Studieresa London och BETT 2011

Illustration London

För fjärde året i rad arrangerade DIU 12-14 januari 2011 en resa till BETT, Europas stösta mässa kring IT och utbildning , i London. Drygt 330 personer från skolor och kommuner runt om i landet deltog på resan. Förutom besök på mässan arrangerade DIU ett antal seminarier i London.

Seminarium på svenska ambassaden
• Framtidens lärande, med internationella utblickar, ett seminarium i samarbete med  svenska ambassaden: En modern skola. Svenska och internationella erfarenheter och perspektiv på skolutveckling med stöd av IT.

Presentationsbilder från seminariet:
• Elisabeth Nilfors, Vetenskapsrådet
• Professor Anne Bamford, University of Arts, London
• Karel Zova, Tiger Leap Foundation, Estonia
• Henno Theisens, OECD
• Les Foltos, Peer-Ed, USA

Anna Ekenberg och Joar Karlsson Forsell, från gymnasieskolan YBC i Nacka intervjuade medverkande och deltagare på seminariet

Professor Anne Bamford, University of Arts: The WOW factor,.

***

Henno Theisens OECD, CERI: Schooling for Tomorrow

***

Les Foltos, Director of Educational Innovation at Peer-Ed. USA

***

The Tiger Leap Programme for ICT in youth education. Karel Zova, Tiger Leap Foundation, Estonia.

***

What can schools learn from Hyper Island? Professor Jonathan Briggs, Kingston University, founder of Hyper Island

***

Kunskap vidgar världen, huvudsekreterare Elisabet Nihlfors, Vetenskapsrådet/Utbildningsvetenskap vid DIUs BETT-seminarium

***

Robert Fahlgren, Lärarförbundet

Under resan arrangerades också en seminarieeftermiddag i samverkan med Internationella Programkontoret, Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten. Lovisa Feist och Daniel Tano från gymnasieskolan YBC i Nacka intervjuade medverkande och deltagare på seminariet

• En likvärdig utbildning för alla – Om alternativa verktyg och digitala läromedel för att nå målen, i samarbete med Specialpedagogiska Skolmyndigheten. 

Stig Andersson, SPSM

***
• eTwinning – Ditt projekt. Ta in Europa i ditt klassrum, i samverkan med Internationella Programkontoret. 

Charlotte Dingertz, Stockholm, Ann-Marie Degerström, Internationella Programkontoret/eTwinning och Christina Sikström Trollhättan.

***


• Leda med IT,  i samverkan med Skolverket. Roger Billings, Wroxham schoolSeamus Oates och Andre Bailey, Bridge Academy

Seamus Oates och Andre Bailey, Bridge Academy

***

Roger Billings, Wroxham school

***

Johan Michaelson, biträdande rektor i Stockholm om arbetet med IKT på skolan.