Guldäpplets dag 2020

Under hösten kommer vi att fira Guldäpplets dag i Stockholm – och då också dela ut årets Guldäpplen.

Guldäpplets dag blir en eftermiddag med innovativa lärare som utvecklar svensk skola med digitala verktyg och arbetssätt. Med Guldäpplepristagare och Guldäpplenominerade från i år och tidigare år som inspirerar och delar med sig av sina erfarenheter samt ger konkreta exempel från sitt eget klassrumsarbete.

Datum för Guldäpplets dag meddelas i september.

För vem: Eftermiddagen riktar sig till skolledare och lärare från förskola till gymnasium

Guldäpplets dag arrangeras av stiftelsen DIU och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL i samverkan med Guldäpplets partners