Lärplatta, film och idrott

Peter Gustafsson

Peter Gustafsson är idrottslärare för årskurs 3-6 och ikt-pedagog i Linköpings kommun. På konferensen Framtidens Lärande delade han med sig av sina erfarenheter av att använda lärplattor i ämnet idrott.

– I dag mäter vi inte så mycket i idrottsämnet, utan fokuserar mer på rörelsen och att eleven ska förbättra sin teknik säger Peter Gustafsson. Han har använt digital teknik i idrottsämnet länge, framförallt digitalkamera som hjälp för dokumentation och ser många vinster inte minst med att använda film.

I momentet friidrott har eleverna använt lärplattor för att filma. Eleverna filmar varandra och kan sedan titta på sin insats. Slow motion-effekten är användbar och tillsammans med läraren tittar man på detaljer.

– Det är också enkelt för eleverna att jämföra med en tidigare film och upptäcka att de faktiskt utvecklats. 

Filmerna skickas in till läraren via lärplattformen Fronter där Peter lämnar kommentarer.

Underlättar bedömningen
– Ur rättviseaspekt är det också bättre när det kommer till bedömning eftersom det är enklare att gå tillbaka till en film än att försöka minnas vars och ens insatser eller titta i sina anteckningar.

Filmandet hjälper också eleverna att flytta fokus till det de ska göra, de tittar inte så mycket på varandra. En annan effekt är att de får lättare att korrigera en rörelse när de ser sig själva på filmen utföra den, jämfört med när läraren tidigare försökte beskriva vad som skulle göras.

– Att använda film i idrotten ger eleverna möjlighet att även visa hemma vad man gjort i skolan.

Text: Monica Esborn
 Foto: Johanna Wallén