Utbildning för hållbar utveckling


”Jag sitter inte inne med alla svaren, men jag vill bidra med mitt perspektiv om några av de framtidsutmaningar vi står inför.” Det säger Daniel Olsson, lektor i biologi, inriktning didaktik, vid Karlstads universitet, som forskar inom området utbildning för hållbar utveckling och är en av talarna på Framtidens Lärande Väst.    

Erfarenhets- och kunskapsutbyte kring skolans utveckling i en digital tid står i fokus när lärare och ledare, forskare, lärarutbildare och aktörer från hela landet välkomnas till Karlstads universitet 13-14 juni. De medverkande kommer att röra sig inom fyra teman: Lärande, Framtid, Ledarskap och Hållbarhet. Daniel Olsson har sedan länge ett stort intresse av hållbar utveckling.  

– Det är viktigt för hela vårt samhälle. Därför behöver vi stärka eleverna med kompetenser att hantera de komplexa frågor de möter nu och i framtiden. Jag kommer att fokusera på hur vi kan ge de unga kunskap om handlingsmöjligheter, tilltro till att det jag gör spelar roll och viljan att agera. Jag sitter inte inne med alla svaren, men jag vill bidra med mitt perspektiv om några av de framtidsutmaningar vi står inför. Jag ser fram emot att få ta del av olika perspektiv.   

Daniel Olsson har arbetat många år som högstadie- och gymnasielärare. Han började sin forskarbana genom forskarskolan FontD, en nationell forskarskola i naturvetenskapernas och teknikens didaktik. Han disputerade i slutet av 2018 med avhandlingen Student Sustainability Consciousness: Investigating the effects of Education for Sustainable Development in Sweden and Beyond. Avhandlingen handlar om utbildning för hållbar utveckling i den svenska skolan och har lett till nya forskningsprojekt, bland annat med Karlstads kommun samt med stiftelsen Håll Sverige Rent, som driver hållbarhetscertifieringen Grön Flagg för förskolor och skolor i Sverige.  

– Min tanke är att om utbildning för hållbar utveckling ligger som ett paraply över undervisningen har det också en kvalitetshöjande effekt i hela verksamheten. Undervisningen i hållbar utveckling utgår från verkliga samhällsfrågor som är intressanta för eleven, och de är delaktiga och medbestämmande i undervisningen. Det är viktigt att stärka deras kompetenser för framtiden, att ge dem verktyg för att hantera svåra frågor, säger Daniel Olsson. 

Text Maria Nilsson
Foto: Karlstads universit
et

Läs mer om Daniel Olsson på Karlstads universitets webbplats

Framtidens Lärande Väst i Karlstad, 13–14 juni. Mötesplatsen där praktik och forskning möts i dialog, kring skolutveckling och skolans digitalisering. Två dagar av oavbrutet samtal. Om lärande och ledarskap. Om framtid och hållbarhet.

Arrangörer är stiftelsen DIU, Karlstads kommun och Karlstads universitet i samverkan med nationella och regionala partners. 
Prenumerera på nyheter om Framtidens Lärande
Anmäl dig till konferensen