Framtidens Lärande 2012

Framtidens Lärande – Här börjar det!, ägde rum på Factory, Nacka Strand, 14-16 maj, 2012

Framtidens Lärande 2012, slog med sin fjärde omgång fast att detta är en nationell scen för framtidens lärande. Drygt 1600 deltagare samlades på konferensen i dialog mellan pedagogiskt nytänkande och utvecklingsinriktade nationella aktörer.

Framtidens lärande den 14-16 maj 2012 arrangerades av Stiftelsen DIU i samverkan med Internationella Programkontoret, Nacka kommun, Skolverket, Specialpedagogiska skolmydigheten samt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Dessutom var Sandviken, Sollentuna och Kungsbacka nya kommunpartners i konferensen.

Konferensen bjöd på ett hundratal programpunkter i form av seminarier,  inspirationsmöten, utställarmöten och scenprogram där pedagoger, forskare, kommuner, experter delade med sig av visioner och erfarenheter. Ett möte mellan praktik och teori. På konferensens stora scen handlade det om barns och ungdomars användande av digitala verktyg, modern hjärnforskning, teknik som ligger ‘runt hörnet’ och internationella utblickar. Nytt för i år var bland annat Studio Lärmiljö,  kring miljöer för lärande,  och Studio Ung Agenda, där gymnasieungdomar utvecklade sina visioner kring framtiden.

Hela programmet för Framtidens lärande 2012 i pdf-format

Studio Ung Agenda

För första gången arrangerades Studio Ung Agenda. Ett fyrtiotal ungdomar från skolor hela landet inledde en visionsprocess kring lärande under ledning av Hyper Island. Resultaten förde ungdomarna med sig och presenterade för deltagare och politiker på konferensens stora scen. Förhandsinformation om Ung Agenda (pdf)


Här är ungdomarnas presentation för konferensdeltagarna


Amanda Forsman-Sundell, var en av deltagarna på Studio Ung Agenda. Här intervjuas hon av UR/Didaktikens verktyg kring lärarrollen i framtiden.


Pontus Bengtsson, Sissel Braekhus och Kevin Shakir, som deltog i Ung Agenda om Framtidens skola.


Föreläsningar från Framtidens lärande – huvudscenen

Stora delar av programmet från konferensens stora scen spelades in av elever från Mediegymnasiet i Nacka.

Låt hjärnan vara med – utmana det etablerade
Hur skapas empatiska, interaktiva, sociala och kreativa miljöer för kunskapande elever? Hur kan vi identifiera framgångsrika miljöer för kunskapande? Hur kan pedagogik, information kommunikationsteknologi, kulturella aktiviteter och kunskap om hjärnan kopplas till dessa frågor? Hur kan dessa visioner förverkligas? Rolf Ekman, professor och hjärnforskare Göteborgs universitet, Trevor Dolan, forskare på Pedagogiska institutionen vid Stockholms universitet, Annika Bergström, medieforskare Göteborgs universitet och Petra Frank, prefekt Dans- och cirkushögskolan


Föregångare eller efterföljare – påverkar den nya tekniken min undervisning eller påverkar min undervisning den nya tekniken?
Hur förändras pedagogiken och lärandet av att eleverna i allt större utsträckning har tillgång till och en omfattande kunskap och erfarenhet av den nya tekniken? Hur anpassar vi vår undervisning, både innehåll, undervisningsformer och examination, till de möjligheter som den nya tekniken ger? Jan Gulliksen, professor KTH.


Att spana in i framtiden
Från Trendinspektorn till Recorded future, och vad som ligger däremellan. Hur använder man det vi alla skriver på webben för att skapa en bild av framtiden? Staffan Truvé, forskningschef på Recored Future och styrelseordförande Interactive Institute.


Världens bästa skitskola!?
Hur kan ljud och bild på nya plattformar stärka alla dem som riskerar att hamna utanför? Erik Fichtelius, vd UR


Låt kreativiteten få utrymme i svensk skola!
Anne Bamford, professor, Storbritannien


Twitter sammanfattat
Ayla Löfving, elev på YBC i Nacka sammanfattar Twitterdiskussionen på Framtidens lärande 2012, tillsammans med Troed Troedson, konferensens moderator.


Prisutdelning svenska eTwinning-priset 2012
Ulf Melin, generaldirektör, Internationella programkontoret och pristagare


Intervjuer

Elever från gymnasieskolan YBC i Nacka, medverkade på konferensen och intervjuade deltagare och föreläsare.

Intervju med Troed Troedsson, av Sebastian Lindeborg, elev på YBC i Nacka.


Intervju med Marie Andersson, Gotland, av Sebastian Lindeborg, elev på YBC i Nacka


Intervju med Jan Gulliksen, av Sebastian Lindeborg, elev på YBC i Nacka.


Intervju med Peter Becker, DIU, av Johan Åslund, elev på YBC i Nacka


Intervju med Berner Lindström, Annika Lantz Andersson och Martin Tallvid, forskare vid Göteborgs universitet, av Sebastian Lindeborg, elev på YBC i Nacka.


Intervju med Erica Lövgren, av Aston Persson och Johan Åslund, båda elever på YBC i Nacka

Intervju gjord med Arne Trageton av Aston Persson och Johan Åslund, båda elever på YBC i Nacka


Intervju med Elisabeth Wahlström, av Sebastian Lindeborg, elev på YBC i Nacka.

Studio Lärmiljö

Som en del av Framtidens lärande pågick Studio Lärmiljö,  inriktad på om- och nybyggnad av skolor. Studio Lämiljö inleddes med en workshop med sju inbjudna expertlag bestående av arkitekter, forskare, designers, samhällsplanerare, fastighetsförvaltare, pedagoger, skolledare och elever, som arbetade fram förslag på framtida skolmodeller och lärmiljöer.

Läs mer om Studio Lärmiljö och se filmer och presentationer från konferensen

Den 14 maj pågick ett antal aktiviteter i samband med Framtidens lärandes upptakt.
• Kommuner forskar om skolutveckling – på väg mot framtidens skola
Ett seminarium kring kommuner och huvudmäns samspel med forskning. Program för seminariet
Workshop: Digital storytelling. Program
Ett antal studiebesök på skolor i Stockholmsområdet. Program