Lärandets nya landskap – i Sveriges riksdag, 2014

Foto från riksdagshearing

Offentlig hearing om lärandets nya landskap, organiserad av medlemmar i utbildningsutskottet tillsammans med Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Skolledarna och Stiftelsen DIU, onsdag, 5 februari, 2014, i Riksdagen, första kammaren.

Utmaningar och möjligheter med lärandets nya landskap var temat för den offentliga utfrågning som stiftelsen DIU tillsammans med partners arrangerad i riksdagen i början av februari, med både svenska och internationella forskare, praktiker och skolutvecklare i förstakammarsalens anrika talarstol.

Programmet för dagen
Presentation av medverkande

Utfrågningen som arrangerades av stiftelsen DIU i samarbete med Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarföbund, Moderaterna och medlemmar av utbildningsutskottet var välbesökt både av riksdagsledmöter och drivande inom svensk skolutveckling. Många följde också utfrågningen via direktsändning på nätet. Utfrågningen fokuserade nationella strategier med tre huvudteman: Lärandets nya landskap – setting the stage: learning of todayLedarskap och lärande för kvalitet och tillväxt samt Innovativa lärmiljöer.

Valerie Hannon, välkänd brittisk skolutvecklare från det icke-vinstdrivande konsultföretaget Innovation Unit, inledde hearingen och hon betonade att det i dag ställs helt nya krav på kunskaper och förmågor något som skolsystem inte bara i Sverige, utan även i resten av världen måste förhålla sig till. Det kräver en transformering av skolan, menar Valerie Hannon. 

Under dagen gavs också prov på innovativa lärmiljöer i dagens skola. Katarina Lycken Rüter, guldäpplepristagare och gymnasielärare i Stockholm och Britt-Marie Hagman, lågstadielärare i Ale, med flera visade hur de digitala verktygen kan bli en del i en förändrad och mångfacetterad undervisning. 

Första delen av riksdagshearingen:
Lärandets nya landskap – setting the stage: learning of today
(OBS! Själva sändningen startar 6 min in i filmen)

• Transformation of Public Schools. ‘Next practice’ in education, a model for leading public school into the future by system leadership and able, informed professional practitionersValerie Hannon, Director of board, InnovationUnit, UK

• Mobile learning. A Unesco programme and a perspective of global trends in education
Mark West, Unesco

• Sweden and Europe. A snapshot of digitalization in Swedish Schools in a European context
Jan Hylén, fil dr, expert Digitaliseringskommissionen

• Panel: Elias Giertz, 2gymnasieelev, Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund, Jan Gulliksen, professor i Människa-datorinteraktion, KTH och ordförande Digitaliseringskommissionen

***

Ledarskap och lärande för kvalitet och tillväxt
• Professionens kunskapsbildning: Mitt lärarrum på nätet
Marie Andersson, lärare, Gotland

• Ledarskap och skolutveckling: ett exempel
Martin Claesson, Årsta skola, Stockholm

• Panel: Agnes Stenqvist och Arvid Lindmark, gymnasieelever, Spyken, Lund,, Matz Nilsson, ordförande Sveriges Skolledarförbund, Ove Jobring, Göteborgs universitet

***

Innovativa lärmiljöer
• 1-1 lyfter resultaten med digital läs och skrivstart
Britt-Marie Hagman, lärare, Ale kommun
• Omvänt klassrum, utvecklat lärande
Katarina Lycken Rüter, lärare Östra Reals gymnasium, Stockholm
• I lärandets nya landskap: framtidens lärande
Tomas Kroksmark, professor, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping
Panel: Agnes Stenqvist och Arvid Lindmark, gymnasieelever, Spyken, Lund, Eva-Lis Siren, ordförande Lärarförbundet, Edward Jensinger, utvecklingschef, skol- och fritidsförvaltningen Helsingborgs stad
• Avslutning
Tomas Tobé (M), ordförande riksdagens utbildningsutskott

Intervjuer med skolfackens ordföranden, i anslutning till Landets nya landskap

Matz Nilsson
Inte antingen eller – utan både och … – om ledarnas roll för skolans digitalisering

– Det märkliga är att vi inte redan har en gemensam nationell strategi för digitaliseringen av skolan. Det säger Matz Nilsson, ordförande Skolledarförbundet … Läs mer

Evalis Siren
”IT är inget frivilligt uppdrag för lärare…” – om digitaliseringen av skolan och dess påverkan på lärarprofessionen

Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén menar att det är hög tid för Sverige att höja ambitionen när det gäller digitaliseringen. Hon … Läs mer

Bo Jansson
Lärarens roll allt viktigare när skolan digitaliseras … ” – om lärarrollen, tekniken och framtiden

– Det revolutionerande med IT i undervisningen har vi ännu inte sett, säger Bo Jansson, ordförande i Lärarnas Riksförbund. Därför … Läs mer