DIU i Almedalen 2015

Digitalt genomslag i varje skola

Det var fullsatt, varmt och engagerat i Karamellbodens Café, där stiftelsen DIU bjöd på Almedals- seminarium kring Guldtrappan tillsammans med gotländska saffranpannkakor. Fokuset var att  alla elever ska ha likvärdiga möjligheter att skapa sin framtid. och seminariet tog tre raska kliv från klassrummet, till kommunen och vidare till den nationella nivån.

Digitalt lyft i klassrummet
Sundsvallseleverna Linnea Andersson och Cajsa Luthman med läraren Trevor Fisher gjorde en engagerad presentation av samhällskunskap på gymnasiet med “Action learning”. Eleverna studerar och arbetar med praktikinslag på hemmaplan liksom resor som till Zanzibar där man bistått med insamlade medel och bidrag till lösning av vattentillgång och mobilaccess – och på vägen lär sig mycket om världen och tillägnar sig själva digitala verktyg och arbetsmetoder.

Kommunen
Sundsvalls kommun medverkade som vinnare av Guldtrappan 2015. It-samordnaren Lennart Henriksson gjorde en översikt över Sundsvalls digitala skolstrategi och de infrastrukturella satsningar som krävs för att ge alla elever tillgång till digitala resurser. Federation – med enkel inloggning – är en länk i denna kedja. Ett it-system med eget samlat ansvar för data är en nyckelfråga, menade Lennart.

Via videoinslag medverkade Datortekets Hans Bjurefjord och elever och visade hur digitala resurser ökar möjligheter för alla elever.

För att nå visionen har Sundsvall skapat VISOL för att stimulera skriv- och läsutveckling, ordnar årliga delandemässan MittLär, och delar exempel – allt som steg mot visionen NET21.

Nationell digital agenda
Det avslutande samtalet fördes mellan Maria Stockhaus, tidigare kommunalråd Sollentuna, nu i riksdagen och utbildningsutskottet (M), Ebba Östlin, kommunalråd Botkyrka (S) och Matz Nilsson, ordförande för Sveriges Skolledarförbund lett av Peter Becker, ordförande för stiftelsen DIU.

– Infrastruktur är en förutsättning. Envist uthålligt kravställande från skola till kommunens it-avdelning är en lärprocess, sa Ebba Östlin. Vi hade veckovisa möten, det utvecklades till en fruktbar relation.

Gemensam vision
En gemensam vision måste byggas – för både Sollentuna och Botkyrka lades grunden med en resa.

– Utan att personalen är med kan inte digitaliseringen genomföras, sa Matz Nilsson.

Och digitaliseringen är inte längre valbar, utan ett krav. Frågan berördes flera gånger, i samband med infrastruktur liksom kompetens:

–Vad men inte hur, beslutas centralt, sa Ebba Östlin.

– Sollentuna kan inte anställa nyutbildade lärare, som saknar digital kompetens, sa Maria Stockhaus. Lärarutbildningen är ett exempel på det som inte kommuner själva kan lösa.

För att komma vidare, för att alla landets elever ska få likvärdiga möjligheter, är en nationell plan nödvändig- därom var enigheten stark. Här finns en partiövergripande samsyn. Och förväntningar.

– Nu väntar vi på regeringsbeslut med finansierade uppdrag till Skolverket, underströk Peter Becker.

– Infrastruktur, kompetensutveckling, dialog med forskning och digitala lärresurser är de fyra centrala frågorna summerade Matz Nilsson.

– Var med och driv på, uppmanade Maria Stockhaus. Överlämna inte frågan åt riksdagen utan här behövs alla aktörers stöd och engagemang.

Text: Krister Widell


Seminariet var ett led i stiftelsen DIUs långsiktiga arbete tillsammans med partners för att skapa digitalt genomslag i varje skola, i varje kommun. Lärarpriset Guldäpplet och den nya huvudmannautmärkelsen Guldtrapppan är några delar i detta.