Framtidens Lärande 2009

Foto Factory Nacka Strand

Framtidens lärande – är här och nu. En arena för skolutveckling, IT och lärande, 19-20 maj 2009, Nacka Strand

Hur kan skolan arbeta i en tid med globala utmaningar, med nya produktions-, arbets- och kommunikationsformer? En skola med krav på nya kompetenser och entreprenörsanda och konkurrenskraftiga resultat. EUs åtta nyckelkompetenser, inklusive den digitala kompetensen, behöver diskuteras med anknytning till nationella styrdokument. Det var några av de frågor som togs upp på Framtidens lärande – här och nu, 19-20 maj 2009.

Stiftelsen DIU arrangerade konferensen i samverkan med Skolverket, Sveriges Kommuner och Landsting, KK-stiftelsen, Internationella programkontoret, Swedish ICT och stiftelsen .SE och med stöd av LinCS/Göteborgs universitet, Kairos Future, Skolchefsföreningen och ett antal aktörer, inklusive en rad IT-företag.

Konferensen gav många avtryck på nätet. Den intensiva dialogen och nätverkandet i konferenslokalen ackompanjerades av en lika livlig dialog på nätet.

Stora delar av konferensen filmades och delar av det materialet hittar du nedan, bland annat Bruce Dixon, Stephen Heppell och Thomas Fürths föreläsningar. Föreläsarnas presentationsbilder hittar du på Slideshare

Konferensprogrammet innehöll intressanta föreläsningar, debatter, arbetsmöten och samlingspunkter. På onsdagens idémarknad medverkade både praktiker, forskare, myndigheter, organisationer och utställare.

Konferensen den 19-20 maj 2009 var en startpunkt för ett nationellt nätverk för arbetet för framtidens lärande. För ett fortsatt idéutbyte och kunskapsutveckling genomför arrangörerna seminarier och andra löpande aktiviteter.

Ojämlika villkor i landets skolor
I samband med konferensen genomfördes en undersökning vars resultat presenterades på konferensen och som visar att det 2009 skiljer sig i investeringsvilja, kompetens och tillgång. Studien, Tillgång, användning och kompetens kring IKT i skolan– kompletterande studie inför konferensen Framtidens lärande är här och nu!, 2009 (Pdf-fil ) som presenterades på konferensen genomfördes av Torbjörn Skarin, Metamatrix på uppdrag av stiftelsen DIU och Skolverket visar tydligt att tillgången på moderna it-verktyg kan variera kraftigt mellan olika kommunala skolor i samma kommun.

Videofilmade föreläsningar

Elever från Mediagymnasiet Nacka Strand tillsammans med sin lärare Pedro Ordanes, medverkade på konferensen och filmade bland annat föreläsningar och seminarier.

Medier och nya landskap för lärande: Skolan i informationssamhället
Roger Säljö, professor, Göteborgs universitet


IT, design, kropp och kunskap
Kia Höök, professor, Stockholms universitet


Future learning – today and tomorrow
Bruce Dixon, Australien


Möjlighetsmaximerarnas land,
Thomas Fürth, Kairos Future


Paneldebatt: Kompetensbehov i ett nationellt och internationellt perspektiv. Ungdomar, näringsliv och politiska partier kring Digital kompetens och lärande.
Medverkande:Mats Gerdau(M). Mikael Damberg (S), Christer Nylander (FP), Daniel Brandell, Logica, Kristina Scharp, Svenskt näringsliv, Lotta Locklund och Catja Färdig, YBC Nacka. Konferencier Mikael Andersson och Julia Andersson.


Framtidens lärande – här och nu
• Be very afraid
,
Stephen Heppell, professor, Storbritannien