Medverkande på Framtidens Lärande Väst i Karlstad

Framtidens Lärande Väst ägde rum den 13-14 juni 2023 i Karlstad. Arrangörer var stiftelsen DIU, Karlstads kommun och Karlstads universitet i samverkan med nationella och regionala partners.

TEMA FRAMTID OCH HÅLLBARHET
De digitala samarbetsformerna i skolan utvecklades språngartat i samband med pandemin. Vi har lärt oss massor. Nu går vi vidare. Framtidens Lärande Väst tog både ett ledarskaps- och ett lärandeperspektiv i utvecklingen av skolan. Vi summerade och spände broar mellan beprövad erfarenhet och vetenskap.

På Framtidens Lärande Digitalt Väst i Karlstad möttes lärare och skolledare med praktiska exempel, från Karlstad, Värmland och från hela Sverige. Här möttes forskare och företrädare för Karlstads universitet liksom andra delar av landet. Dialogen mellan skolverksamma, lärarutbildare och forskare, myndigheter och leverantörer stod i centrum för dessa dagar.

Listan (ordnad efter förnamn) över medverkande.

Abdi Ali Hirsi

studiehandledare, Kristinehamns kommun

Adina Schnelzer Magnusson

webbreporter, Nya Kristinehamns-Posten

Alain Grenard

Kostchef på Gymnasieförvaltningen i Karlstads kommun. Utbildad kock, köksmästare, kökslärare och nu kostchef, ansvarar för 3 gymnasieskolor med 35 kockar och serverar 4500 måltider om dagen. 

Amelie Wahlström och Håkan Dahlin

Amelie Wahlström, rektor och Håkan Dahlin, lärare i NO och teknik samt förstelärare i matematik på Rudsskolan, Karlstads kommun.

Anders Enström

Vinnare av Guldäpplet 2022. Har arbetat som lärare i 20 år, på grundskolans alla stadier. Arbetar nu på Lärande Grundskola Skapa i Huddinge som förstelärare i IKT och undervisar i MA/NO/TK.
Anders sätter NO-ämnena i en verklig kontext, konkret och kreativt. Med hjälp av digitala verktyg skapas ett lärande som är individuellt anpassat och inkluderande. 

Anders Eriksson

lärare åk 4-6, Södermalmsskolan, Kristinehamns kommun

Anders Larsson

lärmiljöstrateg på Kinnarps med över 15 års erfarenhet av utveckling och framtagning av nya lärmiljöer. 

Anders Lenz

IT-strateg på gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i Karlstads kommun, med bakgrund som skolledare och gymnasielärare inom media och IT. Kommer berätta om initiativet ”Min skoldag” som bygger på tjänstedesignmetodik, samt om hur vi med hjälp av dataanalys har hittat metoder för att jobba proaktivt och förbereda våra skolor innan våra elever ens har börjat.

Anders Norén

lärare,  Backatorpsskolan i Göteborg

Andreas Eriksson och Julia Svärd

Julia Svärd och Andreas Eriksson arbetar på ForshagaAkademins IM-program som vänder sig till elever som har svårt att hitta ett givande upplägg inom det vanliga upplägget på IM-programmet. Fokus ligger på ett individanpassat studieupplägg i nära samverkan med arbetslivet.

Andreas Schleicher

Direktör för Education and Skills vid OECD, och särskild rådgivare för utbildningspolitik till generalsekreteraren vid Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) i Paris. Talar om ”Future, Sustainability and Education”
Har arbetat i över 20 år med ministrar och utbildningsledare runt om i världen för att förbättra kvaliteten och jämlikheten i utbildningen.

Anette Bernholtz

lärare och IKT-utvecklare åk 7-9, Lomma kommun

Anette Forssten Seiser

Lektor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet.

Intervju med Anette Forssten Seiser

Ann Eliasson

Ann Eliasson är utbildad sång- och musikdramapedagog och arbetar som musiklärare inom särskolan i Karlstads kommun, med flera års erfarenhet som sångpedagog i förskolor i Stockholms stad, Kulturskola och Lasse Kühlers Dansskola.  Hon har ett brinnande intresse för inkludering och mångfald och hur en kan arbeta med detta inom ramen för sång i förskolan/skolan. Utgångspunkten är studien Sångens demokrati. Lär dig inkludera MERA genom sång och musik och dessutom möta målen i våra läroplaner. För att implementera nytt redan imorgon! 

Anna Andersson

Anna Andersson jobbar på Hammarlundens skola 7-9 i Hammarö kommun. Hon är ämneslärare i svenska och engelska och är intresserad av bland annat IKT och kreativt lärande.

Anna Enström

skolläkare, Karlstads kommun

Anna Johansson

förstelärare/utvecklingsledare, Backatorpsskolan i Göteborg

Anna Karlefjärd

Lärare, fil.lic & expert på skolans styrdokument, Karlstads universitet.

Anna Karlsson och roboten AV1

No Isolation

Anna Nissen

Anna Nissen är doktorand i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet, där hon även undervisar blivande lärare. Hennes forskning handlar om hur nordiska högstadielärare använder skönlitterära texter i sin undervisning. Hon har nästan 30 års erfarenhet som lärare i svenska, engelska och musik, huvudsakligen på gymnasiet, men även inom grundskola och vuxenutbildning.

Anna Rosenqvist

lärare och IKT-utvecklare åk 1-3, Lomma kommun

Anna-Karin Öman, Camilla Fredriksson och Julia Bohm

Anna-Karin är förskollärare, Camilla, pedagogisk handledare och Julia Bohm, som saknas på bilden) är förskollärare och it-handledare, på Fullriggarens förskola, Karlstads kommun.

Ann-Britt Enochsson

Professor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet.

Ann-Britt Lilja, Ulrika Guldbrandsson och Ann-Christine Axelsson

Ann-Britt Lilja, förstelärare SO, Ull Guldbrandsson, förstelärare SV, Ann-Christine Axelsson, kultursamordnare Eda bibliotek-Britt Lilja

Ann-Kristin Hamberg

doktorand i pedagogiskt arbete, Karlstads universitet, och gymnasielärare Sundsta-Älvkullegymnasiet, Karlstads kommun.

Anneli Wärm och Maria Pettersson

lärare i fritidshem, Nordmarkens skola, Årjängs kommun.

Annelie Oscarsson, Martin Stenström, Markus Carlsson, Åsa Isaksson

Annelie Oscarsson, rektor, Martin Stenström, förstelärare Digitallärande, Markus Carlsson, kurator, Åsa Isaksson, specialpedagog

Annelie Rosenqvist och Tove Myr

Annelie Rosenqvist, utvecklingsstrateg, Tove Myr, förskollärare och lärspridare, förskola, Degerfors kommun

Annika Agelii Genlott

Forskare, projektledare Sveriges Kommuner och Regioner, tidigare skolutvecklare Sollentuna kommun.
Har i sin forskning visat att genomtänkt användning av digital teknik förbättrade elevresultaten i Svenska och Matematik, medan icke genomtänkt användning av digitala verktyg ledde till sämre resultat, och även sämre än traditionell undervisning.

Annika Larsson och Vita Kajonius

samordnare för nyanländas lärande, förstelärare, Mottagnings- och modersmålsenheten, Skövde kommun

Annika Pettersson

Annika Pettersson, Kristinehamns kommun, arbetar halvtid som lärare på Komvux och halvtid med ett skolforskningsprojekt som undersöker olika metoder för återkoppling.

Anton Kjellman, Tiffany Högberg, Viktor Carlemar

Anton Kjellman, förskollärare, Viktor Carlmar, barnskötare Tiffany Högberg, förskollärare, Förskolorna Hybelejen och Galaxen, Karlstads kommun

Axel Karlsson Kraft

enhetschef grundskolan, Stenungsunds kommun

Bibbi Kunosson

Förskollärare/ utepedagog med särskilt ansvar för utbildningen utomhus på Klasmossens förskola, Karlstads kommun.

Britt Sparrman Persson, Mona Ordqvist och Mikael Widoff

Britt och Mona är specialpedagoger och Mikael skolpsykolog på Centrala elevhälsan, Karlstads kommun.

Burlövs kommun

Mats Jönsson, chef kultur- och utbildningsförvaltningen, Sandra Tauberman, kvalitets- och utvecklingschef, Johan Lind, doktorand, Susanne Kristensen, rektor, Julia Krafft, lärare, Olle Strömbeck, lärare Kvalitetsteamet, Burlövs kommun

Camilla Marble, Ahmed Hassan, Irine Ogestad och Wioletta Kosecka

Modersmålsenheten, Karlstads kommun.

Ahmed Hassan är utbildad inom datavetenskap men arbetar idag som lärare och studiehandledare, eftersom han är mycket intresserad av att hjälpa elever att lära sig, stödja dem och se dem utvecklas för att nå sin fulla potential. Han undervisar i somaliska och använder mycket digitala resurser, framför allt AI-chatten ChatGPT som en assistent för att underlätta sitt arbete. Han använder även Canva för att skapa anpassade undervisningsmaterial samt andra verktyg för att skapa interaktiva och anpassade pedagogiska aktiviteter.

Camilla Marble undervisar i ett nationellt minoritetsspråk, finska, och är inne på sitt 23:de år som modersmålslärare i Karlstad kommun. Hon tycker om variationen med elever i olika åldrar, samt möjligheten och ynnesten att i bästa fall få följa en och samma elev genom hela grundskolan och ibland även hela vägen till studenten. Numera undervisar Camilla en del genom fjärr och upplever det som ett bra komplement till närundervisning; det skapar en flexibilitet i schemaläggningen och underlättar för elever som slipper resa eller en sen lektion.

Irine Ogestad undervisar i cebuano och filipino/tagalog sedan 2014, och har ett stort intresse att testa och skapa nytt material till sin undervisning med hjälp av digitala verktyg. Eftersom hon har inte tillräckligt med tillgång till böcker och andra undervisningsmaterial i sitt språk utnyttjar hon InPrint och OneNote, appar som ingår i Microsoft. Det är sparsamt och klimatsmart. Hon använder och utnyttjar även gratis appar och hemsidor, som hon kan få inspiration ifrån till sin undervisning.

Wioletta Kosecka, legitimerad mattelärare, undervisar i polska sen 10 år tillbaka och är även IT-handledare på Modersmålsenheten. Hon arbetar med elever i olika åldrar och från olika bakgrunder och tror på en anpassningsbar och interaktiv undervisningsmetod som hjälper eleverna att uppnå sina mål och utveckla sitt språk på ett naturligt sätt. Wioletta betonar vikten av digitaliseringen i sin undervisning och använder olika digitala verktyg och resurser för att öka elevernas engagemang och motivation, samt för att skapa en mer interaktiv och anpassningsbar inlärningsmiljö.

Camilla Petterson

Biträdande rektor för Centrala Sundbybergs förskole enhet som består av fyra kommunala förskolor. Camilla har många års erfarenhet av att arbeta inom förskola, både som förskollärare, pedagogisk lagledare och som biträdande rektor. Camilla har bland annat varit med att arbeta fram den strategiska plan kring digitalisering på de kommunala förskolorna i Sundbybergs stad och deltar nu i det fortsatta arbetet kring dess implementering. För ett lyckat utvecklingsarbete krävs en tydlighet i organisation och struktur. Via distribuerat ledarskap och nätverk utvecklas dela-kulturen via det kollegiala lärandet och bidrar till en ökad likvärdighet Kärnan i en lyckad implementering är att skapa en känsla av sammanhang (KASAM), den röda tråden som binder samman delarna till en helhet. Detta ramas in av vikten av tid, att skynda långsamt.

Carina Karlsson

lärare i fritidshem, Sannerudsskolan f-6, Kils kommun

Caroline Örtlund

Caroline Örtlund är projektsamordnare i Sundbybergs kommunala förskolor. 
Sundbybergs förskolor omfattas av två övergripande projekt; förskolenämndens Språksatsning samt Bredda basen som drivs i samverkan med SPSM där Caroline samordnar och processleder för att kvalitetssäkra och kompetensförsörja stadens medarbetare där stora delar av projektet handlar om att designa lärmiljöerna utifrån en bredare bas och ökad tillgänglighet.
Sundbybergs förskolors utvecklingsarbete utgörs av tillgänglighet, hundraspråklighet, adekvat digital kompetens, förskolornas kompensatoriska uppdrag och en likvärdigt god språkutveckling som är tydligt framträdande och förankrad genom alla skikt i styrkekedjan. I samverkan med Kvasar Makerspace leder Caroline de processer som förskolorna i dagsläget står i utifrån idén om tillgängligt lärande och digital kompetens.
Med bakgrund och mångårig erfarenhet som förskollärare med utvecklingsuppdrag har Caroline erfarenhet av att leda utvecklingsarbete i såväl pedagogiska som sociala miljöer på både lokal -och organisationsnivå. 

Cenita Welander

Lärare på IM-programmet. Forshagaakademin

Charlotta Lindvall

doktorand forskarskolan GiftED, Karlstads universitet, 

Christian Borgert

it-strateg, Barn- och ungdomsförvaltningen, Karlstads kommu

Christian Persman

kvalitetschef, Arvika kommun

Christina Olin-Scheller

Professor i litteraturvetenskapens didaktik och pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet

Intervju med Christina Olin-Scheller

Cristin Ribbe Anvreten

Förstelärare, Skäggebergsskolan, Sunne kommun

Daniel Ahlstedt

digitaliseringsutvecklare, skolförvaltningen, Kristinehamns kommun

Daniel Bodin

lärmiljöstrateg på Kinnarps med bakgrund som rektor och speciallärare

Daniel Brandberg

stationschef/insatsledare, Bergslagens räddningstjänst

Daniel Hagstedt

CXO, Magma. Som ansvarig för samarbeten med svenska huvudmän har Daniel varit med och implementerat Magma i över 100 kommuner och utbildat över 10 000 lärare. Hör om nyckelfaktorer från andra huvudmäns statsningar på matematik och likvärdighet.

Daniel Olsson

Fil. dr i biologi, inriktning didaktik vid Karlstad universitet. Daniels forskningsområde är inom utbildning för hållbar utveckling (education for sustainable development).

Intervju med Daniel Olsson

David Öhman

gymnasielärare i svenska, sva och historia, Sundsta-Älvkullegymnasiet, Karlstads kommun

Desiré Larsson

Skolbibliotekarie, Hammarö kommun

Diane Wiklund och Elin Henriksson

Diane Wiklund, har arbetat som lärare inom grundsärskolan i Hammarö kommun i närmare 25 år. Sedan nio år tillbaka har jag även ett kommunövergripande uppdrag som förstelärare inom tydliggörande pedagogik. Jag har haft förmånen att arbeta i ett lösningsorienterat arbetslag där vi utvecklas och lär tillsammans och det gäller inte minst inom den digitala utvecklingen.  

Elin Henriksson, legitimerad grundskollärare F-3 sedan -17. Mitt första vikariejobb efter examen var på Lillängsskolans grundsärskoleenhet Klippan och där blev jag sedermera kvar. Idag arbetar jag 100 % samtidigt som jag läser till speciallärare med inriktning utvecklingsstörning på Karlstads universitet på halvfart.

Dino Hajiric

utvecklingsledare digitalisering, Stenungsunds kommun

Éamonn McCallion

Research Advisor, Karlstad Universitet

Eeva Barth

rektor förskolan, Hammarö kommun

Elin Holmer

skolbibliotekarie, Lomma kommun

Elisabet Mellroth

filosofie doktor. Karlstads universitet

Elisabet Nihlfors

Professor i pedagogik – inriktning ledarskap, fd Dekan för fakulteten för Utbildningsvetenskaper vid Uppsala Universitet. Ordförande i den operativa samordningsgruppen för ULF-avtal, en nationell försöksverksamhet kring praktiknära skolforskning.

Intervju med Elisabet Nihlfors

Elisabeth Andersson

företagsrådgivare Arbetsförmedlingen

Elisabeth Bellström

fritidshemsutvecklare, Hammarö kommun

Intervju med Elisabeth Bellström

Elias Selinder

produktchef ILT Education.

Ellinor Hallerström

Förskollärare med speciellt IKT uppdrag i Södertälje. Representerar IKT-nätverket för förskolan i Södertälje kommun som fick Guldäpplejuryns Särskilda pris 2022 för den brett förankrade, djupa och forsknings-anknutna, kollegiala samverkan man utvecklat kring lärandet för barnen i förskolan, med analoga och digitala verktyg.

Emelie Hahn

Emelie Hahn är förstelärare och undervisar i tyska och SO-ämnen på Gränbyskolan i Uppsala. Hon är eTwinningambassadör för Universitets- och högskolerådet, UHR och tillsammans med Charlotta Granath författare till boken ”Världen i klassrummet – från det lokala till det globala” för Sanoma Utbildning. Hon har mångårig erfarenhet av att initiera och driva internationella projekt inom eTwinning och Erasmus+ och är vinnare av Guldäpplet 2020, ”European Language Label, samt pedagogpriser.

Emelie Johansson, Christina Thordson, Malin Borssen

Christina Thordson är rektor i förskola med ansvar för två förskolor i stadsdelen Kronogården Trollhättan. Hon har har en bakgrund som förskollärare och rektor både i förskola och grundskola.

Malin Borssén arbetar sedan 15 år som rektor i Trollhättans stads förskolor med ansvar för förskola och pedagogisk omsorg i en stadsdel som gränsar till Kronogården. Har en bakgrund som barnskötare, förskollärare och rektor i både i den privata och kommunala sektorn.

Emelie Johansson är utbildningsledare på Rektorsutbildningen vid Karlstads universitet. Hon doktorerar i pedagogiskt arbete med forskningsfokus på rektorers ledningspraktik och professionella utveckling.

Intervju med Emelie Johansson

Emil Andersson

Head of Google for Education, Sweden

Emil Mörk

adjunkt i samhällskunskap och doktorand i pedagogiskt arbete, Karlstads universitet

Emma Lanäs och Pernilla Gren Edvardsson

Emma Lanäs och Pernilla Gren Edvardsson arbetar som SFI-lärare på SFI Komvux i Karlstads kommun. De kommer att berätta om hur de arbetar med en transpråkande pedagogik med elever som har kort eller ingen skolbakgrund.

Emma Nääs

pedagogisk utvecklingsledare Kodcentrum, Emma har 25 års erfarenhet av läraryrket och mångårig erfarenhet av att föreläsa om digitaliseringens möjligheter, konsten att våga och göra lärandet autentiskt med verkliga mottagare i klassrummet. Hon är också stolt innehavare av en rad priser för sitt sätt att undervisa b.la ett Guldäpple från 2017. 

Eva Tarander

universitetsadjunkt, Karlstads universitet

Fredrik Heintz

Professor i datavetenskap vid Linköpings universitet, bl.a. ordförande Svenska AI-Sällskapet och koordinator för EU-nätverket TAILOR som tar fram de vetenskapliga grunderna för tillitsfull AI.

Fredrik Igelström

näringslivsutvecklare Hagfors kommun.

Frida Lindberg, Marie-Louise Dahl och Anne Glans

Frida Lindberg, rektor och områdeschef, Marie-Louise Dahl, rektor, Anne Glans rektor, Förskolan, Grums kommun

Gisela Priebe

professor i psykologi, föreståndare CBU, Karlstads universitet

Gunnel Holmgren

universitetsadjunkt i musikpedagogik, Musikhögskolan Ingesund

Göran Born

IKT-utvecklare, Hammarö Kommun

Göran Gustafsson

IT-strateg, Grums kommun

Hanna Oreborg

Kundansvarig säljare och ansvarig customer success, Gleerups Utbildning

Hannah Nilsson, Linda Skoglund och Maria Sjögren Persson

Förskollärare, Sunne kommun. Representanter för Diggigruppen från Sunnes förskolor

Helen Brink

adjunkt och doktorand i Pedagogiskt arbete, Karlstads universitet

Helena Svensson och Pernilla Fritz

Helena Svensson bitr förvaltningschef och Pernilla Fritz, utvecklingsledare Mönsterås kommun.

Henrietta Huzell

universitetslektor i arbetsvetenskap och prodekan på Karlstads universitet

Henrik Pallin

socionom, kommunikationsrådgivare och expert på sociala medier med föreläsningar om nätvanor och hur vi alla kan navigera i den digitala tidsåldern.

Hillevi Skoglund

Hillevi Skoglund arbetar som förskollärare på en äldrebarnsavdelning och som IKT-pedagog för Eda kommuns förskolor

Hillevi Skoglund arbetar som förskollärare på en äldrebarnsavdelning och som IKT-pedagog för Eda kommuns förskolor . Har tillsammans med Sofia Andersson gått RUC utbildningen “Nyfiken på utvecklingen av digitalisering” via Karlstads universitet samt ansvarat för och genomfört pedagogiska träffar för de som arbetar i kommunens förskolor. Hillevi läser just nu en kurs som heter “Digitala verktyg i förskolan”. Hillevi har arbetat som IKT-pedagog sedan höstterminen 2022 och arbetet med IKT-biblioteket och nätverket för förskolorna i Eda kommun är ständigt under utveckling.

Ida Carlén

Förskollärare & IT-handledare, Sångtrastens förskola, Karlstads kommun

Inga-Lill Emilsson

universitetsadjunkt och processledare, Karlstads universitet

Ingela Schagerberg

förskoleutvecklare, Kristinehamns kommun

Ingela Portfelt

lektor i pedagogiskt arbete, Karlstads universitet

Ingmari Svensson

rådgivare/specialpedagog, Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM

Ingrid Holm, Viviana Lind, Kerstin Furuberg, Lenita Besterman

Ingrid Holm, lärare, IT-handledare, Viviana Lind, lärare, IT-handledare, Kerstin Furuberg, lärare, IT-handledare, Lenita Besterman, rektor, Råtorpsskolan, Södra Råtorpsskolan, Karlstads kommun

Jakob Harnesk

biblioteksdirektör, universitetsbivlioteket, Karlstads universitet

Jakob Sandin och Matilda Herman

Jakob är NTA-samordnare och Matilda förstelärare teknik åk 7-9 och NTA-temautbildare, Barn- och ungdomsförvaltningen & Rudsskolan, Karlstads kommun

Jalal Nouri

professor i teknikstött lärande, KTH. Grundare av EdAider,

Jan Bergström och Olivia Berg

lärare på IM-programmet, Forshagaakademin.

Jan Johansson

Efter att ha arbetat med yrkesutbildningar under många år både i Göteborg och de senaste sju åren som gymnasiechef på Nobelgymnasiet i Karlstad har jag i vår klivit in i rollen som lokal projektledare för Yrkes SM 2024. Jag är övertygad om att digital teknik är en nödvändighet för att våra företag skall vara konkurrenskraftiga både nationellt och i ett globalt perspektiv.

Jan Van Der Salm

lärare och IKT-utvecklare åk 7-9, Lomma kommun

Janni Karlsson

förskollärare och It-pedagog, Kils Kommun

Jeanette Borg

undervisningsråd, Skolverket

Jeanni Flognman

adjunkt i teknikens didaktik och forskarstuderande Karlstads universitet

Jenny Dahlin

skolchef, Barn- och bildningsavdelningen, Hagfors kommun

Jenny Ekberg

biträdande rektor, Backatorpsskolan i Göteborg

Jesper Grönlund

Jesper Grönlund arbetar som utvecklingsledare på Frida Professional och tar sin utgångspunkt i en tjugoårig lärarerfarenhet. Jesper är en van föreläsare som lett en mängd utbildningar bland annat kring digitalisering. De tre senaste åren har Jesper ansvarat för Fridaskolornas medverkan i IFOUS-programmet Datadriven skolförbättring. Inom programmet har Fridaskolan haft fokus på hur data kan förbättra elevers välmående och Jesper önskar dela viktiga lärdomar kring framgångsrikt datadrivet arbete.

Jesper Haglund

Universitetslektor i fysikens didaktik, Karlstads universitet

Jessica Birgerud

lärare i f-klass och IKT-utvecklare, Lomma kommun

Jessica Eriksson

Kommunikationspedagog, Sundsta-Älvkullegymnasiet, Karlstads kommun

Jessika Paulsson

undervisningsråd, Skolverket

Joakim Axelsson

bitr rektor Hammarö kommun

Joakim Hildingsson

brandinspektör/ extern utbildning,
Bergslagens räddningstjänst

Johan Rosén

föreläsare/utvecklare/ägare, JR-Education

Johan Sköld

Gymnasielärare/Förstelärare inom IKT på Forshagaakademien. Guldäpplepristagare 2019, föreläsare.

Johanna Ljunggren

hållbarhetschef, Kinnarps AB

Jonas Evaldsson och Johan Norbäck

kommunikatörer Arbetsmarknadskunskap, Handelskammaren Värmland

Jonas Jakobsson

Jonas Jakobsson har flera års erfarenhet som IT-pedagog vid SÄG, Sundsta-Älvkullegymnasiet, Karlstads kommun. En nybyggd, modern gymnasieskola med närmare 2000 elever.

Jonatan Svärd och Elin Evermark

Jonatan Svärd och Elin Evermark arbetar på ForshagaAkademins IM-program som vänder sig till elever som har svårt att hitta ett givande upplägg inom det vanliga upplägget på IM-programmet. Fokus ligger på ett individanpassat studieupplägg i nära samverkan med arbetslivet.

Jorryt van Bommel

Docent, Karlstads universitet

Josefin Berg och Oscar Engdahl

lärare, Karlstads kommuns gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltning

Juliane Klenz-Tornow och Gunilla Forsby

Juliane Klenz-Tornow, klasslärare, Gunilla Forsby, rektor,
Grundskola åk 6, Årjängs kommun

Jörg Pareigis

lektor i företagsekonomi, enhetschef på universitetspedagogiska enheten vid Karlstads universitet

Karolin Wagner

Arbetar på Skönadalsskolan, en F-6 skola i Kävlinge kommun. Undervisar i ämnet slöjd samt är förstelärare.

Katarina Gråhamn 

Förste förskollärare, Malmö stad

Kenneth Nordgren

professor i samhällsvetenskapernas didaktik, Karlstads universitet

Kenneth Skårud

kundansvarig och läromedelsförfattare på NE

Kim Nilsson

central IT-pedagog, Lomma kommun

Klara Perhamre

Klara Perhamre är miljöstrateg och projektledare på barn- och ungdomsförvaltningen, Karlstads kommun. Hon har mångårig erfarenhet av att leda projekt inom miljö- och klimatområdet och brinner för en schysst omställning som inkluderar barn och elever.

Klas Granström och Emil Joelsson

Klas Granström, innovationsledare och Emil Joelsson, utvecklingsstrateg, Digital utveckling och innovation vid kommunledningskontoret, Karlstads kommun

Klas Hallberg

Föreläsare, författare, husfilosof och en av världens nio bästa föreläsare enligt oberoende speakerrating.com
På Framtidens Lärande träffar du Klas på tisdagens kvällsevent på KCCC där han ger oss ”Berättelsen om framtiden”.
Vi har ingen aning om vad som händer i framtiden, och eftersom vi inte vet det behöver vi vara omsorgsfulla när vi berättar berättelsen om den. Klas Hallberg kommer att bjuda på en skrattfest om livets allvar, och inspirera dig att våga tro på framtiden. En riktig kick som avslutning på dagen.

Klas Jannborg och Lars-Erik Larsson

lärare fordonsprogrammet, Nobelgymnasiet, Karlstads kommun

Lars Göran Sandström och Camilla Gustafsson

lärare på Ilandaskolan, Karlstads kommun

Lina Larhult

Ordförande barn- och ungdomsnämnden, Karlstads kommun

Linda Calles och Elin Boström

Elin är lärare i spanska, svenska och engelska på Rudsskolan i Karlstad. It-handledare med lång erfarenhet av implementering av digitala plattformar och resurser både mot elever och personal.
Linda är lärare i svenska, svenska som andraspråk och engelska på Rudsskolan i Karlstad. It-handledare och förstelärare i svenska som andraspråk.
Båda på Rudsskolan, Karlstads kommun

Linda Hahne

 verksamhetsutvecklare, Karlstads kommun

Linda Jonsson

dataskyddsombud, Hammarö kommun

Linda Mannila

Docent och forskare, Linköpings universitet, digital förändringsagent, föreläsare och entreprenör. Mottagare av Guldäpplets Jubileumsutmärkelse 2021.

Lisa Dahlgren och Matilda Eriksson

Förskollärare, Bärstad och Sjöglimten, Hammarö kommun

Lisa Strandmark

Rektor på Bärstad och Sjöglimtens förskolor, Hammarö kommun

Liselotte Rolfsdotter Lindström

Specialpedagog med ledningsansvar, Helix, Karlstads kommun. Jag har mångårig erfarenhet av barn och ungdomar i behov av särskilt stöd. Jag har jobbat på grundskolor fsk-9 och inom särskolan. Under fyra år hade jag uppdrag som specialpedagog i kommunens skolnärvaroprojekt. Just nu arbetar jag i en särskild undervisningsgrupp som tar emot ungdomar som bor på kommunens HVB eller får en annan insats inom socialtjänsten.

Lollo Almlöf

Verksam bildlärare på en högstadieskola i Degerfors, bildkonstnär och teknikfrälst. Har länge använt digitala inslag i min undervisning, gillar webbaserade och enkla verktyg som eleverna själva snabbt kan bli kreativa med och inte kräver nedladdning eller dyra inköp!

Lotta Bergseth och Jenny Sköld

journalister med lång erfarenhet från olika nyhetsredaktioner i Sverige. Grundare av Mobile Stories

Lotta Ramqvist

undervisningsråd, Skolverket

Louise Thyberg

förskoleutvecklare, Kristinehamns kommun

Lucas Husberg

lärare åk 4-6, Södermalmsskolan, Kristinehamns kommun

Magnus Blixt

Leg lär, skolledare, verksamhetsutvecklare. Arbetade länge som lärare och såg stjärnglans tändas i ungars ögon innan han blev skolledare och verksamhetsutvecklare på förvaltning och nu på Haldor. Med erfarenheter från Lärarnas Ansvarsnämnd, Lärarnas yrkesetiska råd, Skolportens lärarpanel (skolforskning), Utbildningsnämnd och som trebarnsfar är han i dag en uppskattad föreläsare samt idog bloggare. Magnus är djupt engagerad i skolfrågor och försöker dra sitt strå till stacken i att bygga en hållbart tillgänglig skola för var och en.

Magnus Köpman

lärare i biologi och hållbart samhälle,Sundsta-Älvkullegymnasiet, Karlstads kommun

Malin Granström och Jessica Åmberg

Malin Granström språk-, läs- och skrivutvecklare och Jessica Åmberg, lärare, Eda kommun

Malin Örn

skolläkare, Karlstads kommun

Marcus Juberg och Pernilla Lörner

Marcus Juberg biträdande skolledare, Pernilla Lörner specialpedagog, Dirigenten, Karlavagnen och Klasmossens förskolor, Karlstads kommun

Maria Carlsson och Ewa Åhs

Maria Carlsson, förstelärare och Ewa Åhs, IKT-pedagog, Nordmarkens skola, Årjängs kommun

Maria Caryll

sektionschef, Sveriges kommuner och regioner, SKR

Maria Kjällström

skoldirektör i Karlstads kommun

Maria Palmqvist

universitetsadjunkt i musikpedagogik, Musikhögskolan Ingesund

Maria Söderling

lektor med fokus på literacyutveckling i Burlövs kommun och doktorand vid Malmö universitet.

Marie Englund och Victoria Dahlman

Gunnarsbyskolan, Eda kommun

Marie Nilsberth

Docent i pedagogiskt arbete, Karlstads universitet.

Maries forskning utgår från ett intresse för lärares och elevers sociala samspel i klassrummet och arbetar med flera projekt kring frågor om vad samhällets och skolans digitalisering betyder för lärares och elevers interaktion och lärande, liksom hur skriftspråkliga praktiker förändras i takt med att såväl informationsteknologier som människors socialitet blir allt mer uppkopplad.

Intervju med Marie Nilsberth

Marie Wejrum

doktorand i pedagogiskt arbete och universitetsadjunkt i svenska språket, Karlstads universitet.

Marie Wrethander

verksamhetschef grundskola och grundsär, Stenungsunds kommun

Martin Howe

Förstelärare, mellanstadielärare på Paradisskolan och utvecklare i Borlänge kommuns skolor. Guldäppletpristagare 2022.

Martina Lundström

Unikum

Marty Lundin

säkerhetssamordnare, Karlstads kommun

Matilda Magnusson

lärare, Fagerås skolan, Kils kommun

Matz Nilsson

ordförande, Sveriges Skolledare

Maureene Rundqvist, Ingrid Gunnarsdotter och Janni Karlsson

Maureene Rundqvist, IT- och ämnesutvecklare, Ingrid Gunnarsdotter, rektor och Janni Karlsson, IKT-pedagog, Kils kommun

Max Hansson

Universitetspedagogisk utvecklare, Karlstads universitet

Intervju med Max Hansson

Michael Tengberg

professor i pedagogiskt arbete, Karlstads universitet

Mikael Järn

informationssäkerhetsansvarig, Karlstads kommun

Mikael Svensson

Programansvarig för skolans digitalisering, Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, medlem i juryn för kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan.

Miriam Magnusson

ämneslärare i Matematik, Taserudsgymnasiet, Arvika kommun

Mirja Lawén-Svantesson och Jonna Wikström

Mirja Lawén Svantesson och Jonna Wikström och arbetar på ForshagaAkademins IM-program som vänder sig till elever som har svårt att hitta ett givande upplägg inom det vanliga upplägget på IM-programmet. Fokus ligger på ett individanpassat studieupplägg i nära samverkan med arbetslivet.

Moa Johansson

Kodcentrum, verksamhetsansvarig i Värmland. Moahar en bakgrund inom bibliotek och brinner för skapande i alla dess former. Moa är regionansvarig Värmland på Kodcentrum. Hon är den som driver på möjligheten för Värmland att få ta del av samarbeten tillsammans med Kodcentrum.

Mona Coldenberg

Netsmart AB

Monica Eriksson

verksamhetsutvecklare digitalisering, Barn- och ungdomsförvaltningen, Karlstads kommun

Nicklas Hermansson

Mediepionjären Nicklas Hermanssons driver omvärldstjänsten NomoFomo (No More of Missing Out) och är framtidsspanare i SVT, tidningarna Chef och Dagens Media, samt i en av Sveriges största aktualitetsspoddar; ”The Daily Messiah”. Varje vecka synar han 2500 nyheter, trender, studier och uppfinningar för att förstå vart världen är på väg – och på Framtidens Lärande Väst delar han med sig av guldkornen.

Nils Liljedahl

musiklärare vid Musikskolan i Arvika och metodiklärare vid Musikhögskolan Ingesund, Karlstads Universitet

Nina Thelander

prodekan lärarubildningen, Karlstads universitet

Ola Henningsson

Ola Henningsson, Karlstads kommun, har som lärare och verksamhetsutvecklare under 25 år samlat erfarenheter från nationella och lokala satsningar inom skolutveckling och digitaliseri.

Ola Månström

central IT-pedagog, Lomma kommun

Patrik Persson

säkerhetskoordinator, Karlstads kommun

Paul Mosson

informationssäkerhetsansvarig, Karlstads kommun

Per Dahlbeck 

universitetsadjunkt vid Malmö högskola, utvecklingssekreterare för Malmö Stads förskolor

Per Falk 

Per Falk jobbar som utvecklingsledare på Sektorn för Lärande och Bildning i Sundbybergs kommun och är processledare på Kvasar Makerspace samt undervisar på förskollärarprogrammet vid Stockholms universitet. Han har i flera år arbetat med digital kompetens och skapa med IT som en demokratifråga för förskolorna i Sundbyberg, och driver förändringsarbetet med devisen “hög grad av digital kompetens – men låg grad av skärmtid.”

Kvasar makerspace är en mötesplats och verkstad för barn och pedagoger i Sundbybergs stad där man kan jobba med olika typer av skapande processer. En plats där man kan blanda såväl estetiska processer med IT och programmering.  En plats som erbjuder lekfulla förhållningssätt till material, verktyg och teknik – utifrån tillgänglighet och hållbarhet. Sundbybergs förskolor har sedan 2019 satsat på både chefernas förmåga att “leda digitalisering” som processledning för de pedagoger som ska göra detta utvecklingsarbete möjligt – Makerpedagogerna. En grupp av förskolepedagoger som arbetar för att sprida nya arbetssätt till såväl kollegor som barn.2022 mottog Sundbybergs Stads kommunala förskolor kvalitetsutmärkelsen 

Per Friberg och Daniel Olsson

Per Friberg, verksamhetsutvecklare Utbildning, Håll Sverige Rent och Daniel Olsson, forskare inom lärande för hållbar utveckling, Karlstads universitet,

Pernilla Andersson

Lärare på ekonomiprogrammet Eksjö gymnasium, undervisar i ekonomi och juridik, marknadsföring och ledarskap – men också kursen entreprenörskap och företagande där eleverna driver UF. Guldäpplepristagare 2022.

Pernilla Olsson

pedagog Skoldatatek och hörselpedagog, Lomma kommun

Peter Becker

ordförande stiftelsen DIU

Peter Karlberg

undervisningsråd Skolverket, medlem i juryn för kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan.

Petra Carlsson

grundskoleansvarig på Ung företagsamhet i Värmland

Rebecca Hansson, Sofia Beckman

Rebecca Hansson, projektledare gymnasiet, Sofia Beckman, regionchef, Ung Företagsamhet

Riikka Brander, Marko Leppälä Smolander och Hanna Pölkki

Marko Leppälä Smolander är rektor på Sverigefinska skolan i Stockholm sedan 2021. Marko har en lång historia i skolan som klass- och ämneslärare samt som biträdande rektor.
Hanna Pölkki har arbetat på skolan sedan 2016 och huvudsakligen som klasslärare på mellanstadiet. Hanna har de senaste tre åren fungerat som förstelärare i IKT för hela skolan.
Riikka Brander är SO-lärare på vårt högstadiet sedan fyra år tillbaka. Riikka är också medlem i skoans IKT-grupp och hjälper till med pedagogisk IKT-support till högstadiet.

Robert deGroot

Netsmart AB

Robert Fahlgren

2:e vice ordförande, Sveriges Lärare

Sara Alwan

biträdande rektor, Sundsviks skolområde, Sunne kommun

Sara Jons

vd, Ljungbergsfonden

Semir Susic

koordinator eTwinning, UHR

Sofia Andersson

Sofia Andersson arbetar som förskollärare på en yngrebarnsavdelning i Eda kommun. Har tillsammans med Hillevi Skoglund gått RUC utbildningen “Nyfiken på utvecklingen av digitalisering” via Karlstads universitet samt ansvarat för och genomfört pedagogiska träffar för de som arbetar i kommunens förskolor.

Sofia Gustavsson

oedagog och samordnare för stödjande insatser, SFI, Yrkesutbildningar, Vuxenutbildningen, Karlstads kommun

Sofie Nilsson

lärare på grundskolan och doktorand i pedagogiskt arbete

Stefan Cederstedt och Anna Nylöw

Rudsskolan, Karlstads kommun

Susanna Asp

Strandskolan, Kristinehamns kommun

Susanne Francisco

a lecturer in Adult and Vocational Education

Susanne Malmberg Olsson och Lindamarie Dölerud

Susanne är förstelärare engelska och IT-handledare och Lindamarie är samordnare för nyanlända och SVA-lärare, Vålbergsskolan, Karlstads kommun

Susanne Walan

docent i naturvetenskapernas didaktik, Karlstads universitet

Therese Örstrand och Rebecka Petersson Sand

Therese är förstelärare svenska 1-6 och Rebecka speciallärare på Orrholmsskolan, Karlstads kommun

Timo Tuhkunen, Annie Wixe, Ingmar Norin och Lisa Thörne

Tuggeliteskolan, Skattkärrsskolan, samt DigKomp, Karlstads kommun

Tor Norsell

leg förskollärare/ IT-pedagog, Karlavagnens förskola, Karlstads kommun

Torbjörn Nyberg 

lärare på Backatorpsskolan i Göteborg

Troed Troedson

samhälls- och framtidsanalytiker. Mottog Guldäpplets Jubileumsutmärkelse 2021.

Ulrica Elisson Grane

lärare på Ullvi skola i Leksand och digitaliseringsutvecklare i Leksands kommun. Vinnare av Guldäpplet 2021.

Ulrica Matthed Bergström

kompetensförsörjningsstrateg, Region Värmland

Ulrika Brolinsson

doktorand, Karlstads universitet

Ulrika Hansson Uusitalo

skolbibliotekarie, Hammarö kommun

Ulrika Jonson

enhetschef digitalisering vid utbildningskontoret Södertälje kommun, föreläsare och utbildare. Guldäpplepristagare 2014. 

Urban Hansson

Urban Hansson (Skolkompaniet)har arbetat som konsult i skolans värld sedan 2000 främst med ledarutveckling, organisationsutveckling och klassrumscoaching. Sedan 2009 har Urban coachat lärare under ca 1700 lektioner. Skolkompaniet samarbetar med Fibbla kompetens, BravoLesson och Linköpings Universitet. Han har tagit fram boken om och med det evidensbaserade observationsunderlaget Undervisningsskicklighet i praktiken.

Valerie Margrain

professor i pedagogiskt arbete, ledare forskarskolan GiftED, Karlstads universitet,

Victoria Rhudin Lindell

rektor och IKT-samordnare Lomma kommun

Viktoria Grönkvist, Mattias Walan och David Olofsson

Mattias Walan, är pedagog och verksamhetsledare på Framtidsfrön. Utifrån lång erfarenhet av arbete i skolan kommer Mattias tillsammans med sina kollegor David Olofsson (inspiratör) och Viktoria Grönkvist (projektledare) att ge goda exempel och smakprov på hur vi jobbar för att bättre rusta eleverna inför framtiden och öka motivationen till lärandet. Framtidsfrön är en ideell organisation som, på uppdrag av Skolverket, arbetar med att utveckla det entreprenöriella och hållbara lärandet i skolan

Ylva Matikainen

Arkitekt SAR/MSA, Mondo arkitekter Värmland.

Har jobbat med ett 50-tal olika skolor och förskolor de senaste dryga tio åren. I sitt arbete fokuserar hon på gränslandet mellan pedagogik och arkitektur för att bygga skolhus som stödjer den pedagogiska verksamheten.

Ylva Schön

rådgivare/specialpedagog, Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM