Kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan till sex skolhuvudmän

Prisutdelning Guldtrappan 2016

Representanter för de sex skolhuvudmän som mottog kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2016, fick under konferensen Framtidens lärande mottaga utmärkelsen för att framgångsrikt bedriva en digital skolutveckling. De sex är: Kalmarsunds gymnasieförbund, samt Linköping, Sandvikens, Simrishamn, Sollentuna och Sundsvall.

–  Att vara med i Guldtrappans nominerings- och bedömningsprocess gav oss en möjlighet till reflektion, analys och en bekräftelse på att vårt långsiktiga digitala skolarbete gett positiva resultat.  Det var också en inspirerande upplevelse att andra ser Kalmarsunds gymnasieförbund som “ett gott exempel och föredöme”, säger Joachim Håkansson, förbundschef på Kalmarsunds gymnasieförbund.  

– Nomineringsförfarandet är väl värt jobbet! Både genom det systematiska genomgångsarbete vi genomför i själva ansökan kring de sju kriterierna och genom det mycket gedigna djupgående arbete som sker i själva utvärderingen av juryn. Det tvingar oss att verkligen tänka till och systematisera, säger Lennart Henriksson, it-samordnare i Sundsvall.

– Den viktigaste förutsättningen inför en satsning på it i skolan är att det finns en bred förankring och att man tänker långsiktigt, så att man inte gör en satsning och sedan finns det inget kvar efter tre-fyra år. Den politiska ledningen måste ta ett ordentligt ansvar, och till exempel ha en plan för hur man ska reinvestera, men också avsätta resurser för kompetensutveckling av personal. Det tror jag är det absolut viktigaste för att det ska vara genomförbart, säger Inger Norman, skolchef i Sandviken

– Den största vinsten med Simrishamns satsning på it i skolan är hur vi kan påverka barn och ungdomars lärande, och ge dem förutsättningar att nå så långt som möjligt i sitt lärande. Då måste vi ha motivationshöjande och kunskapsbefrämjande insatser, där det digitala lärandet är en del. Vi jobbar mycket med barn- och elevinflytande i kommunen och när man parar ihop de här olika delarna så blir det mycket bra, Ewa Kristensson, barn- och utbildningschef, Simrishamn.

– En av de största utmaningarna har varit att få med hela lärarkollektivet i den digitala utvecklingen. Nu är vi där. Eleverna har spetskompetens inom vissa områden, men vår personal och våra pedagoger ska ha ett bredare kunnande. De ska ha breddkunskapen, det är en utmaning, Lars Rejdnell, skolchef, Linköping.

– Med alla nyanlända som har kommit behöver vi också nyttja tekniken på ett bra sätt för att ge dem goda förutsättningar för att komma in i det svenska samhället. Det är också en möjlighet och utmaning att ge alla elever oavsett förutsättningar en förbättrade förutsättningar och möjlighet till ett optimalt lärande, och då kan man använda tekniken. Läs mer om de sex skolhuvudmännen i den folder som finns på www.diu.se/guldtrappa