Framtidens Lärande Norr
#2 Valbara parallella pass
kl 11.30 – 12.15

Under detta pass väljer du fritt att delta på antingen ett seminarium eller två pedagogiska inspirationsmöten. Valet gör du direkt under konferensen och här kan du läsa mer om de olika valbara pass du kan välja mellan. Du kan välja att delta antingen i två 20-minuters inspirationsmöten eller i ett 45-minuters seminarium under detta pass.

Och som deltagare har du tillgång till hela programmet i tre veckor efter konferensen (från 1 april), så du har gott om tid att ta del av alla programpunkter.

Till dagsprogrammet

Inspirationsmöten: kl 11.30-11.50 (20 min)

Elevaktiva lektioner på distans

Elevaktiva lektioner på distans
Om hur man kan skapa elevaktiva lektioner på distans via Teams, med hjälp av verktyg som OneNote, Microsoft Forms, Google forms och Mentimeter.

Uppmaning från Martin Norman: Det är bra om du som deltagare har sett den länkade youtubefilmen och fört egna anteckningar innan du tar del av min presentation.
https://www.youtube.com/watch?v=vu6ZyfFA1wc&feature=youtu.be

Medverkande: Martin Norman, lärare i matematik och fysik, Luleå gymnasieskola
– Jag har jobbat 11 år som lärare i matematik och fysik på gymnasiet. Började min karriär som lärare på Nösnäsgymnasiet i Stenungsund 2010. Från 2015 har jag jobbat på Luleå gymnasieskola. Jag har en förstelärartjänst i fysik sedan tre år tillbaka.


Fjärrundervisning i matematik

När pandemin slog till våren 2020 var Agnieszka Kemi mentor för åk 5. Hon har stött på flera utmaningar när det gäller att lägga upp en tydlig fjärrundervisning i matte och tillsammans med klassen lyckats hitta ett upplägg som fungerat. Det är detta upplägg som Agnieszka introducerar och visar under inspiratiosmötet.

Medverkande: Agnieszka Kemi, specialpedagog och förstelärare i grundskolan
– Aldrig har jag varit så glad att jag från åk 4 med samma gäng kämpat tillsammans för att bli en digital klass. Detta har underlättat en övergång till fjärrundervisning när det behövdes.

Inspirationsmöten: kl 11.55-12.15 (20 min)

Underlätta och motivera med digitala verktyg i ämnet svenska

I pandemins tid har vi ett allt större behov av att arbeta med digitala verktyg i vår undervisning. Digitala verktyg motiverar, engagerar och stimulerar eleverna i sin utveckling, samtidigt som det underlättar för oss lärare. Chanette Nilimaa delar med sig av hur hon arbetar med digitala verktyg i svenska under rubrikerna Läsa, Skriva och Tala.

Medverkande: Chanette Nilimaa Grundskollärare sv/so, förstelärare i SO, Alviksskolan utanför Luleå i åk 4-6. 


Källkritik i förskola

En film om hur vi arbetat källkritiskt med barnen med hjälp av green screen. Barnen har varit med i hela processen. Målet är att barnen ska bli producenter, inte bara konsumenter och få reflektera kring frågan: är allt du ser på bild och film på riktigt?

Medverkande:  Elin Andersson och Maria Ekström
förskollärare på Charlottendals förskola i centrala stan i Luleå.

Seminarier: kl 11.30-12.15 (45 min)

Hur skapas tillgänglighet i den digitala lärmiljön? 

När undervisningen förflyttas från det fysiska klassrummet till den digitala lärmiljön behöver det också finnas ett systematiskt arbete på flera nivåer för att möta olika behov hos eleverna. Vad har vi sett vara viktiga förutsättningar för det under det här året med distans och fjärrundervisning? 

Medverkande Helene Fägerblad,
rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten

Moderator: Lotta Ramqvist, undervisningsråd, Slolverket 


Barns och ungas röster och medskapande i samhällsutvecklingen

Att ge unga möjlighet att göra sina röster hörda. Journalistiskt, där elevernas kritiska tänkande får utvecklas genom att arbeta med journalistiska texter med verkliga mottagare, genom poesiskapande och med multimodala verktyg.

Exempel där elevers röster hörs i skolan och i samhället, i arbete med ord och film kring hållbarhetsfrågor, eller med journalistiska arbetssätt. Elevers språkutvecklande skolarbete får ett liv utanför klassrummet. 

Medverkande: Maria Glawe och Johan Sköld.
Maria är speciallärare, inriktning språk-, läs-, och skrivutveckling, och förstelärare på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg. Vinnare av Guldäpplet 2018.
Johan är lärare i svenska och tyska och undervisar nyanlända ungdomar i svenska som andraspråk samt förstelärare inom IKT på Forshagaakademin i Forshaga. Guldäpplepristagare 2019.


Från läsebok till digitala lärmiljöer och läromedel

Under seminariet kommer vi att beskriva förändringar över tid av innebörden av begrepp som text, läsa och skriva, och vi kommer i att visa exempel på mutlimodala och interaktiva texter, som simuleringsprogram. Förändringar i kunskapsrepresentationer och tekniker för kommunikation utmanar, menar vi, också invanda föreställningar om lärande, skolämnen och kunskapsbedömning. 

Medverkande: Staffan Selander, professor i didaktik vid Stockholms universitet och Caroline Graeske,  bitr professor i svenska med didaktisk inriktning, Luleå Tekniska universitet

Till dagsprogrammet