Bo Jansson: Lärarens roll allt viktigare när skolan digitaliseras … ” – om lärarrollen, tekniken och framtiden

Bo Jansson

– Det revolutionerande med IT i undervisningen har vi ännu inte sett, det kommer i framtiden. Därför är det viktigt att hela tiden hålla ögonen öppna för ny teknik och nya användningsområden, och inte stirra sig blind på nuvarande tekniska lösningar, säger Bo Jansson, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Det är mindre än ett år sedan som Bo Jansson, ordförande i Lärarnas Riksförbund, själv arbetade som lärare på en högstadieskola i Stockholm. Och att han och hans elever använde sig av digitala verktyg i klassrummet var en självklarhet.

– För mig är det ett naturligt arbetssätt. 

Bo Jansson kommer ihåg för några år sedan när hans elever frågade honom om de inte kunde få fotografera av hans anteckningar med sina mobiler. I dag kan han inte föreställa sig att undervisa utan digitala hjälpmedel, streamade filmer, snabba klipp på den interaktiva tavlan, åskådliggörandet och kommunikationen med och mellan elever som tekniken möjliggör.

– I dag pratar vi om bärbara datorer eller lärplattor. I Afrika har jag sett exempel på hur eleverna använder sina mobiltelefoner. Och oavsett vilka digitala verktyg de använder jobbar eleverna med film, samarbete och kommunikation, informationssökning, analyser och sammanställningar, sociala medier och de gör saker de inte hade kunnat göra utan dessa verktyg. 

Klassrummet har öppnat sig och världen finns i klassrummet. Men klassrummet finns också i världen, via bloggar och annan publicering på nätet finns möjligheterna för både elever och lärare att delta i samhällsdebatten på ett nytt kreativt sätt. Samtidigt som diskussionerna i klassrummet får en ny dimension.

– Det finns ingen motsättning mellan kunskap och kreativitet – det går hand i hand, säger Bo Jansson.

För den svenska skolan är också tillgången till och användningen av de digitala möjligheterna en viktig del när det gäller alla elevers möjligheter – likvärdigheten.

Lärarens roll ökar med teknikens intåg
I den digitala vardagen blir allt nytt och snabbar hela tiden. Det kommer nya verktyg, nya tjänster och vad som kommer i framtiden vet vi inte, men vi vet att det förändras snabbt, påpekar Bo Jansson.

– Det revolutionerande har vi ännu inte sett. Det ligger framför oss och vi måste vara öppna för det som kommer, men det är viktigt att inte fastna i tekniken Att tro att lärarens roll skulle minska i takt med digitaliseringen är en myt, framhåller Bo Jansson.

– Lärarens betydelse ökar ju fler digitala verktyg och möjligheter som kommer in i skolan. Hittills har frågan handlat om tillgång, nu måste den handla om innehållet.

Det finns i dag studier som pekar på att it i undervisningen kan ha positiva effekter på elevernas lärande under förutsättning att de är en naturlig del av ett pedagogiskt sammanhang. 

– Det är skickliga lärare som skapar dessa sammanhang och sätter verktygen, läromedlen, i sitt rätta pedagogiska sammanhang utifrån elevernas behov och de mål som ska nås. Lärarens betydelse minskar inte med utvecklingen, utan ökar.

Då krävs också att lärare får tid för kompetensutveckling och tid att utveckla undervisningen, påpekar Bo Jansson. Och då handlar det inte enbart om att hantera de digitala verktygen, det är bara en del, minst lika viktig är möjligheten till fördjupning i sitt ämne tillsammans med andra ämneskunniga lärare.

– Det måste vara kopplat till det jag som lärare själv gör i min undervisning. Om jag träffar andra lärare i historia är det klart att vi diskuterar hur vi undervisar med it som en del.

Inspiration från andra lärare som kommit långt i att utveckla sin undervisning med stöd av digitala verktyg är en viktig del i utvecklingen av undervisningen menar Bo Jansson.

– Alla behöver inte uppfinna hjulet själva. Vi behöver lyfta fram duktiga lärare, som pristagarna till Guldäpplet där Lärarnas Riksförbund är partner, som kommit långt i utvecklingen av it-användande i sin undervisning och ta vara på och bygga vidare på deras erfarenheter. De erfarenheter som görs måste ligga till grund för fortsatt utveckling av it-baserade undervisningsmetoder. 

En modern kreativ arbetsplats
Att skolan ska vara en modern arbetsplats som inte bara hänger med i, utan också ligger i framkant, borde vara en självklarhet, menar Bo Jansson.

– Det finns ingen anledning att bli imponerad över att alla lärare i en kommun får en egen bärbar dator. Det är en självklarhet och ingen blir imponerad över att alla tjänstemän i stadshuset har en egen dator. Det är märkligt att skolan inte fått vara en de modernaste arbetsplatserna, säger Bo Jansson.

Text: Carina Näslundh
Foto: Elisabeth Ohlson Wallin

En intervju i samband med riksdagshearingen Lärandets nya landskap, 5 februari 2014.