Digitaliseringen effektiviserar skolan

Foto Lars Willner

Inspera AS är ett nätverk som utformar digitala prov och uppgifter. Vi fick prata med Lars Willner, Insperas marknadschef.

Att digitalisera skolan medför komplikationer och hinder. Att gripa tag i de digitala möjligheterna samt att samarbeta med digitala hjälpmedel är något som Lars Willner tror är utmaningar som skolorna stöter på idag. Han tror att en välfungerande digital infrastruktur samt digital kompetens hos personal och elever är nyckeln till att digitaliseringen av skolan ska vara möjlig. Vidare tror han att vi inte ska vara så rädda för teknik, utan våga använda oss och ta hjälp av den.

– Det känns som att elever lättare kan visa vad dom kan genom att skriva ett prov via dator istället för att skriva för hand, säger Lars när vi frågar honom vad han ser för vinster med digitaliseringen av skolan. Han tillägger att tack vare digitaliseringen går det mesta enklare och snabbare.  Det betyder att man som både lärare och elev sparar mycket tid. Lars hävdar att innan digitaliseringen av skolan hade lärare massor med papper att hålla koll på, men nu är bland annat rättningen av uppgifter och prov mycket effektivare.

Willner ser som sagt även utmaningar. – Det kan även vara svårt att samarbeta med digitala hjälpmedel, både som elev och lärare, säger Lars.  Han tror däremot att intresset och viljan att lära sig ökar hos elever när de får använda sig av digitala hjälpmedel.

Tova Leining och Emma Ljunggren, gymnasieskolan Digitaliseringen effektiviserar skolanYBC