Program Framtidens Lärande Norr – 23 mars 2021

Välkommen till Framtidens Lärande Digitalt Norr.
Under en dag fördjupar vi oss i frågor kring: Pandemins lärdomar – hur går vi vidare, Hur arbetar vi digitalt under pandemin – digitala rum, verktygslådor, läromedel. Hur kan vi gemensamt bli klokare? Vision och framtid

Som deltagare i Framtidens Lärande Digitalt har tillgång till den livesända webbkonferensen den 23 mars – och sedan på webben (utan interaktion) den 1-20 april.

Program

8.45 – 9.00 Välkommen att koppla upp dig och värma upp inför dagen tillsammans med dagens moderator Andreas Skog.

Tema 1: Pandemins lärdomar – hur går vi vidare?

Några av de medverkande under Gemensamt pass #1: Emma Engelmark, Luleå kommun, Maarit Enbuske, Luleå kommun, Peter Becker stiftelsen DIU. Annika Agélii Genlott, Sveriges Kommuner och Regioner, Katarina L Gidlund, Mittuniversitetet och Andreas Skog, moderator

9.00 – 09.45 Gemensamt pass #1

Välkommen!
Emma Engelmark, ordförande Barn- och utbildningsnämnden och Maarit Enbuske, skolchef, Luleå kommun och Peter Becker ordförande stiftelsen DIU.  

Skola på distans under pandemin – elever och lärare reflekterar
Maksim Hassjber, elevrådsordförande Luleå och Alma Brännvall, elever på ekonomiprogrammet åk 3, Cajsa Sundström och Kristoffer Nordekvist, lärare, Luleå gymnasieskola

Svensk skola, pandemin och den digitala strategin
Annika Agélii Genlott, Sveriges Kommuner och Regioner

Vem vet bäst? Om professionens makt över skolans digitalisering
Katarina L Gidlund, digitaliseringsprofessor,  Mittuniversitetet

9.50-10.35 Valbara parallella pass #1

Valbara inspirationsmöten och seminarier #1 – Läs mer om programpunkterna

Tema 2: Hur arbetar vi digitalt under pandemin – digitala rum, ekosystem, verktygslådor, läromedel. Strategi, utmaningar och möjligheter.

Några av de medverkande i Gemensamt pass #2: Caroline Graeske, Luleå Tekniska universitet. Torbjörn Ott, Alingsås kommun, Peter Karlberg, Skolverket, Anna Frössevi, Österåkersbygdens friskola, Anna-Lena Bresell, Lidingö stad.

10.45 – 11.25 Gemensamt pass #2

Perspektiv 1: Digitala rum, plattformar, ekosystem – utmaningar och möjligheter, med fokus på plattformar för pedagogiskt arbete med elever och lärare.
Erfarenheter gjord av några huvudmän som erhållit kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan. Peter Karlberg, Skolverket, leder ett samtal med Katarina Eriksson, verksamhetsutvecklare, Luleå kommun, Anna-Lena Bresell, rektor , Lidingö stad, Anna Frössevi, rektor, Österåkerbygdens friskola.  

Perspektiv 2: Digitala läromedel – utmaningar och möjligheter
Caroline Graeske, bitr professor i svenska med didaktisk inriktning, Luleå Tekniska universitet

Perspektiv 3: Bedömning och digitala prov – möjligheter och utmaningar
Erfarenheter gjord av några huvudmän som erhållit kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan. Peter Karlberg, Skolverket, leder ett samtal med Torbjörn Ott, lektor & leg. lärare, Alingsås kommun och Jenny Törnblom, it-utvecklare, Luleå kommun

11.30-12.15 Valbara parallell pass #2

Valbara inspirationsmöten och seminarier pass #2 – Läs mer om programpunkterna

12.15–13.15 LUNCH

Tema 3: Hur blir vi gemensamt klokare? Om kollegial utveckling i långsiktiga, strukturerade processer.

Några av de medverkande i Gemensamt pass 3: Eva Martinsson, Gällivare kommun,Kristina Hansson, Piteå kommun, Arja Holmstedt Svensson, Guldtrappans beredningsgrupp, Robert Fahlgren, Lärarförbundet, Susanne Kjällander, Stockholms universitet

13.15 – 14.00 Gemensamt pass #3

Att ha akademin som sparringpartner. Erfarenheter från ett ULF-projekt i Piteå
Kristina Hansson lektor och vetenskaplig ledare, Piteå kommun

Kollegial utveckling. Strategi, utmaningar och framgångar
Arja Holmstedt Svensson, Guldtrappans beredningsgrupp leder ett samtal med Britt-Marie Ejnestrand, avdelningschef IT/Administration, Luleå kommun, Torbjörn Ott, lektor & leg. lärare, Alingsås kommun och Anna-Lena Bresell, rektor, Lidingö stad

Systematiskt kvalitetsarbete utifrån pedagogiskt ledarskap
Eva Martinsson, skolchef, Gällivare kommun, Pia Dannqvist, undervisningsråd, Skolverket

Kollegialt lärande och vad som leder till framgång
Annika Agelii Genlott, projektledare Sveriges Kommuner och Regioner, Susanne Kjällander, forskare Stockholms universitet, Robert Fahlgren, 2:e vice ordförande Lärarförbundet  

14.05-14.40 Valbara parallell pass #2

Valbara inspirationsmöten och seminarier pass #3 – Läs mer om programpunkterna

14.50-15.05 Bensträckare

Tema 4: 15.05 – 16.00 Vision och framtid

Några av de medverkande i Gemensamt pass 4: Gabriella Törngren, Luleå kommun, Peter Parnes, Luleå Tekniska universitet, Elisabet Nihlfors, Uppsala universitet, Johan Runesson, Lärarnas Riksförbund, Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundet, Matz Nilsson, Skolledarna.

15.05 – 16.00 Gemensamt pass #4

Kreativt kompetenscentrum för förskolan – en fysisk mötesplats för kreativa möten, både analoga och digitala
Gabriella Törngren, rektor för två förskolor och projektledare för Kreativt Kompetenscentra i Norra Hamnen, Luleå kommun

Visioner för framtidens lärande med hjälp av modern teknik. Hur kan den moderna tekniken stärka lärandet på alla nivåer? 
Peter Parnes, professor Luleå Tekniska universitet

Stärkt systematisk professionsutveckling. Ledarskap, skolutveckling och forskning
Elisabet Nihlfors, professor Uppsala universitet, Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet, Matz Nilsson, ordförande Sveriges Skolledarförbund, Johan Runesson, medlem i förbundsstyrelsen, Lärarnas Riksförbund

Avslutning
Maarit Enbuske, skolchef, Luleå kommun och Peter Becker, ordförande stiftelsen DIU