Digitaliseringen förändrar allt

foto Ann Hellenius

En majoritet av de svenska tvååringarna använder internet, vilka konsekvenser får det för skolan?  – Det är dessa tvååringars förväntningar vi ska möta när de börjar förskolan, och senare blir elever i grundskolan. Där har vi en del att jobba med, säger Ann Hellenius, it-direktör i Stockholms stad.

Innan Ann Hellenius tog över hela stadens it-utveckling arbetade hon med utvecklingsfrågor på utbildningsförvaltningen i Stockholm och att hon ser skolan – och digitaliseringen – som en viktig del i Stockholms stads vision för framtiden råder det inget tvivel om.

– Det går inte att se på skolan som en isolerad enhet. Vi måste tänka på skolan som en oerhört central och viktig del i uppbyggnaden av hela vårt samhälle, det är grunden, säger Ann Hellenius.

Digitaliseringen viktigaste förändringsfaktorn
På nationell nivå slår regeringen fast att digitaliseringen är den enskilt största förändringsfaktorn i samhället fram till år 2025.

– Digitaliseringen påverkar oss oerhört mycket. Men jag tycker också att man ska avdramatisera detta med digitalisering. I alla tider har det funnits en utveckling av tekniska möjligheter som leder till en utveckling av verksamheter. Det är bara det att nu går det så mycket snabbare, säger Ann Hellenius.

Att den digitala utvecklingen går snabbt, säger vi ofta. Men hur snabbt går det? Ann Hellenius visar på utvecklingen i ett historiskt perspektiv. För 24 år sedan skapades webben, det är bara sex år sedan den första Ipaden kom.

– Vi måste ha stor ödmjukhet för inför utvecklingen framåt, och ingen vet hur framtiden ser ut. Man kan se olika scenarier och trender, men ingen vet säkert. De verktyg vi har i dag är inte de vi kommer att ha i framtiden och det bör vi också tänka på ur ett lärperspektiv, vi provar oss fram och lär oss.  

Tidsenlig skola
Dagens barn rör sig obehindrat mellan det digitala och det analoga.

– Det är inte lätt för oss som inte är uppvuxna i det digitala samhället att förstå. Det betyder att vi alla som jobbar med digitalisering behöver ha den insikten och ha en nära dialog med det uppväxande släktet för att vi inte ska hamna fel.

Samtidigt får man inte luras att tro att detta innebär att dagens och framtidens elever har en djuplodande digital kompetens.

– Skolan har en viktig roll för att förse våra elever med kunskaper kring hur man navigerar i den värld man nu växer upp i, säger Ann Hellenius. Frågan om digitalisering i skolan är egentligen en icke-fråga, menar Ann Hellenius,

– Skollagen säger skolan ska vara tidsenlig. Punkt. Det går inte att vara tidsenlig om man inte jobbar med digitalisering i skolan när resten vårt samhälle ser ut som det gör.

– Det finns många olika aspekter, på digitalisering i skolan. Det handlar om att stödja och utveckla lärprocesser, skolans kompensatoriska uppdrag och digitalisering för att minska lärarnas administration. Men egentligen räcker som motivering att skolan ska vara tidsenlig, säger Ann Hellenius.

Text: Carina Näslundh
Foto: Johanna Wallén