Framtidens Lärande 2016

Framtidens Lärande 2016

Dokumentation från Framtidens Lärande 2016, 11-12 oktober på Münchenbryggeriet i Stockholm

Lärare, skolor och kommuner i framkant med digitalt lärande – hur gör de? Det var en fokusfråga på Framtidens lärande som tog upp frågor kring:

• Kommunala framgångsexempel – med nominerade till utmärkelsen Guldtrappan
• Nordiska inspirationer och internationella utblickar – frontskolor och nationella strategier
• Framgångsrikt lärande – Genomtänkta satsningar, omvända klassrum, bl a nominerade till lärarpriset Guldäpplet
• Delat lärande – kollegial utveckling, forskningsdialog, bygga professionellt kapital
• Digitala lärresurser – webbresurser, molntjänster, läromedel och appar
• Ledning för utvecklat digitalt lärande – ledarskap för utveckling
• Digital framtid – deltagande i arbete, kultur och samhälle – medborgarskap och offentlighet, entreprenörskap, kodning och digitalkunskap.

På Konferensen medverkade de sex skolhuvudmän som tilldelades Guldtrappan 2016. Kvalitetsutmärkelsen för skolhuvudmän som ligger i framkant när det gäller digital skolutveckling: Kalmarsunds gymnasieförbund, Simrishamns kommun från förskoleklass till gymnasium, Linköpings kommuns grundskolor, Sandvikens kommun från förskoleklass till gymnasium, Sollentuna kommun från förskoleklass till gymnasium, Sundsvalls kommun från förskoleklass till gymnasium

Hela programmet för Framtidens Lärande 2016 (PDF)

Artiklar från konferensen

Framtidens Lärande 2016
Från framtid till samtid

Kaffedoften sprider sig i de vackra lokalerna i Münchenbryggeriet på söder i Stockholm. Utställare från norr till söder bygger sina … Läs mer

foto Ann Hellenius
Digitaliseringen förändrar allt

En majoritet av de svenska tvååringarna använder internet, vilka konsekvenser får det för skolan?  – Det är dessa tvååringars förväntningar vi … Läs mer

Deltagare som diskuterade digitala prov
Digitala prov – viktigt komma igång med försöksverksamhet

Digitala prov och tester var en av frågorna på Framtidens Lärande 2016 som belystes i flera programpunkter under konferensen. Flera … Läs mer

Digitala läromedel
Digitala läromedel – från bok på burk till nya verktyg för lärande

Allt fler elever har tillgång till egna digitala verktyg för sitt skolarbete, samtidigt har många lärare och elever inte tillgång … Läs mer

Digitala ekosystem – ett sätt att fånga helheten

Sedan de första trevande försöken på 80-talet har it-utvecklingen i skolan gått stadigt framåt, ibland i stora steg, ibland i …. Läs mer

Omslag folder om Guldtrappan 2016
Förutsättningar för skolans digitalisering – Guldtrappan 2016

Vilka är de viktigaste förutsättningarna för det förändringsarbete en digitalisering av skolan innebär? Vilka är utmaningarna och vilka är möjligheterna? … Läs mer

Elever från gymnasieskolan YBC i Nacka medverkade på konferensen och intervjuade några av deltagarna och utställarna.

Kristina Dahlberg och Angela Andersson, Universitets- och Högskolerådet
Utveckling kräver lärdom och material

Angela Andersson menar att visioner och teknik ökar intresset för digitaliseringen av skolan. För att skolans digitalisering ska utvecklas behövs … Läs mer

Christin Eriksson, Natur & Kultur
Elever motiveras av digitala böcker

Christin Eriksson är kundansvarig för läromedel på Natur och Kultur. Hon tycker att man ska stötta lärarna med kompetensutbildning i … Läs mer

Digitala läromedel
Digitala böcker till stor hjälp

Christina Comfors, som är säljare på Studentlitteratur, berättar att hon inte tror att digitala verktyg kommer att ersätta skolböcker … Läs mer

Fredrik Kennebäck
En naturlig del av skolan

Fredrik Kennebäck är grundare av företaget Freken som jobbar med digitalisering inom hela skolsystemet. Han tycker att förutsättningar för att … Läs mer

Digitalisering – ett pågående projekt

Marie Lundin, administrativ chef i Simrishamns kommun anser att det som krävs för att föra utvecklingen framåt är att prioritera … Läs mer

Foto Lars Willner
Digitaliseringen effektiviserar skolan

Inspera AS är ett nätverk som utformar digitala prov och uppgifter. Vi fick rata med Lars Willner, Insperas marknadschef. Att … Läs mer

Videointervjuer från konferensen

Elever från gymnasieskolan YBC i Nacka medverkade på konferensen och intervjuade medverkande och deltagare.


Molly Fagergren och Oliver Bergendorff elever och digitala coacher på Kalmarsunds gymnasieförbund, berättar om uppdraget som digital coach.

***

Johanna Karlén, projektledare på SKL och Arja Holmstedt Svensson, konsult och tidigare förvaltningschef i Falkenberg, kring skolans digitalisering, förutsättningar, utmaningar och möjligheter.

***

Stig Roland Rask, om utvecklingen av digitala nationella prov.

***

Peter Becker, ordförande i stiftelsen DIU om Framtidens och Samtidens lärande.

***

Jenny Edvardsson, förstelärare på Wendesgymnasiet i Kristianstad och Guldäppleristagare 2015 om språkutvecklande arbetssätt.

***

Andreas Ryve, professor i matematikdidaktik vid Mälardalens högskola och Per Kornhall, debattör och skolutvecklare om matematikundervisning i en digital skola.

***

Gunilla Nilsson, biträdande rektor i Simrishamn, kring skolans digitalisering

***

Hans Burefjord, specialpedagog i Sundsvall, om elevernas syn på digitalisering och undervisning.

***

Joachim Håkansson, förbundschef, Kalmarsunds gymnasieförbund, mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2016 om de iktigaste förutsättningarna för skolans digitalisering

***

Inger Norman, skolchef i Sandviken, mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2016, om digitaliseringens förutsättningar i skolan. På konferensen framtidens lärande, 11-12 oktober 2016. intervjuad av elever från YBC i Nacka.

***

Lars Rejdnell, skolchef i Linköping, en av de huvudmän som mottog kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2016, om förutsättningarna för skolans digitalisering

***

Ewa Kristensson, barn och utbildningschef i Simrishamn, sommottog kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2+16, om skola och digitalisering.

***

Scenprogrammet på Framtidens Lärande 2014

Elever från Mediagymnasiet Nacka Stram medverkade på konferensen och direktsände stora delar av scenprogrammet


Scenpass 1:
• Inledning och välkommenPeter Becker, Lena Nydahl
• Integration och digitala nycklar för nyanlända
Ebba Östlin, kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka och regeringens särskilda utredare kring skolfrågor och nyanlända
• Digitaliseringen förändrar allt – därför måste allt förändras!
Ett samtal kring vision, strategi och plan för digital skolutveckling
Dzenita Abaza, politiker, Lars Rejdnell, skolchef, Lennart Henriksson, strateg, Katrin Österberg, rektor, Mattias Mjörnheim, pedagog.
Samtalsledare: Arja Holmstedt Svensson och Johanna Karlén.

• Framtidens skola och digitaliseringen
Ulrika Carlsson (C), riksdagsledamot, skolpolitisk talesperson

Se filmen


Scenpass 2:
• Hur lång tid ska det ta? Vad händer egentligen när skolan blir digital?
Åke Grönlund, professor, Örebro universitet, Roza Güclü Hedin, riksdagsledamot (S), Maria Stock haus, riksdagsledamot (M), Sofie Nilsson, lärare och koordinator Vålbergsskolan i Karlstad. Moderator: Peter Becker
• Digitaliseringen förvandlar allt
Ann Hellenius, IT-direktör, Stockholms sta
d

Se filmen


Scenpass 3:
• Digitaliseringen förändrar allt – därför måste allt förändras!

Ett samtal kring pedagogiskt erfarenhetsutbyte, kunskapsbildning och
professionsutveckling med Joao Pinheiro, politiker, Joachim Håkansson, förbundschef, Elisabeth Stärner, utvecklingsstrateg, Fredrik Norman, pedagog. Samtalsledare: Arja Holmstedt Svensson och Johanna Karlén.
• Digitala nycklar för nyanlända – språkutvecklande arbetssätt
Hulya Basaran, lärare i svenska som andraspråk och vinnare av Guldäpplejuryns särskilda pris 2016 och Jenny Edvardsson förstelärare Wendesgymnasiet i Kristianstad och Guldäpplepristagare 2015.


Prisutdelning – Guldtrappan 2016


Scenpass 4:
• Återerövring av professionskunskapen och ämnesdidaktikens renässans
Andreas Ryve, professor Mälardalens högskola och Per Kornhall, debattör och skolutvecklare.
• Digitaliseringen förändrar allt – därför måste allt förändras!
Ett samtal kring pedagogiskt ledarskap i en digital tid
Annika Agélii Genlott, tvecklingsledare, Pia Svensson, rektor, Marie Wolke, pedagog, Maria Olsen, pedagog, Molly Fagergren och Oliver Bergendorff, Digitala coacher,
Samtalsledare: Arja Holmstedt Svensson och Johanna Karlén


Scenpass 5:
Digitala prov. Digitaliseringens saknade pusselbit?
De nationella proven kommer att digitaliseras. Så mycket vet vi. Men vad kommer det att innebära? Kommer de att påverka skolans digitalisering i stort?
Inledning: Truls Bøhm, Erfarenheter av ett decennium med digitala prov i Norge. Panelsamtal: Truls Bøhm, Inspera, Mats Brenner, Högskolan i Gävle, Per Klasson, Växjö, Nima Marefat, Digiexam, Svante Tideman, vice ordförande Lärarnas Riksförbund. Samtalseledare: Stig Roland Rask


Scenpass 6:
Från framtid till samtid – så går vi vidare
Arja Holmstedt Svensson, Peter Becker, Lena Nydahl och Åke Grönlund


Vad lär sig eleverna

Vad lär sig gymnasieelever av arbeta i skarpt läge utanför skolan? Elever från Mediagymnasiet Nacka Strand jobbade med direktsändningar av scenprogrammet på Framtidens Lärande. Här elevernas egen film om hur det är att jobba med uppdrag i skarpt läge.