Studieresa till Köpenhamn 2015

Köpenhamn

Dansk digital skolutveckling i svenskt perspektiv. Stiftelsen DIU arrangerade en spaningsresa till Köpenhamn, 20-21 januari, 2015. Syftet med besöket var att tillsammans med svenska skolutvecklare lära mer om och reflektera kring den stora satsning som görs i dansk folkeskola kring it och lärande och om den nya danska lärarutbildningen samt digitala lärresurser. Under besöket belystes syftet med satsningarna, gjorda erfarenheter samt lärdomar om framgångsfaktorer och hinder.

Programmet för studieresan (PDF)

I samband med resan publicerades DIUs rapport nr 5: Dansk digital skolutveckling (PDF)

Artiklar

Trappa Örestads gymnasium
På spaning: Dansk it-strategi inspirerar

Varför besöka Köpenhamn för att studera dansk skola och digitalisering? Vad gör man i Danmark som vi inte gör i … Läs mer

foto Kristoffer Lange
Danskt helhetsgrepp reformerar skolan med stöd av it

I år inleddes DIUs BETT-resa med en konferens på Ørestads gymnasium på Amager utanför centrala Köpenhamn. Skolan är arkitektoniskt spektakulär … Läs mer

foto Christine Antorini
Danska elever i it-topp men kunskaperna basala

– Det finns en potential i lärande med digitala verktyg som vi måste ta vara på. De digitala verktygen bidrar … Läs mer

Birgitte Holm Sørensen
Birgitte Holm Sørensen: Elevers frågor blir synliga

– Eleverna upptäcker att de måste förstå själva för att kunna förklara för andra och de vill göra något riktigt … Läs mer

Foto danska elever
Danska regeringen satsar: Halv miljard danska kronor till IT i danska skolor

Danska staten satsar 500 miljoner i en samlad strategi för att öka användningen av it i grundskolan. Satsningen pågår fram … Läs mer

Uppåtgående pil.
Boom för digitala läromedel i Danmark

I Danmark pågår för närvarande en kraftfull investering i digitala läromedel. Av de 500 miljoner danska kronor som danska staten … Läs mer

Digitala läromedel
Dansk undersökning: Digitala läromedel frigör tid och ökar motivationen

För att följa upp den pågående danska satsningarna på it i skolan genomförs också undersökningar för att försöka se vilka … Läs mer

Kristoffer Lange
Vad tar du med dig från studieresan till Köpenhamn?

Matz Nilsson, ordförande i Sveriges Skolledarförbund– Dansk skolutveckling är en inspirerande förebild för Sverige. Digital kompetens är en nyckelkompetens som … Läs mer

Intervjuer med medverkande och deltagare

Rebecka Tylestam, elev på gymnasieskolan YBC i Nacka, intervjuade Peter Becker, ordförande i stiftelsen DIU inför spaningsresan till Köpenhamn.

Andreas Skog och Stig Roland Rask intervjuade ett antal medverkande och deltagare under dagarna i Köpenhamn.

Kristoffer Lange, kontorschef STiL, undervisningsministeriet i Danmark berättar om satsningen på IT i folkeskolan.

***

Elever på Örestads gymnasium berättar om hur de arbetar digitalt i skolan.

***

Tove Hvid Persson om dansk lärarutbildning,

***

Camilla Waltersson Grönvall, utbildningsutskottet, talar om en IT-strategi för skolan utifrån ett möte med danska utbildningsministeriet.

***

Berner Lindström, professor Göteborgs universitet reflekterar efter seminarium om dansk digital skolutveckling.

***

Edward Jensinger, reflekterar kring skolutveckling och IT efter seminarium om dansk digital skolutveckling.

***