Nordic@BETT: Datakunskap på lärarhögskolorna

Ole Sejer Iversen

Det bästa sättet att höja kvaliteten på it i undervisningen är att införa datakunskap som ett särskilt ämne vid lärarhögskolorna ett antal år framöver.

Det säger professor Ole Sejer Iversen, Århus universitet, som under Nordic@Bett presenterade en förstudie där han har sett närmare på hur de nordiska skolorna arbetar med de så kallade 21st Century Skills. Den teknologiska utvecklingen kräver helt nya färdigheter av oss för att kunna navigera i det som ibland kallas den fjärde industriella revolutionen.

– Begreppet ”21st Century Skills” finns bara i undantagsfall med i läroplanerna men är ändå integrerat i undervisningen. I de nordiska länderna, säger Ole Sejer Iversen.

De nordiska länderna ligger visserligen i topp inom EU när det gäller ut utrustning och nätverk men det finns fortfarande problem på sina håll med bredband och lärarnas kompetens. Så trots Nordens topplacering återstår stora utmaningar.

– Den allra största utmaningen är att säkra att varje elev i våra decentraliserade skolsystem utvecklar de kunskaper och färdigheter som krävs i det 20 århundradet, säger Ole Sejer Iversen.

Hans rapport går nu vidare till de nationella skolmyndigheterna.

Intervju med Ole Sejer Iversen om hans studie om 21st century skills | BETT 2016 .

Text: Ewa Astly
Foto: Bo Helmersson