Tagga livet – Öppna lärresurser

foto Andreas Skog

Digitala lärarresurser blir allt viktigare för undervisningen. Det enklaste är om allt är samlat på samma ställe på nätet, så att det finns tillgängligt för så många som möjligt.

I Västerbottens län finns en digital plattform för lärare där digitala resurser finns samlat, tillgängligt och användbart, det enda som krävs för att nå det är att logga in.

Det är enkelt att hitta vad man söker, tack vare att det är filtrerat. Det man har dragit nytta av är metadata, som är beskrivande information om resurser.

Metadata är idag ofta bristfällig eller felaktig på populära sökmotorer. Detta begränsar sökandet, exempelvis så kommer bara saker upp som innehåller de namnen man sökt på.

Att filtrera resurser är ett stort arbete, men genom att man i detta projekt använt metadata och taggning korrekt så är det där enkelt att hitta det man söker.

I stället för att använda en sökmotor som kostar pengar, så har man kopplat ihop så mycket som möjligt som är gratis.

Sökmotorn ska i framtiden vara lika användbar för elever som lärare.

Artikeln är ett referat från seminariet: Tagga livet – Öppna lärresurser och digitalt innehåll som lyfter alla Sveriges skolor, med Fredrik Paulsson, Umeå universitet, Andreas Skog Mediacenter Västerbotten, Hans Lindgren, ordförande gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Umeå, Johan Wahlström SKL och Mats Östling

Text: Emma Parmér, elev på gymnasieskola YBC i Nacka
Foto: Bo Helmersson