Utveckling kräver lärdom och material

Kristina Dahlberg och Angela Andersson, Universitets- och Högskolerådet

Angela Andersson menar att visioner och teknik ökar intresset för digitaliseringen av skolan. För att skolans digitalisering ska utvecklas behövs både material och lärdom.

En digitaliserad skola leder till mer motiverade elever samt personal, tror Angela. Kristina Dahlberg håller med. Det finns väldigt många hjälpmedel man kan dra nytta av, som underlättar både för personal och elever. Angela Andersson och Kristina Dahlberg är båda verksamma inom Universitets- och högskolerådet.

En utmaning kan komma om man exempelvis inte har underhåll till läromedel. En annan utmaning vara att lärare och skolledning inte har kunskap eller planering god nog för att använda sig utav digitala läromedel.

I arbetet med att utveckla skolor använder sig Kristina och Angela av internationellt samarbete, ofta med hjälp av det digitala, men även med hjälp av analoga möten. Framför allt genom digital kommunikation.

Angela och Kristina kommer ta med sig mycket ifrån denna konferens. Nya intryck och nya människor lär man sig mycket utav. Eftersom att de inte arbetar i skolan, så är det nyttigt för dem att komma ut och tala direkt med elever, lärare och andra inom fältet. Det är ett sätt utveckla det egna yrket.

Text: Alice Östbergh och Vilma Thunved, gymnasieskolan YBC