Botkyrka Språk och yrkesidentitet

Mekatronik med robot-styrning

Botkyrka är en kommun där man möter det mångkulturella Sverige. Här talas 81 olika språk. Svenska för Invandrare, SFI är en viktig del av utbildningsinsatserna som görs för att nyanlända snabbt ska lära sig det svenska språket. 

För några år sedan införde man mediepedagogik i språkinlärningen. Eleverna fick några timmar i veckan på Xenter som är Botkyrka kommuns mediacenter och inrymmer både gymnasieutbildning, YH-utbildningar och kompetensutbildning inom bland annat media och grafisk produktion.

Behålla sin yrkesidentitet
För att lära sig ett nytt språk behöver man vara ute i samhället och möta människor som pratar det. Ett av de uppdrag som SFI-studenterna arbetat med är att göra på olika arbetsplatser i kommunen.

– Vi menar att den bästa platsen för meningsfullt lärande är verkligheten, säger Lottie Carnö, mediechef och biträdande verksamhetschef på Xenter. 

– Vi utgår ifrån vad eleverna arbetat med innan och vad de är intresserade av. Några som tidigare jobbat på bank får till exempel i uppdrag att göra en intervju med någon som arbetar på bank här.

En stor vinst är att SFI-studenterna får behålla sin yrkesidentitet en annan att de snabbt kommer ut i samhället och möter det svenska språket. Men det kan finnas en oro från eleverna att de inte ska förstå svaren eftersom de ännu inte byggt upp sitt ordförråd.

– De filmar också sina intervjuer och så går vi tillsammans igenom dem och samtalar om innehållet, berättar Lottie Carnö.

Lärarna förbereder eleverna väl både när det gäller innehåll och den teknik de använder. 

– Vi fokuserar på att använda talet så mycket som möjligt, så de får spela in och lyssna på sin röst, berättar Ann Fagerell, projektledare och mediepedagog på Xenter.

Förberedelserna görs på de vanliga SFI-passen då eleverna också skriver egna texter i form av dikter, tankar om sina framtidsdrömmar och faktaberättelser om Sverige. Dessa läser de sedan upp själva, bildsätter och spelar in.

– De kan göra om en inspelning flera gånger innan de blir nöjda, säger Ann Fagerell.

Pratar svenska hela dagen
Än är det för tidigt att utvärdera hur mycket mer svenska eleverna lär sig genom att tillföra mediepedagogik men en sak ser man:

– Eleverna upptäcker att de har pratat svenska hela dagen och det är något nytt, säger Michaela Blume som är biträdande rektor vid vuxenutbildningen.

Teknikanvändningen är också en vinst. De vuxna SFI-studenterna tränar på att ladda ner bilder, filma, använda mobiler och så vidare, något som gör att de också växer som föräldrar och får en inblick i den värld deras barn vistas i. Arbetssättet har visat sig ge så många vinster på så många plan.

– Eleverna lär känna varandra på ett lite djupare plan och det händer att de ringer varandra på helgerna. När vi lyssnar på varandras berättelser eller tittar på varandras intervjuer så får vi också en gemensam upplevelse som betyder mycket, säger Ann Fagerell. 

En av de mest krävande uppgifterna är att skapa ett nyhetsprogram. Inslagen kan handla om allt mellan himmel och jord, från de svenska årstiderna till mode. 

Visa för publik
SFI-studenterna visar sina filmer publikt vid en filmvisning, och då står de också själva på scenen.

– Det ingår i uppdraget att de ska presentera sin film och berätta om processen med att göra den, säger Ann Fagerell. 

Det är viktigt att det finns ett riktigt slutmål, att filmerna ska visas upp för andra. På en punkt är de inblandade från Botkyrka helt övertygade: Arbetssättet med fler kreativa inslag i utbildningen ger eleverna en ökad självkänsla.

Text: Monica Esborn