Dokumentation från Framtidens Lärande Väst 2019
– Valbart pass 1

foto Linda Ekdahl och Anna Maj
Från analog till digital programmering i förskolan

Linda Ekdahl och Anna Maj, förskolan Myrtuvan, Trollhättan
Barn behöver få möjligheter att utforska skillnaderna och få förståelse för olikheter mellan analog och digital programmering.  Via appen Scratch jr lär sig barnen inte bara att koda, utan kodar för att lära sig.

Från analog till digital programmering i förskolan (PDF)


foto Julia Bryngelsson
Verktyg som hjälper eleverna att nå längre och underlättar lärarvardagen

Julia Bryngelsson, förstelärare på Stavreskolan och leg. lärare i Ma, Sv, Bi, Fy, Ke och Tk i åk 4-6
Verktyg som underlättar för mig som lärare, men framförallt för eleverna att nå så långt som möjligt. Julia kommer att visa de digitala verktyg hon använder dagligen i sin undervisning och hur man på ett enkelt sätt kan använda delar av det Google Drive har att erbjuda.


Presentationsbilder (PDF)

Julia Bryngelssons presentation


foto Jesper Grönlund
Vem bryr sig om digitala verktyg? Det är ju lärandet vi vill åt

Jesper Grönlund, Utvecklingsledare på Didaktikcentrum
Vi vet hur bra lärare blir bättre när skolan digitaliseras. Didaktikcentrum har genomfört kompetensutveckling genom vilken digitala verktyg blivit ett naturligt och effektivt inslag i undervisning, både på Fridaskolorna och i en lång rad andra skolor. På Framtidens lärande delar vi med oss från en unik erfarenhetsbank kring vad du ska och inte ska göra.

Presentationsbilder (PDF)

Mobilinspelning från Jesper Grönlunds dialogseminarium


Callisto Utriainen och Jessika Paulsson
Leda säker och hållbar digitalisering

Callisto Utriainen, undervisningsråd och Jessika Paulsson, undervisningsråd, Skolverket
Detta dialogmöte är för dig som arbetar på ledningsnivå i skolan och vill få och/eller dela insikter om hur man kan leda en verksamhet för att uppnå hållbar och säker digitalisering. Det handlar mycket mer om ledning och organisation än datorer, och mer om verksamhetslogik än mjukvara.

Leda säker och hållbar digitalisering (PDF)


foto Jerry Alrup och Erika Holm
Programmering, progression och planering

Jerry Alrup och Erika Holm, Innovatum Science Center 
Skolan behöver skapa en tydlig röd tråd och progression i arbetet med programmering. Att orientera sig bland det utbud av läromedel, webresurser och material som erbjuds kan vara en utmaning. Innovatum Science Center har flera års erfarenhet av att dels utbildat pedagoger, dels ha arbetat med elever som besöker oss med sina klasser. Vi ger vår syn på hur en tydlig progression och planering skulle kunna se ut utifrån skolans styrdokument.

Programmering, progression och planering (PDF)


Foto Johan Sköld
Kommunikation, verkliga mottagare och digitala verktyg

Johan Sköld, lärare i svenska och tyska och nyanlända ungdomar i svenska som andraspråk och förstelärare inom IKT på Forshagaakademin i Forshaga, Guldäpplepristagare 2019
Förmågan att kommunicera är ett återkommande nyckelbegrepp i skolans styrdokument. I min undervisning är verkliga mottagare och digitala verktyg centrala inslag för att utveckla elevernas förmåga att kommunicera. Att med hjälp av digitala verktyg få alla elever att växa och utvecklas och bli goda medborgare, både som konsumenter och producenter, i en digital värld är ett av skolans viktigaste uppdrag.

Inspelning från Johans presentation, ljudet i starten är från en film som visas.


foto Malin Ernelin och Marie Ljung

Arbeta med förebyggande elevhälsoarbete i Google drive

Malin Ernelin, rektor och skolledare på Dalkjusans skola och Björndalens särskilda undervisningsgrupp och Marie Ljung, kurator på Dalkjusan och Skogshöjdens skola
Vårt förebyggande elevhälsoarbete bygger på ett övergripande, systematiskt och gemensamt elevhälsoarbete som börjar i klassrummet. FEA, Förebyggande elevhälsoarbete, har skapats på digital grund för att på ett systematiskt sätt få överblick av samtliga elever, följa deras kunskapsutveckling och samla de anpassningar som eleverna behöver på ett gemensamt ställe. All personal tillgång till och förväntas ta del av det som sker i FEA.

Malin Erneling och Marie Ljungs presentation


foto Jenny Valtersson

Miljöer för lek och lärande – barnen som medskapare i den digitala världen

Jenny Valtersson, legitimerad förskollärare och lärare för de yngre åldrarna, förskolan Äventyret i Trollhättan
Att bygga upp inbjudande miljöer med hjälp av projektor och surfplatta eller dator som triggar fantasin och leken. Där barnen är med och skapar sin lärmiljö genom kreativa appar. Utifrån läroplanens mål kring att barnen skall utveckla förmåga att samarbeta och kommunicera.

Jenny Valterssons presentation


Kan digitaliseringen hjälpa fler att lyckas?

Tina Robbstål, Ma/NO-lärare på Fridaskolan i Mölnlycke
Att arbeta för att öka elevernas lärande och förbereda dem inför framtiden är mitt uppdrag, min vardag. Vilka digitala verktyg vill jag då använda i mitt klassrum? Hur når jag ut till alla, även de som inte är där?
Jag kommer visa hur jag arbetar för att förenkla kommunikationen och öka tillgängligheten för alla mina elever. Efter några år med datorn som en naturlig del i min och mina elevers vardag, skall jag visa några väl valda guldkorn. Med mig kommer jag också ha min elev “Klara” i digital version.


Presentationsbilder (PDF)

Mobilinspelning från Tina Robbståhls dialogseminarium


Foto Callisto Utriainen och Justina Grahn
Skolverkets kommunikation – hur vill du få information?

Callisto Utriainen, undervisningsråd och Justina Grahn, kommunikatör , Skolverket
Skolverket informerar sina målgrupper i många olika kanaler. Men hur vill du få informationen? Ta chansen att ge inspel på hur Skolverket kan bli en mer närvarande myndighet.

Skolverkets kommunikation – hur vill du få information? (PDF)


foto Karin Carlsson

FaceTime a Farmer

Karin Carlsson, agronom, Hushållningssällskapet Västra
FaceTime a Farmer är ett nytt pedagogiskt pilotprojekt som skapar intresse och kunskap om matens ursprung, miljö och hållbar utveckling. Genom videosamtal med en lantbrukare får elever och lärare möjlighet att ta del av det som sker på en gård under olika delar av året, ställa frågor och diskutera aktuella händelser. Hushållningssällskapet berättar om projektet och ger praktiska tips på hur du som lärare kan arbeta med metoden i din klass och koppla arbetet till läroplanen.


FaceTime a Farmer (PDF)


Övriga sidor med dokumentation från Framtidens Lärande Väst 2019
Programmet i PDF
Huvudsida Framtidens Lärande Väst 2019 med scenprogrammet
Medverkande
Valbart pass 1
Valbart pass 2
Valbart pass 3
Valbart pass 4
Valbart pass 5