Studieresa till Helsingfors 2019

Här har vi samlat material från studieresan till Helsingfors, 25-26 april, 2019. resan arrangerades av stiftelsen DIU i samverkan med Studentlitteratur.

Arja Holmstedt Svensson

Skolutvecklingsresa till Finland – en resa som ger mersmak!

Av Arja Holmstedt Svensson
Finland har länge väckt intresse för sitt utbildningssystem, för högt anseende, kompetens och självständighet i lärarprofessionen, för goda resultat i …  Läs mer

Presentationer på Utbildningsstyrelsen den 25 april

Den finländska skolan, läroplaner och digitalisering – Gun Oker-Blom och Maj-Len Engelholm 25.4.2019 (pdf)

Digitala studentexamen – Thomas Vikberg 25.04.2019 (pdf)

Läromedel i den finska matematikundervisning – Heidi Krzywacki 25.04.2019 (pdf)

Presentationer på Winellska skolan den 26 april

Winellska skolan presentation studiebesök 26.4.2019 (pdf)

Videointervjuer med medverkande

Den finska skolan. Intervju med Gun Oker-Blom, direktör Utbildningsstyrelsen, under DIUs studieresa till Helsingfors april 2019

***

Från studentprov med papper och penna till digitala prov. Intervju med Thomas Vikberg, sakkunnig, Studentexamensnämnden, under stiftelsen DIUs studieresa till Helsingfors april 2019.

***

Ny läroplan i Finland. Intervju med Maj-Len Engelholm, undervisningsråd, Undervisningsstyrelsen, under stiftelsen DIUs studieresa till Helsingfors i april 2019.