Framtidens Lärande Norr
#3 Valbara parallella pass
kl 14.05-14.50

Under detta pass väljer du fritt att delta på antingen ett seminarium eller två pedagogiska inspirationsmöten. Valet gör du direkt under konferensen och här kan du läsa mer om de olika valbara pass du kan välja mellan. Du kan välja att delta antingen i två 20-minuters inspirationsmöten eller i ett 45-minuters seminarium under detta pass.

Och som deltagare har du tillgång till hela programmet i tre veckor efter konferensen (från 1 april), så du har gott om tid att ta del av alla programpunkter

Till dagsprogrammet

Inspirationsmöten: kl 14.05-14.25 (20 min)

Digitala möjligheter i en lärmiljö för alla – Room 1

I distansundervisning under pandemin har det blivit tydligare med vikten av en gemensam grund i digital kompetens att välja och hantera digitala verktyg. En gemensam grund i arbetslag och tillsammans med eleverna. Eva Rännar och Katarina Eriksson beskriver ett konkret arbetssätt som ger denna grund – hur man kan arbeta med träningsläger för ökad gemensam digital kompetens tillsammans med elever och lärarkollegiet.

Medverkande: Katarina Eriksson och Eva Rännar
Eva är utbildad specialpedagog med 20 års lärarerfarenhet. Hon har arbetat med digitala möjligheter i undervisningen i drygt 10 år.
Katarina är verksamhetsutvecklare IT, i Luleå kommun och arbetar kommunövergripande för att skapa rätt förutsättningar för lärarna i arbetet med digitala verktyg/enheter. Katarina
kommer närmast från grundskolan där hon har 22 års erfarenhet som ma/no lärare.


Digitalitet i förskolan Luleå – organisation it-råd, ikt-områdesgrupper och lärspridare – Room 2

En fungerande och inspirerande våga- och delakultur inom vilken alla pedagoger kan skapa och dela lärresurser är ett mål för förskolan i Luleå kommun. Detta för att alla barn i kommunen ska ha tillgång till likvärdig utbildning för att kunna utveckla adekvat digital kompetens.
Britt-Louise Eklund och Ingela Åström berättar om den organisationen och de aktiviteter som ligger till grund för att nå målet:

Medverkande: Britt-Louise Eklund och Ingela Åström
Britt-Louise är rektor vid Spira förskola och Persö förskola i Luleå kommun och är en av de rektorer som medverkar i IT-rådet för förskolan i Luleå.
Ingela är förskollärare på Spira förskola i Luleå kommun, och medverkar i IT-rådet för förskolan i Luleå.

Inspirationsmöten: kl 14.30-14.50 (20 min)

Lyft blicken – Room 1

Ingela Johansson yrkeslärare, Hotell- och turismprogrammet berättar hur hon varierar undervisningen i skola på distans. Elever delar på uppgifterna, är varandras lärare och är högst delaktiga i planeringen. Ingela berättar också hur hon löst ett riktigt dilemma: Hur gör man när branschen inte tillåter studiebesök? Slutligen om beredskap på fortsatt pandemin: så ska branschen komma in i undervisningen!

Medverkande: Ingela Johansson, yrkeslärare, Hotell- och turismprogrammet, relativt nybliven yrkeslärare med 35 års erfarenhet från branschen hon utbildar för.
– Jag brinner för att träffa människor, ge service och leverera god kvalité. Och detta har jag fått förmånen att göra i ett klassrum nu förtiden.

Seminarier: kl 14.05-14.50 45 min)

Rätt använd gör digital teknik skillnad! Att leda och driva långsiktig och hållbar digitalisering i skolan – Room 3

Medverkande: Annika Agelii Genlott, fil dr Örebro universitet och projektledare Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Moderator: Mikael Svensson, programansvarig för skolans digitalisering, SKR


Digitalisering i förskola och F-3: Hur blir vi gemensamt klokare? Kompetensutveckling och kunskapsbildning – Room 4

En föreläsning som riktas särskilt till dig som arbetar eller leder arbete i åk 1-3, förskola, förskoleklass och på fritidshem tar ett ordentligt grepp om ”adekvat digital kompetens”.
• På vilka sätt har elever och lärare blivit mer digitalt kompetenta under pandemin och vilka digitala erövringar följer med in i framtiden?
• Hur kan en ”förändringsdigitaliseringsledare” skapa förutsättningar för pedagogers fortbildning och elevers lärande och digitala literacy med begrepp som ”programmering”, ”digiläsning”, ”adaptivitet” och ”datalogiskt tänkande” i det ”vidgade digitala gränssnittet”?
• Hur kan undervisningen förbereda eleverna för de nationella proven som kommer att bli digitala i åk 3 år 2024?
• Hur kan eleverna få möjlighet att utforska, skapa och bli kreativa och kritiska producenter av digitalt material?
I föreläsningen delar Susanne Kjällander, med många illustrativa empiriska exempel, med sig av sin forskning och presenterar några rykande färska forskningsresultat för första gången.

foto Susanne Kjällander

Medverkande: Susanne Kjällander, Fil Dr. och lektor på Stockholms Universitet och har i 15 års tid forskat om lärande i digitala miljöer. Hon har varit delaktig i att ta fram de nya styrdokumenten samt skrivit många böcker om digitalisering på vetenskaplig grund.
Moderator: Arja Holmstedt Svensson

Till dagsprogrammet