Science Center i Trollhättan erbjuder inom detta område och hur vi samverkar med regionens skolor, företag, universitet och organisationer så är du välkommen!

50 000 elever i programmering (PDF)


Foto Napat Khiyapat
Fjärrundervisning som en undervisningsmöjlighet

Napat Khiyapat, modersmålslärare i Skellefteå och vinnare av Guldäpplet 2019
Hur fungerar fjärrundervisning i praktiken och hur planerar och genomför man fjärrundervisning med sina elever, Napat Khiyapat, modersmålslärare och vinnare av Guldäpplet 2019 om att undervisa, göra elevuppgifter, hjälpa och stötta eleverna via skärmen

Fjärrundervisning som en undervisningmöjlighet


Foto Gittan Ericsson
Programmering i förskolan med hjälp av Blueboot

Birgitta Eriksson, förskolan Lindåsen
Programmering är ett språk som barn behöver lära sig förstå och använda eftersom det kommer vara en förutsättning för många framtida yrken. Viktigt i detta arbete är att barnen lär sig förstå att all programmering handlar om att instruera en maskin eller dator att utföra ett visst arbete. Birgitta berättar om hur hon lagt upp undervisningen av programmering i förskolan, och syftet med detta arbete.

Programmering i förskolan med hjälp av Blueboot (PDF)

Presentationsbilder från dialogseminariet


Digistegen – samverkan för skola 2022

Jessika Paulsson, undervisningsråd på skolutvecklingsavdelningen  och Jeanette Borg, undervisningsråd på skolutvecklingsavdelningen, Skolverket
Skolverket arbetar med att ta fram en insats som riktar sig till huvudmän och skolor med stora utvecklingsbehov gällande digitalisering. Genom en kombination av ett riktat, och ett generellt stöd ska insatsen stärka skolan och huvudmannen i arbetet med att planera, följa upp och utveckla verksamheten inom område digitalisering. På dialogmötet får du mer information om insatsen och även vara med och dela med dig av dina erfarenheter kring utmaningar och möjligheter med skolans digitalisering.

Digistegen  samverkan för skola (PDF)


foto Anne Rönnberg
Att organisera för fjärrundervisning

Anne Rönnberg, verksamhetschef, Skellefteå kommun
Språkval med få elever på skolan, långa avstånd, brist på behöriga lärare? Många skolhuvudmän brottas med frågorna kring hur man dels ska kunna erbjuda modersmålsundervisning till alla och dels klara av undervisningen i moderna språk. Skellefteå kommun satsar på fjärrundervisning som alternativ.

Att organisera för fjärrundervisning (PDF)


Övriga sidor med dokumentation från Framtidens Lärande Väst 2019
Programmet i PDF
Huvudsida Framtidens Lärande Väst 2019 med scenprogrammet
Medverkande
Valbart pass 1
Valbart pass 2
Valbart pass 3
Valbart pass 4
Valbart pass 5