Studieresa till London och BETT 2010

Illustration London

När DIU, Datorn i Utbildningen, för tredje året arrangerar en resa till London och BETT-mässan var det för att detta visat sig vara ett effektivt sätt att utifrån brittiska erfarenheter och perspektiv diskutera med svenska aktörer och skolfolk. Distansen och kontrasterna mot vår invanda hemmiljö inspirerar och skärper perspektiven.

DIU arrangerade två resegrupper med delvis olika program
• en för it-strateger och samordnare, skolledare och lärare
• en för kommun- och rikspolitiker och förvaltningschefer, med ett specialprogram på ambassaden i London.

Catja Färdig, Lovisa Feist, Daniel Tano, gymnasieelever, YBC, Nacka följde med på resan och intervjuade medverkande och deltagare.

Francesc Pedró, OECD vid DIUs BETT-seminarium. Francesc leder projektet New Millenium Learners och aviserade nya mål för PISA 2015-undersökningarna.

***

Ann Catrin Brockman, ordförande Utbildningsnämnden, Sandviken.

***

Professor Lizbeth Goodman, SmartLab and FutureLab, UK

***

Bruce Dixon, Anytime, Anywhere Foundation, Australien.

***

Mikael Damberg, (S) riksdagens utbildningsutskott, medverkade vid DIUs seminarium om Framtidens lärande i London den 14 januari 2010

***

Lennart Jonasson, stadsdirektör i Nacka

***