En liten tanke om informationssäkerhet

Inspirationsmöte vid Framtidens Lärande 2013

Seminariet jag har lyssnat på om informationssäkerhet fick mig att tänka om och att få ett nytt perspektiv på den mordena teknikens framfart i den svenska skolan. Jessica Helin, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, berättade om riskerna för unga på internet och om hur skolan kan ge tips och hjälpa att undervisa elever i detta

Eftersom att fler barn börjar orientera sig på internet och fler får tillgång till datorer så ökar riskerna. Datorn kan ses som ett verktyg och på många sätt ett mycket bra sådant. I och med tillgången till fler datorer så ökar tillgången till internet. Internet är inte bara en vacker plats att vistas på, internet är även en väldigt osäker plats fylld av mobbning och sexuella trakasserier. Enligt Jessica så behövs undervisning i informationssäkerhet och kunskap om hur man ska hantera information på internet. Jag tycker att lärarna skulle kunna vägleda eleverna till ett mer säkert användande av internet och sina datorer

Jessica berättade om de olika utbildningsmaterial MSB hade tagit fram föra att hjälpa skolan med detta, broschyrer, tester, videos etc. Materialet är helt gratis och finns på deras hemsida. Så jag hoppas verkligen att lärare, rektorer kanske till och med föräldrar tar tillfället till akt för att försöka göra internet till en säkrare plats för barnen.

Text: Therese Magnusson, elev på gymnasieskolan YBC i Nacka