Framtidens Lärande 2013

Scensamtal på Framtidens Lärande 2013

Dokumentation från konferensen Framtidens lärande – här och nu! 16-17 maj 2013 på Waterfront i Stockholm.

När Framtidens lärande arrangerades för femte året var det i ny lokal och med ett mer innehållsrikt program än någonsin. Närmare 200 olika seminarier och inspirationsmöten, skolbesök med mera de omkring 1200 deltagarna att välja mellan. Och Framtidens lärande handlar om möten – att dela och dela med sig. Närmare 300 av deltagarna medverkade också i programmet.

Programmet för Framtidens Lärande – här och nu! 2013

Fyra teman
Konferensen byggdes upp kring fyra större teman som tillsammans bildar en spjutspets för digital skolutveckling:
• Tema: pedagogik, lärande och arbetssätt.
• Tema: digitalt innehåll och lärresurser’
• Tema: fysiska lärmiljöer med flexibilitet och långsiktig hållbarhet
• Tema: kommunal strategi och ledarskap för skolutveckling med it

Nätverksdag 15 maj
Framtidens lärande inleddes med ett förprogram onsdagen den 15 maj.
• Nationell nätverksträff kring skriva sig till läsning
• Norden@Framtidenslärande, seminarium för beslutsfattare. Strategier för skolor i framkant. Med skolledare och elever från framgångsrika gymnasieskolor i Sverige, Norge, Finland och Danmark
• TeachMeet Framtidens lärande

Artiklar från konferensen

Anna-Karin Hatt
Anna-Karin Hatt: Nu är det dags att förvandla framtidens lärande till dagens lärande

Invigningstal vid Framtidens lärande 16 maj 2013Anna-Karin Hatt, It- och energiminister Nu är det dags att förvandla framtidens lärande till … Läs mer

Digitalt lärarlyft på agendan

Tillgången på digitala verktyg i skolan har ökat, för både lärare och elever. Det visar Skolverkets senaste rapport. Men när … Läs mer

Elever Skara på Framtidens Lärande
Kunskapande skapande på Katedralskolan i Skara

Elever på estetiska programmet på anrika Katedralskolan i Skara dansar, spelar teater och musicerar sig till kunskaper. Under Framtidens Lärande … Läs mer

Bild från seminarium på Framtidens Lärande 2013
Nordens vassaste gymnasieskolor – utvecklar nya arbetsformer

Vad händer om vi tar steget fullt ut, om vi använder de moderna digitala verktygen och nya arbetsformer i genomtänkt … Läs mer

Tomas Tobé
Framtidens Lärande 2013: digital kompetens på agendan

Av Peter Becker: För en knapp vecka sedan genomförde DIU och medarrangörer den femte omgången av Framtidens lärande. Samma konferens … Läs mer

Elever från gymnasieskolan YBC i Nacka medverkade på konferensen och intervjuade några av deltagarna och utställarna

Foto Cecilia Christiansen
Interaktiva tavlor i matematik

Det grundläggande som man göra med interaktiva tavlor som hjälpmedel i matematik i undervisningen är att skriva på dem, visa … Läs mer

Mikael Parknäs
Skapa skolutveckling – inte IT-projekt

Mikael Parknäs, rektor på Smedingeskolan, hade en föreläsning om hur han lyckades tillsammans med sina kollegor skapa en skola i … Läs mer

foto Andreas Skog
Tagga livet – Öppna lärresurser

Digitala lärarresurser blir allt viktigare för undervisningen. Det enklaste är om allt är samlat på samma ställe på nätet, så … Läs mer

Elever i Sandvikken visar hur de skriver berättelser på den egna datorn
Språkutveckling – Att skriva sig till läsning

Att skriva sig till att lära sig läsa låter kanske komplicerat, men inte inom Sandvikens kommun. Under ett seminarium med … Läs mer

Inspirationsmöte vid Framtidens Lärande 2013
En liten tanke om informationssäkerhet

Seminariet jag har lyssnat på om informationssäkerhet fick mig att tänka om och att få ett nytt perspektiv på den … Läs mer

Videointervjuer från konferensen

Elever från gymnasieskolan YBC i Nacka. medverkade på konferensen och intervjuade medverkande och deltagare

Anna-Karin Hatt, it- och nöringslivbminister, invigningstalade på Framtidens Lärande 2013

***

Eva-Lis Sirén, ordförande Lärarförbunde

***

Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund

***

Erik Fichtelius, VD på Utbildningsradion

***

Elias Giertz och Amanda Forsman-Sundell, två elever som höll i seminarier ”Vad kan en skola vara – vad kan en skola bli” på Framtidens Lärande

***

Christina Löfving, lärare Stenungsund, en av huvudtalarna på Framtidens Lärande 2013

***

Intervju med Camilla Rudevärn, Skolutvecklare i Mölndals Stad

***

Troed Troedson, samhälls- och framtidsanalytiker,

***

Katarina Lycken Rüter, gymnasielärare på Östra Real, Stockholm

***

Anna Törnqvist arkitekt, och Christian Jerhov, rektor

***

Krister Widell, konsult och engagerad inom skolpolitikfrågor

***

Intervju med Helen Ängmo, överdirektör på Skolverket

***

Fredrik Paulsson, docent (IML), Umeå Universitet, och Christina Szekely, undervisningsråd, Skolverket

***

Inspirationsmöten på Framtidens Lärande 2013

Elever från Mediagymnasiet Nacka Strand medverkade på konferensen och videofilmade scenframträdanden, seminarier och inspirationsmöten.


Smarta telefoner som specialpedagogiskt verktyg
Ann-Sofie Burman, IT-pedagog och specialpedagog på MediaCenter och Skoldatateket i Region Västerbotten berättar om hur smarta telefoner kan vara ett gynnsamt och tillgängligt verktyg för elever i behov av kognitivt stöd.


Lärande samtal leder till kollegialt lärande
Idag pekar flera forskningsstudier på värdet av att lärare får möjlighet att reflektera tillsammans kring sitt uppdrag. Genom samtal, erfarenhetsutbyte och kollegialt lärande kan man uppnå en ökad förstå- else för hur olika frågor och uppdrag kan förstås och lösas med hjälp av varandras kunskap.
Medverkande: Elisabeth Nordström, doktorand på Stockholms universitet och har under många år arbetat som skolhandläggare på KSL (Kommunförbundet Stockholms län)


Flippat klassrum på mellanstadiet
Hur kan man arbeta med det ”omvända” klassrummet på mellanstadiet?Medverkande: Karin Brånebäck, lärare Täby


Folkbildnings öppna lärresurser – ett unikt material
Folkbildningsnätet har under många år samlat egenproducerade lärresurser som finns tillgängliga utan inloggning och med en rättighetsmärkning enligt Creative- Commons, vilket innebär att filer finns för nerladdning, fria att använda och redigera
Lars-Göran Karlsson Folkbildningsnätet, Ronny Schueler Folkbildningsnätet visar ett urval av lärresurserna och resonerar kring framställning, rättighetsfrågor och användning.

Framtidens lärande arrangerades av Skolverket, Specialpedagogiska skolmydigheten, Universitets- och Högskolerådet och Stiftelsen DIU, i samverkan med: SKL, Botkyrka kommun, Mölndals stad, Sandvikens kommun, Folkbildningsrådet, UR, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Minecraft EDU, regionala AV-mediecentraler m fl