En naturlig del av skolan

Fredrik Kennebäck

Fredrik Kennebäck är grundare av företaget Freken som jobbar med digitalisering inom hela skolsystemet. Han tycker att förutsättningar för att digitalisera skolan är en demokratisk fråga, alla som går i skolan borde ha samma förutsättningar överallt vilket idag inte är fallet. Detta beror delvis på variationer i kommunerna och de undervisande lärarnas kunskaper. Att man får stöta på det digitala i skolan bör ingå som ett naturligt inslag i undervisningen.

Vinsterna i att digitalisera skolan är att det i många fall är effektivare att använda digitala redskap, men i flera fall är de analoga hjälpmedlen bättre.

En utmaning med digitaliseringen är att tekniken flyger fram. Just för att det går fort så känner sig lärarna inte bekväma med att använda och nyttja tekniken på bästa sätt. Lärare är proffs på kunskap och innehåll och om de dessutom lär sig tekniken så kommer detta att fungera jättebra.

Fredrik tycker att det roligaste med digitaliseringen är att den är öppen och möjligheter för kreativitet är oändliga. Detta leder också till många framtida jobb. Vilka vi idag inte vet om.

Fredrik tror att framtiden inom digitaliseringen kommeratt bli mer naturlig och mer tillgänglig framöver.

Text: Christian Gustafsson och Lova Hammer, gymnasieskolan YBC