Spaningsresa till Oslo 2017

Oslo

Norge har under många år kontinuerligt, och oberoende av skiftande regeringsinnehav, satsat på skolans digitalisering. Digital kompetens är, vid sidan av läsa, skriva räkna och tala, en av de fem basfärdigheterna i den norska läroplanen sedan 2006. Och digitala nationella prov, som genomförs i årskurserna 5, 8 och 9, är obligatoriska sedan flera år tillbaka.

I samband med den förnyelse av den norska skolans kursplaner som pågick 2017 var frågan kring hur it-användningen kunde knytas närmare till ämnesundervisningen för att stärka elevernas lärande en viktig fråga. I Sverige var frågan högaktuell, med Skolverkets förslag till nationella strategier, förändringar i styrdokumenten, regeringens utredning om digitaliseringen av nationella prov och hur digitaliseringen kan vara

Efter spaningar att DIU genomfört spaningar i Köpenhamn och London var det nu dags att besöka Oslo, 24-25 januari 2017, och ta del av deras erfarenheter, idéer, modeller och lösningar.

Spaningsresan, som var en inledning till DIU och partners studieresa till London och Bettmässan, i januari 2017, innehöll bland annat en eftermiddag på Senter for IKT i utdanningen och Teglverkets skole, en tämligen nybyggd grundskola som arbetar intensivt med digitalisering.
Hela programmet i pdf-format

Artiklar från spaningsresan till Oslo
Elever i norsk skola
– Det handlar om att förändra invanda tanke- och handlingsmönster

I snart tjugo år har Norge satsat på utvecklingen av digitala verktyg i skolan. Men fortfarande finns mycket kvar att …  Läs mer

Teglverkets skole
Fokus på utvecklingen av lärandet

Teglverkets skole är den första helt digitala skolan i Oslo. Alla elever har lärplattor, alla läromedel är digitala. Men de …  Läs mer

Ola Berge, forskningsledare på Senter for IKT i utdanningen
Monitor tar tempen på digitaliseringen i norska skolan 

Användningen av digitala verktyg i den norska skolan ökar och de norska lärarna är positiva till användningen av IT i …  Läs mer