Digitala böcker till stor hjälp

Digitala läromedel

Christina Comfors, som är säljare på Studentlitteratur, berättar att hon inte tror att digitala verktyg kommer att ersätta skolböcker.

– Nej, det tror jag faktiskt inte. I alla fall inte ersätta dem helt och hållet, säger hon. Hon tror och tycker att det är viktigt att fortsätta läsa böcker och inte bara läsa på skärmar.

Christina tycker däremot även att det är viktigt med digitala verktyg.

– Alla elever har olika förutsättningar och möjligheter, vilket självklart kräver olika hjälpmedel.  Elever som till exempel har svårt att läsa kan få texten uppläst i de digitala böckerna, vilket är till stor hjälp, säger hon.

– Det som krävs tror jag är en väl fungerande infrastruktur och hög kapacitet för wifi-nätverk. Jag tror att det är viktigt att skolledningen styr lärarna i användningen och uppmanar dem, det är även viktigt med en tydlig digital strategi. Det krävs nog också att läraren är insatt, kunnig och har hög kompetensutveckling, säger Christina Comfors, när vi frågar vad hon tror krävs för att digitaliseringen ska fungera.

Text: Cornelia Pettersson och Vendela Lugner, gymnasieskolan YBC