Studio Lärmiljö 2012

Dokumentation från Studio Lärmiljö, 14 – 16 maj 2012

Hur kan man bygga flexibla lärmiljöer som tar hänsyn till mobila digitala verktyg och flexibla arbetsformer? Hur ska vi få till ett flexibelt och effektivt lokalutnyttjande? Dessa frågor diskuterades på den nya arenan Studio Lärmiljö, i samband med Framtidens Lärande 2012. Arenan för dessa framtidfrågor var en 2 400 kvm stor lokal, en öppen och inspirerande gammal industribyggnad, Svenska Bilfabriken i Nacka strand.

Här genomfördes ett scenprogram, en workshop och en utställning, med en mångfald av möten och erfarenhetsutbyten mellan deltagare från olika kompetensområden. Här möttes arkitekter, skola, myndigheter, akustiker, byggare och forskning. Studio Lärmiljö arrangerades i år för första gången parallellt med konferensen Framtidens lärande 2012.

Studio Lärmiljö belyste frågor från hjärnforskning och pedagogik till de allra senaste utmanande lärmiljöerna. Ett flertal av de främsta experterna då det gäller innovativa lärmiljöer medverkade, bland andra Peter C. Lippman, Australien, Kim Herforth Nilsen och Rosan Bosch, Danmark och Anna Törnqvist, Sverige.

Programmet i sin helhet (pdf)

Föreläsningar och presentationer från Studio Lärmijö.

Presentationer av föreläsarna (pdf)


• Hjärnforskning, lärandemiljö och evidensbaserad design,
Rolf Ekman, Göteborgs universitet,


• Hjärnforskning, lärandemiljö och evidensbaserad design.
Trevor Dolan, Stockholms universitet.
Trevor Dolans presentationsbilder hittar du här


• Hjärnforskning, lärandemiljö och evidensbaserad design.
Peter C. Lippman, arkitekt
I över 15 år har Peter C. Lippman ägnat sitt yrkesliv åt forskning och utformning av lärandemiljöer. Peter har arbetat i hela USA som pedagogisk resursplanerare. I slutet av 2011 flyttade han till Perth i Australien där han har utsetts till Associate Director på EIW Arkitekter.

Peter har publicerats i en hel del skrifter. Han håller många föreläsningar och workshops runt om i världen. Peters senaste bok Evi- dence Based Design of Elementary and Secondary Schools: A Responsive Approach to Creating Learning Environments publicerades i september 2010 av John Wiley & Sons, Inc.
Peter C Lippmans presentationsbilder


• Väggarnas koreografi. Skolbyggnaden i ett pedagogiskt hållbarhetsperspektivAnna Törnqvist, SAR/MSA
Anna Törnqvists presentationsbilder


• Design af Innovative Læringsmiljøe, Örestad Gymnasium m.fl. exempelKim Herforth Nilsen, 3XN i Danmark
Kim Herforth Nielsen är en erfaren arkitekt och senior chef. Sedan starten 1986 har Kim Herforth Nielsen varit den kreativa drivkraften i 3XN, och han har varit inblandad i alla stora projekt som t.ex. Ørestad Gymnasium i Köpenhamn, Alsion i NSW och Tangen vidergående skola i Norge.
Kim Herforth Nielsen är ofta domare i internationella designtävlingar och han är en frekvent talare på arkitektskolor och universitet över hela världen


• Passivhus för skolor och förskolor – bra ljus, bra luft och inneklimat med liten energiinsatsEje Sandberg, ATON
Eje Sandbergs presentationsbilder


• Ljudmiljö som underlättar lärandetJonas Christensson, Ecophon
Jonas Christenssons presentationsbilder


Aktuella exempel på nybyggnation:
– Vittra Telefonplan presenteras av Rosan Bosch, Danmark
Rosana Bosch har arbetat professionellt med konst, design och arkitektur i mer än 20 år. Som konstnär drivs Rosan Bosch av en lust att använda sin konstnärliga proessionalism för att besegra stora problem och utmaningar i samhället. Hennes uppfattning är att konst, design och arkitektur kan skapa ett större värde för företag och organisationer. Hon har bl a stått för interiören i uppmärksammade skolan Vittra Telefonplan.
Som en holländsk-född konstnär har Rosan Bosch haft en internationell plattform för sitt professionella arbete. Hon är delvis utbildad vid Hogeschool voor de Kunsten, Utrecht, Holland och dels vid Universitat de Bellas Artes, Barcelona, Spanien.


– Upplands Väsby gymnasium presenteras av Klara Frosterud, White Arkitekter


– M7/YBC i Nacka och NOD presenteras av Peter Johansson, Atrium & Ljungberg


Lärmiljöer, partnering och gröna hänsyn, Kristina Hedberg, Skanska


Workshop

Studio Lärmiljö bestod av två spår, en konferensdel och en workshop. De två spåren mötte varandra när de olika ”lagen” i workshopen workshopgrupperna presenterade sina resultat för konferensdeltagarna dels i intervju- och föredragsform, dels i form av en visuell och kommunikativ utställning.

I Workshop Studio Lärmiljö deltog ett femtontal etablerade ”skolarkitekter” från bland andra Tengboms, Nyréns, HMXW, White och Cedervalls arkitektkontor, tolv forskare från Kairos Future, Stockholms Universitet och Gävle Högskola samt ett tjugotal visionära skolledare, pedagoger och studenter från KTH/Arkitektur och lärarutbildningen.

Deltagarna i workshopen fördelades på sju expertlag med en blandning av kunskap och erfarenhet i varje lag. Fyra lag arbetad med ett case från Kungsbacka kommun, som har eventuella planer på att bygga en ny F-9-skola. Övriga tre lag tog sig an en Botkyrka kommun i Stockholms län som planerar för en ny gymnasieskola.

Kommuncase Kungsbacka:

Underlaget från Kungsbacka som expertlagen arbetade utifrån (pdf)

Redovisningen från workshoplagens arbete

Redovisning från lag 1, Kungsbacka


Redovisning från lag 2, Kungsbacka


Redovisning från lag 3, Kungsbacka


Redovisning från lag 4, Kungsbacka


Kommuncase Botkyrka

Underlaget från Botkyrka som expertlagen arbetade utifrån

Redovisning från lag 1, Botkyrka


Redovisning från lag 2, Botkyrka


Redovisning från lag 3, Botkyrka


Intervjuer

Elever från gymnasieskolan YBC i Nacka gjorde korta intervjuer med några deltagare i workshopen och föreläsarna:

Intervju med Suzanne de Laval, arkitekt. Deltagare i workshop Studio Lärmiljö, Intervju av Elin och Joar Karlsson, YBC i Nacka.


Intervju med Emma Rosén, pedagog. Deltagare i workshop Studio Lärmiljö. Intervju av Elin och Joar Karlsson, YBC i Nacka.


Intervju med Stella Lindstam, arkitekt. Deltagare i workshop Studio Lärmillö. Intervju av Elin och Joar Karlsson, YBC i Nacka.


Intervju med Eje Sandberg, civilingenjör, föredragshållare, Studio Lärmiljö. Intervju av Manfred Färdig från YBC i Nacka.


Intervju med Anna Törnqvist, föredragshållare, Studio Lärmiljö. Intervju av Manfred Färdig, elever YBC i Nacka


Arrangör
Framtidens lärmiljöer var en separat del av Framtidens lärande – här och nu!, Senast arrangerad den 14-16 maj 2012 i Nacka strand. Konferensen organiserades av Stiftelsen DIU tillsammans med Skolverket, Specialpedagogiska Skolmyndigheten, Internationella programkontoret, Sveriges Kommuner och Landsting samt Nacka kommun.