Digitalisering utvecklar lärandet

Katarina Lycken Rüter,

Katarina Lycken Rüter, undervisningsråd på Skolverket, var en av de svenska företrädare som kommenterade och gav ett svensk perspektiv under hearingen i riksdagen om dansk digital skolutveckling. Hon kommenterade presentationen av Kristoffer Lange, danska undervisningsministeriet. 

En viktigt mål för den danska satsningen är att it ska vara mer integrerat i den dagliga undervisningen, berättade Kristoffer Lange. Det sker bland annat genom en satsning på digitala läromedel och pedagogisk utveckling på demonstrationsskolor kopplade till forskningsinstitutioner.

Katarina Lycken Rüter anser att digitaliseringen i skolan utvecklar eleven på flera olika sätt. Det handlar inte bara om kunskapsnivån, utan även om att utveckla samarbetsförmåga och kreativitet hos eleverna med hjälp av digitala verktyg. Det gäller också yngre barn och Katarina Lycken Rüter menar att även förskolor borde utnyttja digitala verktyg som lärplattor för att främja barnens kreativitet och nyfikenhet. Däremot bör inte all undervisning ersättas av digitala verktyg. Det är viktigt att erbjuda så många olika vägar till inlärning som möjligt, så att skolorna inte fokuserar på att endast använda sig av antingen dator eller papper och penna.

– En pappersbok har särskilda kvaliteter, men den skapas i en digital produktion och är ett bra exempel på hur det digitala och det analoga hänger ihop. Vi behöver båda delarna, säger Katarina Lycken Rüter.

I dag är det ingen myndighet som har ett sammanhållet uppdrag kring skolans digitalisering, men Katarina Lycken Rüter är positiv till ett sådant initiativ. Hon tror på ett nationellt tänk, där likhet och långsiktighet är viktiga aspekter.

– Det kommer att kosta, men det är absolut värt den investeringen.

Text: Anna Zachrisson, elev, Mediagymnasiet, Nacka
Foto: Johanna Wallén