Elever motiveras av digitala böcker

Christin Eriksson, Natur & Kultur

Christin Eriksson är kundansvarig för läromedel på Natur och Kultur. Hon tycker att man ska stötta lärarna med kompetensutbildning i digitalisering för i dagens samhälle kan eleverna mer än lärarna. Likaså är det viktigt, att det är enkelt för lärare samt elever att ha åtkomst till alla läromedel på ett och samma forum. Christin anser att en grundförutsättning för att detta ska bli möjligt är att alla skolor ska ha tillgång till trådlöst Wi-fi, egen digital plattform och utbildade lärare.

Genom digitaliseringen så kan man hjälpa och nå ut till fler elever. En del elever lär sig lättare med hjälp av böcker, och andra lär sig bäst via digitaliserade läromedel, vilket gör att vi kan nå ut till fler elever.

Med digitaliseringen så kan vi visualisera mer. Då blir undervisningen bredare. Eleverna blir därmed mer motiverade.

En av dom stora utmaningarna är att få med sig alla elever. Det är väldigt viktig för lärarna att vara utbildade inom digitaliserade läroböcker, så att eleverna ska kunna få ut så mycket som möjligt av undervisningen.

Läroböckerna kommer i framtiden garanterat att finnas kvar då man vill kunna anpassa utbildningen efter elevernas behov. Årskurser behöver olika läromedel beroende på vilken nivå man ligger på. En del elever arbetar bättre med fysiska böcker och vissa bättre med läroböcker på Internet.

Christin valde detta yrke då hon brinner för utbildning. Hon finner en stor motivation i att hjälpa elever att få det så bra som möjligt under sin utbildning. Hon brinner självklart även för medias utveckling i samhället.

Text: Alice Östbergh och Vilma Thunved, gymnasieskolan YBC