Förutsättningar för skolans digitalisering – Guldtrappan 2016

Omslag folder om Guldtrappan 2016

Vilka är de viktigaste förutsättningarna för det förändringsarbete en digitalisering av skolan innebär? Vilka är utmaningarna och vilka är möjligheterna?

Representanter för de sex skolhuvudmän som mottog kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2016, fick under konferensen Framtidens lärande ta emot utmärkelsen för att  framgångsrikt bedriva en digital skolutveckling. De sex är: Kalmarsunds gymnasieförbund, samt Linköping, Sandvikens, Simrishamn, Sollentuna och Sundsvall.

–  Att vara med i Guldtrappans nominerings- och bedömningsprocess gav oss en möjlighet till reflektion, analys och en bekräftelse på att vårt långsiktiga digitala skolarbete gett positiva resultat.  Det var också en inspirerande upplevelse att andra ser Kalmarsunds gymnasieförbund som “ett gott exempel och föredöme”, säger Joachim Håkansson, förbundschef på Kalmarsunds gymnasieförbund.

– Nomineringsförfarandet är väl värt jobbet! Både genom det systematiska genomgångsarbete vi genomför i själva ansökan kring de sju kriterierna och genom det mycket gedigna djupgående arbete som sker i själva utvärderingen av juryn. Det tvingar oss att verkligen tänka till och systematisera, säger Lennart Henriksson, it-samordnare i Sundsvall.

Läs mer om de sex skolhuvudmännen: Folder Guldtrappan

Representanter från några av de skolhuvudmän som mottog kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2016, svarade på frågorna under konferensen Framtidens lärande 2016. Intervjuerna är gjorda av elever från gymnasieskolan YBC i Nacka.