Studieresa till London och Bettmässan 2014

22-24 januari 2014 genomförde DIU med partners en studieresa till Europas största mässa/konferens kring it och lärande, BETT. Fokus var på praktikerfarenhet och framgångsfaktorer med Guldäpplevinnare, myndigheter, kommuner, leverantörer och inspiratörer. Det var ett fullspäckat program med både formella och informella möten samt gruppsamverkan, skolbesök och tid att ta vara på allt som händer på BETT-mässan.

Under dagarna på BETT arrangerades också Scandinavia@BETT av stiftelsen DIU, norska Senter for IKT i utdanningen och BETT. Där lärare och skolledare från de skandinaviska länderna och England möttes och fick presentationer bland annat av elevgrupper och lärare från Sverige, Norge och Danmark som visade och berättade om framtidens lärande i sin skolvardag.

Programmet för DIU och partners studieresa (PDF)

Studieresan till London arrangerades av stiftelsen DIU i samverkan med: Lärarförbundet, Kairos Future, Lärarnas Riksförbund, Fronter, Netsmart, Gleerups, MV-Nordic och Folkbildningsrådet

Artiklar

Tematisk guidning spå BETT
BETTre än på länge

Den årliga BETT-mässan i London har varierat över tid i såväl innehåll, inriktning som omfattning. Många svenskar är på plats, … Läs mer

Elever på engelsk skola
En skola att vara stolt över – tycker både elever, personal och skolledning

Januari. Bett. London. För många är höjdpunkten på en Bettresa att besöka en brittisk skola. En annan skolkultur. Ett annat … Läs mer

Foto Valerie Hannon
Lappa och laga räcker inte – skolan behöver ändras i grunden

Det går inte längre att lappa och laga i det skolsystem som byggdes upp för industrisamhällets behov. Skolan behöver transformeras … Läs mer

Videointervjuer från resan

Rebecca Tylestam och Magnus Burton, elever från gymnasieskola YBC i Nacka följde med på resan och intervjuade medverkande och deltagare.

Intervju med Peter Becker, ordförande, och Lena Nydahl, koordinator, stiftelsen DIU om bakgrunden till stiftelsen DIUs engagemang och motiv för att arrangera studieresor och program på BETT.

***

Intervju med Mats Östling om årets trender och tendenser på BETT 2014. ”Den bästa mässa jag har varit på”.

***

Daniel Gomejzon, lärare i idrott och hälsa på Väsby Nya gymnasium och vinnare av Guldäpplet 2013, medverkade på studieresan till London och berättade om hur han arbetar med digitala verktyg och digitala spel i idrottsundervisningen.

***

Pia Widegren, utvecklingsledare i Motala och vinnare av Guldäpplejuryns särskilda pris om sitt arbete med att nätvandra och finnas på nätet för ungdomar och varför det är viktigt.

Katarina Lycken Rüter, lärare på Östra Real i Stockholm och Guldäpplepristagare 2013, medverkade på DIU och partners studieresa till London och BETT 2013 och berättade om hur hon använder digitala verktyg och flippar klassrummet och vad som då händer i klassrummet.

***

Är en-till-en ett lyft för alla elever? Det var temat för Stefan Fornestedt, specialpedagog och Johan Risborn, rektor, på Ängsdals skola som tillsammans med Stefan Bonn, Specialpedagogiska skolmyndigheten i ett seminarium på DIU och partners program på BETT 2014.

***

Thomas Fürth, forskningsledare, föreläste om morgondagens utmaningar och hur lärare och lärandet kan möta dessa krav utifrån studier genomförda av Kairos Future, i ett seminarium på DIU och partners program på BETT 2014.. Rubriken var: Morgondagens utmaningar – om framtidens lärande och lärare 2033

***

Många lärare är vana att producera eget material som komplement till de läromedel som finns på skolan och i viss mån dela med sig av detta till andra lärare. Men vad händer när när läromedel och delningskultur möts? Det var ämnet för ett seminarium med Helena Kvarnsell, Matte/NO/tekniklärare på Björknässkolan i Nacka och Marcus Ander, konceptutvecklare av digitala lärverktyg, bland annat interaktiva böcker på Gleerups.


Scandinavia@BETT 2014

Scandinavia@BETT 2014, arrangerades av DIU, norska Senter for IKT i utdanningen och BETT. Tre elevgrupper presenterade sitt arbete I en session ledd av Professor Stephen Heppell och Øystein Johannessen. Under eftermiddagen presenterades också en norsk framtidsstudie kring it i undervisningen. Elever, lärare och fiskare intervjuades av Rebecca Tylestam och Magnus Burton, YBC i Nacka

Professor Stephen Heppell var imponerad över de skandinaviska elevernas presentationer på Scandinavia@BETT.

***

Arvid Lindmark och Agnes Stenqvist, elever på gymnasieskolan Spyken i Lund och Gabriel Brattgard, Katedralskolan i Skara, delade med sig hur de arbetar med digital teknik och framtidens lärande på sina skolor under Scandinavia@BETT 2014.

***

Stein Hesstvedt, Hanne Wiger och Hakon Masst, elever på Sandvika Vidaregående skole, Norge, visade deltagarna på Scandinavia@BETT 2014 hur de arbetar med digitala verktyg i sin skolvardag.

***

Malou Kirkeman Brask och Louise Rasmussen, elever på Ørestads gymnasium, Danmark, presenterade hur de arbetar med digitala verktyg och framtidens lärande på sin skola på Scandinavia@BETT 2014.

***

Jørgen Kristoffersen och Margareta Tveisme, lärare på nybyggda gymnasieskolan Nordahl Grieg, i Bergen Norge om hur den digitala tekniken underlättar fsamarbete och kommunikation.

***

Vibeke Kløvstad och Morten Søby, Senter for IKT i utdanningen, Norge, presenterade en ny norsk studie ”Technology Outlook Norwegian Schools 2013-2018 – Identifying emerging technologies likely to have a large impac t on teaching and learning (NMC Horizon report)” på Scandinavia@BETT 2014.