Digitalt lärarlyft på agendan

Tillgången på digitala verktyg i skolan har ökat, för både lärare och elever. Det visar Skolverkets senaste rapport. Men när det gäller användningen varierar det. 

– Åker man helikopter över Skolsverige skulle man kunna konstatera att den svenska skolan fortfarande bara är fläckvis digital. Det finns mycket som är bra, och en hel del som blivit bättre, men den visade också att det finns en del som är oroväckande, sa it-minister Anna-Karin Hatt när hon invigde Framtidens lärande 2013.

För att förändra situationen föreslår Anna-Karin Hatt och Centerpartiet en satsning på ett digitalt lärarlyft, en satsning på ca 500 miljoner kronor per år i ett antal år.

 – Om fler lärare får mer kunskap, bättre självförtroende och fler idéer om hur de kan använda it som ett verktyg i sin egen undervisning, så kommer också användningen av it i skolan gå upp. Vilket i förlängningen kommer ge fler barn och unga en bättre start i livet och ge fler barn chansen att få med sig bra färdigheter och godkända betyg från skolan.

Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund, var positiv till förslaget om digitalt lärarlyft och betonade betydelsen av att det handlar om en satsning på nationell nivå.

– Lärarens betydelse ökar med it i undervisningen. Inte tvärtom som en del kan hävda, att det skulle räcka med elever får tillgång till internet och datorer och att de sedan själva sköter sitt eget lärande. It ställer stora krav på ämnesdjup. Det behövs ämneskunniga lärare för att skapa struktur, för att information används till att bygga kunskap. 

– Det revolutionerande med it i undervisningen ligger framför oss och det är viktigt att vi inte fastnar i tekniken, sa Bo Jansson.

Eva-Lis Sirén, Lärarförbundets ordförande pekade på att den nya läroplanen ger lärarna ett tydligt uppdrag att ge eleverna digital kompetens.

– Sverige har inte råd med att låta bli att satsa på en skola med digitala verktyg som ger alla elever digital kompetens. Det öppnar inte bara för världen, det öppnar också för en innovativ undervisning, sa Eva-Lis Sirén i sitt anförande på Framtidens lärande.

Text: Carina Näslundh
Foto: Magnus Welandera