Framtidens lärande – i Sveriges riksdag

Foto från riksdagshearing

Utmaningar och möjligheter med lärandets nya landskap var temat för den offentliga utfrågning som stiftelsen DIU tillsammans med partners arrangerad i riksdagen i början av februari, med både svenska och internationella forskare, praktiker och skolutvecklare i förstakammarsalens anrika talarstol.

Utfrågningen som arrangerades av stiftelsen DIU i samarbete med Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarföbund, Moderaterna och medlemmar av utbildningsutskottet var välbesökt både av riksdagsledmöter och drivande inom svensk skolutveckling. Många följde också utfrågningen via direktsändning på nätet. Utfrågningen fokuserade nationella strategier med tre huvudteman: Lärandets nya landskap – setting the stage: learning of today, Ledarskap och lärande för kvalitet och tillväxt samt Innovativa lärmiljöer.

Valerie Hannon, välkänd brittisk skolutvecklare från det icke-vinstdrivande konsultföretaget Innovation Unit, inledde hearingen och hon betonade att det i dag ställs helt nya krav på kunskaper och förmågor något som skolsystem inte bara i Sverige, utan även i resten av världen måste förhålla sig till. Det kräver en transformering av skolan, menar Valerie Hannon. 

Under dagen gavs också prov på innovativa lärmiljöer i dagens skola. Katarina Lycken Rüter, guldäpplepristagare och gymnasielärare i Stockholm och Britt-Marie Hagman, lågstadielärare i Ale, med flera visade hur de digitala verktygen kan bli en del i en förändrad och mångfacetterad undervisning.