Digitalisering – ett pågående projekt

Marie Lundin, administrativ chef i Simrishamns kommun anser att det som krävs för att föra utvecklingen framåt är att prioritera kommunens ekonomi och se till att det finns ekonomiska förutsättningar. Att förbereda elever för det som kommer är en nyckel till den digitala framtiden.

– Varje elev ska ha rätt till varsin dator och det har vi prioriterat i Simrishamn. Det är viktigt att lärarana hela tiden utbildar sig och blir bra på att använda datorerna i den pedagogiska vardagen, att hela tiden tänka systematiskt och hela tiden ser över de datorsystemen som finns. En viktig del är att vi förbereder eleverna för framtiden genom att lära alla IT regler och att kritiskt granska. Det gäller att lärarna ser till att alla elever hänger med, menar Marie.

Att förebereda eleverna på att klara av en framtid är ett måste.

– Det är vår uppgift i skolan att se till att elever kan utvecklas så mycket som möjligt, säger Marie som trycker på att det är viktigt att man även fångar upp elever med särskilda behov. Detta eftersom det finns mycket möjligheter för den gruppen genom datorer och digitalisering.

Det är en teknisk utmaning att hela tiden hänga med i utvecklingen. Alla behöver kompetensutveckling, vilket betyder att lärarna och eleverna behöver lära sig tekniken. Man måste uppdatera sig hela tiden och följa med i utvecklingen. Då kan man erbjuda eleverna ett likvärdigt och rätt sätt att ta del av utbildningen.

Marie Lundin tycker att det roliga med digitaliseringen av skolan är utvecklingen, Internet och att man kan koppla upp sig globalt. Då det blir helt andra förutsättningar för information och att få möta nya sätt att tänka på.

– Digitaliseringens framtid är att vi måste se det som en pågående process som vi måste arbeta med hela tiden. Vi har då gjort en plan och en bakgrundsekvensanalys där vi går ut och frågar elever vad de tycker. Forskning och elevernas åsikter ligger till grund till vår IKT strategi, där vi samarbetar med företag med hög IT kompetens, avslutar Marie Lundin.

Text: Christian Gustafsson och Lova Hammer, YBC