Hearing – Dansk digital skolutveckling 2015

hearing I riksdagen

Dokumentation från Riksdagshearing ”Dansk digital skolutveckling – i ett svenskt perspektiv”, onsdagen den 20 maj 2015

Med presentationer, kommentarer och samtal presenterades dansk skolpolitik och erfarenheter och kommenterades ur ett svenskt perspektiv. Med syftet att ge ett perspektiv på vad en nationell strategi för digital skolutveckling kan innebära för den svenska skolan.

DIUs rapport: Dansk digital skolutveckling (PDF)

Videoinspelning av dagen:

Program:
Moderator: Peter Becker, ordförande stiftelsen DIU

12.30 Inledning
Camilla Waltersson Grönvall utbildningspolitisk talesperson (M), ledamot i utbildningsutskottet

12:45 Dansk skolutveckling med integrerad digitalisering
Kristoffer Lange, kontorschef Styrelsen for IT og Læring, undervisningsministeriet i Danmark It i folkeskolen – Kristoffer Langes presentation (PDF)
Kommentarer: Matz Nilsson, förbundsordförande Sveriges skolledarförbund och Katarina Lycken Rüter, undervisningsråd Skolverket.

13.30 Paus

14.00 Forskning, försöksskolor och lärarutbildning
Jeppe Bundsgaard, professor, Aarhus universitet
Kommentarer: Anders Almgren, 1:e vice ordförande Lärarnas Riksförbund och Berner Lindström, professor Göteborgs universitet.

14.45 Digitala lärresurser
Janus Benn Sörensen, direktör Clio Online Janus Benn Sörensens presentation Kommentarer: Åsa Steholt Vernersson, ordf Läromedelsförläggarna, vd Gleerups Utbildning och Andreas Aurelius, handläggare Vinnova.

15.30 Avslutning
Roza Güclü Hedin, (S) ledamot i riksdagens utbildningsutskott

Artiklar skrivna i anslutning till dagen
hearing I riksdagen
Hearing i riksdagen om dansk digital utveckling: Vad kan vi lära av Danmark?

I Danmark pågår sedan några år en satsning där såväl infrastruktur och forskning, som lärarutbildning och läromedelsförlag är inblandade. I … Läs mer

Danska och svenska röster vid dansk hearing

– Ni har högre täthet av datorer och plattor än alla andra europeiska länder. Ni har bättre tillgång … Läs mer

Camilla Waltersson Grönvall
Camilla Waltersson Grönvall (M): Skolverket bör få uppdrag kring skolans digitalisering

– Skolverket behöver få ett uppdrag som säger att de ska jobba med digitaliseringen, säger Camilla Waltersson Grönvall, utbildningspolitisk talesperson … Läs mer

Roza Güclü Hedin
Roza Güclü Hedin (S): Nationell IT-strategi behövs

– Idén om en inloggning för att komma åt allt, som Danmark har genomfört skulle jag vilja att vi realiserade … Läs mer

Katarina Lycken Rüter,
Digitalisering utvecklar lärandet

Katarina Lycken Rüter, undervisningsråd på Skolverket, var en av de svenska företrädare som kommenterade och gav ett svensk perspektiv under … Läs mer