Dokumentation från Framtidens Lärande 2019 –
Valbart pass 5

Foto Petra Dahllöf och Anna Malmsköld
Våga leda i förändring

Anna Malmsköld, rektor Stavreskolan och Petra Dahllöf, rektor Paradisskolan och Björndalsskolan
Som skolledare måste vi våga leda i förändring. Vi måste våga vara förebildliga och ta ansvar för vår egen digitala kompetens för att ge våra medarbetare förutsättningar att göra det samma. Vi behöver bygga en miljö där förändring är norm och som präglas av kollegialt lärande och dela-kultur. Vi behöver vara öppna för det nya, vi måste våga leda!
Hur skapar vi en verksamhet som genomsyras av digital kompetens utifrån skolans uppdrag.

Våga leda i förändring (PDF)


foto Jerry Alrup och Erika Holm
Programmering, progression och planering

Jerry Alrup och Erika Holm, Innovatum Science Center 
Skolan behöver skapa en tydlig röd tråd och progression i arbetet med programmering. Att orientera sig bland det utbud av läromedel, webresurser och material som erbjuds kan vara en utmaning. Innovatum Science Center har flera års erfarenhet av att dels utbildat pedagoger, dels ha arbetat med elever som besöker oss med sina klasser. Vi ger vår syn på hur en tydlig progression och planering skulle kunna se ut utifrån skolans styrdokument.

Programmering, progression och planering (PDF)


foto Jeanette Borg och Jenny Sellberg
Digitala nationella prov

Jenny Sellberg, undervisningsråd och Jeanette Borg, undervisningsråd, Skolverket
Det här dialogmötet riktar sig till dig som är huvudman, skolchef eller rektor och ska förbereda inför att de nationella proven blir digitala.

Digitala nationella prov (PDF)


Kommunikation, verkliga mottagare och digitala verktyg

Johan Sköld, lärare i svenska och tyska och nyanlända ungdomar i svenska som andraspråk och förstelärare inom IKT på Forshagaakademin i Forshaga, Guldäpplepristagare 2019
Förmågan att kommunicera är ett återkommande nyckelbegrepp i skolans styrdokument. I min undervisning är verkliga mottagare och digitala verktyg centrala inslag för att utveckla elevernas förmåga att kommunicera. Att med hjälp av digitala verktyg få alla elever att växa och utvecklas och bli goda medborgare, både som konsumenter och producenter, i en digital värld är ett av skolans viktigaste uppdrag.

Inspelning från Johans presentation, ljudet i starten är från en film som visas.


foto Cecilia Glimstrand och Jerry Alrup
Att organisera för lärande i digitala kompetenser

Cecilia Glimstrand och Jerry Alrup, Innovatum Science Center
Under läsåret 2018-2019 samarbetade Innovatum Science Center och Trollhättans stad kring fortbildning i programmering för Trollhättans grundskollärare. Närmare 500 lärare deltog och detta är den enskilt största fortbildningsinsats vi som Science Center genomfört. Hur organiserade, genomförde och följde vi  upp denna satsning. Vad lärde sig lärarna? Vad lärde vi oss? Vad blir nästa steg? Vi berättar också om det erbjudande om fortbildning som alla Science Centers i Sverige arbetat fram och vad vi kan erbjuda inom programmering och andra områden inom framtidens lärande.

Presentationsbilder (PDF)


Övriga sidor med dokumentation från Framtidens Lärande Väst 2019
Programmet i PDF
Huvudsida Framtidens Lärande Väst 2019 med scenprogrammet
Medverkande
Valbart pass 1
Valbart pass 2
Valbart pass 3
Valbart pass 4
Valbart pass 5