Eva-Lis Sirén: ”IT är inget frivilligt uppdrag för lärare…” – om digitaliseringen av skolan och dess påverkan på lärarprofessionen

Evalis Siren

Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén menar att det är hög tid för Sverige att höja ambitionen när det gäller digitaliseringen. Hon efterlyser både en satsning på digitala nationella prov och att titta på våra nordiska grannar – inte minst Norge. 

– Vi har styrdokument som säger att det ligger i vårt uppdrag som lärare att använda IT, det är inget frivilligt uppdrag för lärare, framhåller ordförande i Lärarförbundet Eva-Lis Sirén.

Hon känner sig dock bekymrad över den bristande likvärdigheten och vad det innebär i skillnader för vad elever får tillgång till. Det finns idag på sina ställen stora hinder för att använda IT i lärandet. Det handlar om tillgång till rätt saker, kompetens och tid för att utveckla den.

– Stödet till lärarna för att på ett professionellt sätt ta sig an uppgiften att arbeta med IT är för svagt, menar hon.

Från kluster av goda exempel till nationell samling
Eva-Lis Sirén ser att det finns kluster av goda exempel. Ale är en kommun som hon lyfter fram där man också tagit hjälp av forskningen för att ta reda på hur IT blir ett stöd för elevernas lärande.

– Det är uppenbart att nuvarande styrdokument inte är tillräckligt tydliga. Vi behöver en nationell strategi, ett nationellt engagemang, specifikt för IKT i skolan, som ska innehålla:

• ett förtydligande av de nationella målen för IT i skolan bland annat en satsning på digitala nationella prov!

• kompetensutveckling för lärarna och

• tiden för detta

• att det ska finnas olika fora för att dela erfarenheter och att Skolverket är samlande kring detta

• förstelärarnas uppdrag

Hon tycker också den tanken är intressant att Skolverket ges ett uppdrag för att samla och sprida forskning och goda exempel.

– Här kunde förstelärarna kopplas ihop med forskningen, de kunde bli en motor i detta att ta fram och sprida metoder, anser hon.

Kontinuerlig kompetensutbildning för lärare
En annan viktig fråga som hänger ihop med skillnaderna i tillgången till teknik är att lärarna behöver kontinuerlig kompetensutbildning.

– Återigen handlar det om att säkerställa elevernas rätt till likvärdighet, betonar hon.

Eva-Lis Sirén ser behovet av att det avsätts tid för lärare så att de kan dela erfarenheter med varandra.

– Pedagogiken måste leda det hela – och dela erfarenheter som görs med andra inom professionen, anser hon. Den måste hålla hög pedagogisk och vetenskaplig nivå.

Look at Norway…
Enligt undersökningar upplever många lärare stress och press i sitt arbete, inte minst bidrar de nationella proven till denna stress, något som enligt Eva-Lis Sirén kunde ses som ett strålande tillfälle för att digitalisera dessa.

– De nationella proven tar mycket tid för lärare och i våra nordiska grannländer är detta arbete i gång. I Danmark, finns digitala prov redan i grundskolan i flera ämnen, i Finland har man beslutat att ha framme ett digitalt studentprov 2016 och i Norge händer mycket spännande, framhåller hon.

Norge har också en sak som inte Sverige har och som hon menar är en anledning att ”look at Norway.”

– De har ett IKT-departement som är kopplat till utbildningsdepartementet och det skulle jag gärna se att Sverige tog efter, menar hon.

Sverige behöver slå in på en mer ambitiös väg när det gäller IT i skolan något hon också menar kan bidra till att höja statusen för läraryrket.

– Om du möter mer teknik hemma än i skolan så kan det påverka hur du som elev ser på skolan, det signalerar något, framhåller hon.

Den slogan som Lärarförbundet myntat och som Eva-Lis Sirén ofta upprepar, menar hon gäller även för digitaliseringsprocessen:

– Allt börjar med lärarna!

Text: Monica Esborn
Foto: Elisabeth Ohlson Wallin


En intervju i samband med riksdagshearingen Lärandets nya landskap, 5 februari 2014.