Aktivt lärande och lärandemiljöer

Hur kan vi engagera lärare och studenter i aktivt lärande? Och hur kommer framtidens lärandemiljöer att se ut? Det kommer Max Hansson, universitetspedagogisk utvecklare vid Universitetspedagogiska enheten (UPE) på Karlstads universitet, att prata mer om under Framtidens Lärande Väst.  

Erfarenhets- och kunskapsutbyte kring skolans utveckling i en digital tid står i fokus när lärare och ledare, forskare, lärarutbildare och aktörer från hela landet välkomnas till Karlstads universitet 13-14 juni. Men hur ser framtidens lärande ut? Hur kommer exempelvis framtidens lärandemiljöer se ut?  

På Karlstads universitet har utvecklingsprojektet Miljöer för aktivt lärande genomförts. Projektet var ett samarbete mellan Karlstads universitet och Akademiska Hus, och hade sitt ursprung i en önskan att med stöd av forskning och evidens inom pedagogik skapa fler lärandemiljöer för studentaktiv pedagogik på universitetet. Fokus har legat på de behov lärare och studenter har. Max Hansson deltog som universitetspedagogisk utvecklare.  

– Vi har identifierat behov, utvecklat idéer och kommit med konkreta förslag på hur fler miljöer för aktivt lärande kan skapas på Karlstads universitet. Några av målen är att lärandemiljöerna ska vara flexibla, utgå från studenternas lärande och främja kommunikation, kreativitet, kritiskt tänkande och samarbete. Vi har även diskuterat möjligheten att skapa lärandemiljöer utomhus. Jag tror att våra idéer även skulle fungera inom exempelvis gymnasieskolan. Jag hoppas att jag kan bidra till nya tankar om hur miljöer för aktivt lärande kan möta framtidens pedagogik, säger Max Hansson.  

Två workshoppar om aktivt lärande och framtidens lärandemiljöer  
Max Hansson kommer att hålla i två workshoppar. Den ena har rubriken: Hur kan vi engagera lärare och studenter i aktivt lärande? 

– Jag ska prata om hur vi kan tillmötesgå olika studenters behov och utveckla olika undervisningsmetoder som är anpassade och som stöder flexibelt och aktivt lärande, på campus och/eller på distans. Vi kommer att diskutera olika pedagogiska modeller för aktivt lärande i Karlstads universitets ALC-sal, Active Learning Classroom, och pröva hur det kan vara. 

Rubriken på den andra workshoppen är: Hur kommer framtidens lärandemiljöer att se ut?  

– Vi diskuterar rummets pedagogiska betydelse och hur olika lärandemiljöer kan se ut i framtiden. Kommer vi att fortsätta med lärarcentrerade undervisningsmetoder i traditionella lärosalar, eller utvecklar vi flexibla och innovativa undervisningsmetoder för olika lärandemiljöer?  

Text: Maria Nilsson

På Framtidens Lärande Väst i Karlstad, 13-14 juni, medverkar Max Hansson i passen:
Hur kan vi engagera lärare och studenter i aktivt lärande?
Hur kommer framtidens lärandemiljöer att se ut?  (tisdag)
Hur kommer framtidens lärandemiljöer att se ut?  (onsdag)

Möt de medverkande på Framtidens Lärande Väst i Karlstad

Framtidens Lärande Väst i Karlstad, 13–14 juni. Mötesplatsen där praktik och forskning möts i dialog, kring skolutveckling och skolans digitalisering. Två dagar av oavbrutet samtal. Om lärande och ledarskap. Om framtid och hållbarhet.

Arrangörer är stiftelsen DIU, Karlstads kommun och Karlstads universitet i samverkan med nationella och regionala partners. 
Prenumerera på nyheter om Framtidens Lärande
Anmäl dig till konferensen